OMAI nr. 1994/C/OPGPÎCCJ nr. 167/2022 pentru stabilirea modalităţilor de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unităţile de parchet şi poliţie

29 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
191 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

OMAI nr. 1994/C/OPGPÎCCJ nr. 167/2022 pentru stabilirea modalităților de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unitățile de parchet și poliție

(M. Of. nr. 1144 din 28 noiembrie 2022)

Pentru desfășurarea în mod unitar a activității în domeniul ViCLAS la nivelul unităților de parchet și unităților de poliție din structura organizatorică a Poliției Române.

În conformitate cu:

– Legea nr. 135/2010;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– Legea nr. 364/2004.

În temeiul:

– art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007;

– art. 76 din Legea nr. 304/2004;

– art. 15 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

 

Se stabilesc modalitățile de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unitățile de parchet și poliție.

În M. Of. nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 s-a publicat OMAI nr. 1994/C/OPGPÎCCJ nr. 167/2022 pentru stabilirea modalităților de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unitățile de parchet și poliție. 

Redăm, în cele ce urmează, structura respectivului ordin.

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Obiective și tipuri de date prelucrate

Capitolul III: Organizarea activității de culegere, introducere în sistem și analiză a datelor

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Capitolul IV: Transmiterea, transferul, termenele de stocare și ștergerea datelor

Capitolul V: Administrarea bazei de date, acordarea și retragerea drepturilor de acces

Capitolul VI: Rolurile utilizatorilor sistemului ViCLAS

Capitolul VII: Protecția datelor cu caracter personal

Capitolul VIII: Dispoziții finale

Mai departe, vă prezentăm cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul ordin.

Art. 3

„(1) Obiectivul principal al sistemului informatic ViCLAS este identificarea timpurie a asemănărilor și posibilelor legături între faptele penale comise în serie, prin subdivizarea metodologică, evaluarea și procesarea analitică pe baza comportamentului cercetabil al făptuitorilor, suspecților, inculpaților și condamnaților, cum ar fi comportamentul sexual, comportamentul verbal sau comportamentul fizic, implicați în cele mai complexe fapte și comparația cu infracțiunile sesizate, soluționate și nesoluționate.

(2) Evaluarea datelor introduse în sistemul informatic ViCLAS are ca obiective secundare:

a) identificarea infracțiunilor care fac parte dintr-o serie la nivel național și internațional;

b) investigarea infracțiunilor, prin raportare la cauze soluționate sau nesoluționate, pentru a stabili dacă acestea sunt similare cu cele deja comise, soluționate sau nesoluționate;

c) coroborarea urmelor infracțiunilor, conexiunilor și a indiciilor din dosarele vizând infracțiuni despre care se stabilește că sunt comise în serie”.

Art. 4

„(1) Datele prelucrate în cadrul sistemului informatic ViCLAS provin din dosarele penale soluționate sau nesoluționate, precum și din baze electronice de date la care are acces Poliția Română, potrivit legii.

(2) Datele menționate la alin. (1) sunt completate în cadrul uneia sau a mai multor broșuri electronice ViCLAS, după caz, de către unitățile teritoriale de poliție, și transmise Direcției de investigații criminale – Serviciul de analiză comportamentală – Compartimentul ViCLAS, denumit în continuare Centrul ViCLAS”.

Art. 7

„(1) Șefii serviciilor județene de investigații criminale, șeful Serviciului Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, șefii serviciilor de investigații criminale din cadrul structurilor subordonate ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe a căror rază teritorială de competență s-a produs una dintre infracțiunile sau faptele prevăzute la art. 5 dispun polițiștilor desemnați completarea, în termen de 30 de zile de la sesizarea infracțiunii/faptei, a broșurii/broșurilor electronice ViCLAS, precum și înaintarea acesteia/acestora la Centrul ViCLAS.

(2) Șefii prevăzuți la alin. (1) verifică broșura electronică ViCLAS, sub aspectul formei, respectiv parcurgerii și completării tuturor întrebărilor aplicabile cazului respectiv, anterior transmiterii acesteia la Centrul ViCLAS”.

