OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor – modificări (OMAI nr. 120/2020)

12 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 366

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Ordinul ministrului administrației și internelor (OMAI) nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(rep. M. Of. nr. 941 din 21 noiembrie 2006; cu modif. ult.)

 

 

Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 120/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor

(M. Of. nr. 725 din 11 august 2020)

– modifică:  art. 1 alin. (2) și alin. (4), art. 2 alin. (3), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (1) lit. a)-b), lit. l) și lit. n), art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (1) partea introductivă, art. 8 alin. (1) lit. a)-b), lit. i)-j) și lit. n), art. 8 alin. (2), art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (1) lit. a)-c), art. 14 alin. (2), art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (1) lit. a)-b), art. 16 alin. (1) lit. d), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2) partea introductivă, art. 17 alin. (2) lit. a), art. 19 alin. (1)-(3), art. 20, art. 23 alin. (1)-(4), art. 24 alin. (5), art. 25 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (2)-(3), anexa;

– introduce: art. 7 alin. (2^1), art. 13 alin. (1) lit. f), art. 14 alin. (1) lit. h)-i), art. 16 alin. (1) lit. b^1), art. 16 alin. (1) lit. i), art. 16 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1^1)-(1^3), art. 27 alin. (4)-(5), art. 27^1;

– abrogă: art. 8^1, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (4).

 

În M. Of. nr. 725 din 11 august 2020 s-a publicat OMAI nr. 120/2020 pentru modificarea și completarea OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 1 alin. (2) și alin. (4) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (2) și alin. (4) prevedeau:

„(2) Înmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competență proprietarii își au domiciliul sau sediul ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.

(…)

(4) Autoritățile competente potrivit alin. (2) încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (2) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Înmatricularea, autorizarea provizorie și eliberarea unui certificat de înmatriculare se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a căror rază de competență proprietarii își au domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, la cererea acestora.

(…)

(4) Autoritățile competente să efectueze înmatricularea, autorizarea provizorie pentru circulație și autorizarea pentru probe încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii”.

 

Art. 2 alin. (3) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (3) prevedea:

„(3) Titularii înmatriculării sau înregistrării unui vehicul sunt obligați să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Titularul certificatului de înmatriculare sau înregistrare este obligat să solicite eliberarea unui nou document sau a unei/unor plăcuțe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute sau deteriorate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situații”.

 

Art. 7 alin. (1) partea introductivă din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (1) partea introductivă prevedea:

„(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1) partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:”.

 

Art. 7 alin. (1) lit. a)-b), lit. n) și lit. l) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7 alin. (1), lit. a)-b), lit. n) și lit. l) prevedeau:

„(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:

(…)

a) cererea solicitantului, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;

b) fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;

(…)

l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;

(…)

n) procura specială, după caz”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (1), lit. a)-b), lit. n) și lit. l) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:

(…)

a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;

b) dovada înregistrării în evidența organului fiscal al autorității publice locale în a cărei rază de competență proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidența organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;

(…)

l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuțelor cu număr de înmatriculare a căror combinație a fost păstrată anterior, în condițiile prevederilor art. 27 alin. (1);

(…)

n) procura specială în formă autentică, după caz”.

 

Art. 7 alin. (2) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (2) prevedea:

„(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin (3)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. l) se restituie pe loc solicitantului, numai dacă acestea îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3)”.

 

Art. 7 alin. (2^1) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (introdus prin OMAI nr. 120/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. n), înmatricularea unui vehicul nou poate fi solicitată în numele proprietarului de către operatorul economic care a comercializat vehiculul și care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în baza depunerii contractului de mandat încheiat între aceștia. În aceste situații, anual, cu ocazia depunerii primei solicitări, precum și ori de câte ori intervin modificări, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, alin. (7), vor fi depuse și documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul desemnat al mandatarului”.

 

Art. 7 alin. (3) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (3) prevedea:

„(3) În cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat și care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) În cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat și care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare”.

 

Art. 8 alin. (1) partea introductivă din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 8, alin. (1) partea introductivă prevedea:

„(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (1) partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:”.