Art. 9

„(1) După introducerea datelor, polițiștii din cadrul Centrului ViCLAS realizează interogarea sistemului informatic ViCLAS și analizarea datelor introduse, prin intermediul opțiunilor de interogare și a instrumentelor de analiză disponibile în sistemul informatic ViCLAS.

(2) Interogarea sistemului informatic ViCLAS și analizarea datelor introduse se realizează în funcție de criterii referitoare la:

a) aspecte comportamentale și de psihologie a faptei;

b) aspecte penale și criminalistice ale faptei;

c) aspecte geografice ale faptei”.

Art. 10

„(1) Transmiterea datelor și a informațiilor din sistemul informatic ViCLAS este permisă către procurori, instanțe judecătorești și unități de poliție, la solicitarea scrisă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Polițiștii din cadrul Centrului ViCLAS pot efectua transfer de date și informații din sistemul informatic ViCLAS, în cadrul cooperării polițienești internaționale, către organe de aplicare a legii din alte state, în special cu cele care utilizează sistemul ViCLAS, în scopul identificării persoanelor implicate în comiterea de infracțiuni în serie pe teritoriul mai multor state, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind facilitarea cooperării polițienești internaționale.

(3) Transferul de date și informații din sistemul informatic ViCLAS potrivit alin. (2) este permis numai dacă există o solicitare scrisă în acest sens”.

Art. 11

„Termenul de stocare a datelor și informațiilor din sistemul informatic ViCLAS este de 70 de ani de la momentul introducerii acestora în sistem”.

Art. 17

„Accesul la sistemul informatic ViCLAS este permis numai pe bază de nume de utilizator și parolă personalului prevăzut la art. 2 alin. (3) și (4), conform rolurilor acordate potrivit cap. VI”.

Art. 22

„(1) La nivel teritorial, polițiștii și procurorii prevăzuți la alin. (2) și (3) au rol de analist.

(2) Polițiștii desemnați din cadrul serviciilor județene de investigații criminale, birourilor de investigații criminale din cadrul polițiilor de la nivelul municipiilor reședință de județ, Serviciului omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, serviciilor de investigații criminale din cadrul structurilor subordonate ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au următoarele drepturi:

a) completează broșura electronică ViCLAS, în mod direct, pentru cazurile instrumentate personal sau pe baza datelor furnizate de polițistul de caz și o transmit Centrului ViCLAS;

b) pot crea un raport preliminar ViCLAS, rezultat dintr-o interogare sumară a sistemului informatic ViCLAS cu privire la eventuale legături între un caz aflat în lucru și alte cazuri similare existente în sistem.

(3) Procurorii desemnați din cadrul PÎCCJ și ai parchetelor subordonate pot efectua interogări sumare ale sistemului informatic ViCLAS cu privire la eventuale legături între un caz aflat în lucru și alte cazuri similare existente în sistem”.

Art. 24

„Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic ViCLAS se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și libera circulație a acestor date”.

Art. 26

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în sistemul informatic ViCLAS sunt introduse, cu respectarea prevederilor art. 5-7, date și informații cu privire la cazurile soluționate și nesoluționate, cu sau fără autor identificat, înregistrate în evidențele Poliției Române după anul 1990.

(2) Completarea broșurilor electronice ViCLAS aferente cazurilor prevăzute la alin. (1) și înaintarea acestora la Centrul ViCLAS se fac din dispoziția persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1), după cum urmează:

a) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin – pentru cazurile soluționate prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) și pct. 2;

b) în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin – pentru cazurile soluționate prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c)-g) și pct. 3;

c) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin – pentru cazurile fără autor identificat și nesoluționate, care privesc situațiile prevăzute la art. 5, aflate în lucru la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Directorul Direcției de investigații criminale poate emite precizări privind modalitățile de identificare a cazurilor prevăzute la alin. (1) și de prioritizare a activităților prevăzute la alin. (2)”.

OMAI nr. 1994/C/OPGPÎCCJ nr. 167/2022 pentru stabilirea modalităților de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unitățile de parchet și poliție was last modified: noiembrie 29th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.