 

Art. 8  alin. (1) lit. a)-b), lit. i)-j), lit. l) și lit. n) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 8 alin. (1), lit. a)-b), lit. i)-j), lit. l) și lit. n) prevedeau:

„(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:

(…)

a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;

b) fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul și noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităților administrației publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale, situație în care nu mai este necesară depunerea fișei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele acesteia;

(…)

i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

j) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reședința sau sediul pe raza altui județ decât al fostului proprietar;

(…)

l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;

(…)

n) procura specială, după caz”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8 alin. (1), lit. a)-b), lit. i)-j), lit. l) și lit. n) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:

(…)

a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;

b) dovada înregistrării în evidențele organelor fiscale ale autorităților administrației publice locale în a căror rază de competență noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, își are domiciliul, sediul ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;

(…)

i) certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;

j) plăcuțele cu numărul de înmatriculare și, după caz, plăcuțele a căror combinație a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant, în condițiile art. 27 alin. (1);

(…)

l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condițiile art. 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau acesta a optat anterior pentru păstrarea unei combinații a numărului de înmatriculare, în condițiile art. 27 alin. (1), iar forma, dimensiunile și conținutul plăcuțelor îndeplinesc cerințele din standardele în vigoare;

(…)

n) procura specială în formă autentică, după caz”.

 

Art. 8 alin. (2) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 8, alin. (2) prevedea:

„(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. j) se restituie pe loc solicitantului, când acestea se transferă automat noului proprietar sau dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare și numai dacă acestea îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3)”.

 

Art. 8^1 din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (abrogat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 8^1 prevedea:

„Art. 8^1

În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, fișa de înmatriculare a vehiculului prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. b) nu se mai solicită”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8^1 se abrogă.

 

Art. 13 alin. (1) partea introductivă din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (1) partea introductivă prevedea:

„(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează în baza următoarelor documente:”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (1) partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:”.

 

Art.  13 alin. (1) lit. a) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 13 alin. (1), lit. a) prevedea:

„(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13  alin. (1), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;”.

 

Art. 13 alin. (1) lit. b) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (abrogat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 13 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:

(…)

b) cartea de identitate a vehiculului;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13 alin. (1), lit. b) se abrogă.

 

Art. 13 alin. (1) lit. f) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (introdus prin OMAI nr. 120/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:

(…)

f) procura specială în formă autentică, după caz”.

 

Art. 13 alin. (2) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (2) prevedea:

„(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta”.

 

Art. 14 alin. (1) partea introductivă din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (1) partea introductivă prevedea:

„(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (1) partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situația modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:”.

 

Art. 14  alin. (1) lit. a)-c) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 14 alin. (1), lit. a)-c) prevedeau:

(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situația modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă;

b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”;

c) fișa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reședinței, pentru cetățenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiași județ sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrică diferită;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 14 alin. (1), lit. a)-c) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situația modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;

b) cartea de identitate a vehiculului, în situația în care au fost efectuate modificări tehnice de Regia Autonomă «Registrul Auto Român»;

c) certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, care conține noile date tehnice sau de identificare a solicitantului, numai în cazul modificărilor care vizează datele tehnice în baza cărora se calculează impozitul pe mijloace de transport, ori care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reședinței, pentru cetățenii străini, ori a sediului”.

 

Art. 14 alin. (1) lit. h)-i) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (introdus prin OMAI nr. 120/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 14 alin. (1), după lit. g) se introduc două noi litere, lit. h)-i), cu următorul conținut:

(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situația modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:

(…)

h) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, în cazul în care proprietarul solicită atribuirea unui alt număr de înmatriculare;

i) procura specială în formă autentică, după caz”.

 

Art. 14 alin. (2) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (modificat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (2) prevedea:

„(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se restituie pe loc solicitantului, când acesta a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3)”.

 

Art. 14 alin. (4) din OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor (abrogat prin OMAI nr. 120/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (4) prevedea:

„(4) În cazul în care proprietarul vehiculului intenționează transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia și optează pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare, cu depunerea documentelor prevăzute de alin. (1) și (3), dacă cererea pentru păstrarea acesteia și cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se păstrează de către proprietar, dacă acesta a optat în acest sens”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (4) se abrogă.

OMAI nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor – modificări (OMAI nr. 120/2020) was last modified: august 12th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter