OMAI nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne

13 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2360

Despre

  • M. Of. nr. 700 din 8 septembrie 2016
  • OMAI nr. 138/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

OMAI nr. 138/2016

(M. Of. nr. 700 din 8 septembrie 2016)

ordonanta militara
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Concept și tipuri de control, scopul și principiile care stau la baza executării controalelor”)
Cap. III („Reguli generale privind competența”)
Cap. IV („Organizarea și executarea controalelor”)
Cap. V („Dispoziții finale”)


În M. Of. nr. 700 din 8 septembrie 2016, a fost publicat OMAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.

În continuare, vom prezenta structura respectivului ordin.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Concept și tipuri de control, scopul și principiile care stau la baza executării controalelor”)
Cap. III („Reguli generale privind competența”)
Cap. IV („Organizarea și executarea controalelor”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Cap. I („Dispoziții generale”)

În primul capitol este prevăzut faptul că executarea și organizarea controalelor în cadrul MAI se efectuează prin stabilirea următoarelor elemente:

a) conceptul și tipurile de control;
b) scopul și principiile care stau la baza executării controalelor;
c) competențele structurilor și personalului cu atribuții de control;
d) obiectivele și modalitățile de desfășurare a controlului;
e) documentele elaborate pentru materializarea acțiunilor de control;
f) măsurile propuse de personalul cu atribuții de control pentru îmbunătățirea activității instituționale.

De asemenea, în acest capitol este explicat sensul unor termeni și expresii.

 

Cap. II („Concept și tipuri de control, scopul și principiile care stau la baza executării controalelor”)

Capitolul al II-lea prevede faptul că acel tip de control desemnează activitatea specifică constând în analiza, verificarea și măsurarea realizării cantitative și calitative a unor performanțe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate și indicarea măsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârșitul acestei activități pentru menținerea stării de normalitate a activității entității MAI.

De asemenea, sunt enumerate principiile care stau la baza executării controalelor, și anume:

a) principiul legalității – presupune ca toate activitățile specifice controlului să fie desfășurate cu respectarea prevederilor Constituției și ale legislației în materie;
b) principiul obiectivității – presupune o evaluare corectă și reală a rezultatelor obținute, a cauzelor care au determinat neregulile și a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative și integrării celor pozitive;
c) principiul responsabilității – personalul ce execută activități de control răspunde pentru corectitudinea și plenitudinea constatărilor, precum și de acțiunile susținute în procesul de control;
d) principiul eficacității – se referă la oportunitatea și finalitatea controlului, în scopul atingerii obiectivelor propuse;
e) principiul eficienței – are în vedere maximizarea rezultatelor activității de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;
f) principiul prevenției – presupune prevederea și identificarea posibilelor erori și nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfășurării procesului de management;
g) principiul viziunii unitare – activitatea de control trebuie să aibă la bază o viziune unitară a problematicii, atât în sensul reglementărilor, cât și al generalizării experienței pozitive;
h) principiul coordonării și cooperării unitare – în sensul că unitatea centrală de control coordonează toate activitățile de control și în același timp cooperează cu structurile implicate;
i) principiul perfecționării – presupune perfecționarea personalului care efectuează activitatea de control, precum și diseminarea informațiilor, a bunelor practici și a instrumentelor de lucru în domeniu;
j) principiul continuității – activitățile de control trebuie să aibă un caracter permanent;
k) principiul operativității – presupune efectuarea și finalizarea la timp și în mod complet a activității de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării disfuncționalităților constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege.

 

Cap. III („Reguli generale privind competența”)

Conform capitolului al III-lea, corpul de control al ministrului este structura centrală constituită la nivel de direcție generală, aflată în subordinea directă a ministrului afacerilor interne, care are competență materială și teritorială generală în executarea controalelor la entitățile MAI. Corpul de control al ministrului efectuează inspecții, controale tematice și controale inopinate.

De asemnenea, structurile de control care au atribuții privind coordonarea și controlul metodologic evaluează și controlează activitatea serviciilor publice comunitare organizate la nivelul consiliilor locale, consiliilor județene și al instituției prefectului, potrivit competențelor stabilite prin lege.

 

Cap. IV („Organizarea și executarea controalelor”)

Potrivit capitolului al IV-lea, obiectivele generale urmărite cu ocazia executării controalelor vizează, după caz, următoarele:

a) modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în strategii și planuri de acțiuni care privesc activitatea entității MAI supusă controlului;
b) modul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
c) evaluarea eficienței acțiunilor organizate prin prisma raportului dintre resursele alocate și rezultatele obținute, din perspectiva siguranței cetățeanului și a comunității;
d) existența și aplicabilitatea programelor strategice de prevenire, identificare și combatere a infracționalității, capacitatea de operaționalizare și raționalizare a resurselor umane în concordanță cu nevoile operative;
e) existența și eficacitatea unor programe operative specifice/planuri de măsuri pentru eliminarea cauzelor/vulnerabilităților ce determină un nivel ridicat de risc infracțional;
f) capacitatea managerială de implementare a unui program coerent și continuu de pregătire, instruire, perfecționare și antrenament, în relaționare directă cu specificul atribuțiilor;
g) organizarea și executarea activităților specifice conform atribuțiilor funcționale, în limita competențelor conferite de lege personalului de control;
h) activitatea de management resurse umane, respectiv recrutarea, selecția și încadrarea personalului, gestiunea personalului și practica disciplinară, formarea profesională, precum și de organizare;
i) activitatea de planificare structurală, organizarea activităților pentru creșterea capacității de răspuns a structurii/instituției în situații deosebite și a capacității operative, de intervenție și cooperare;
j) activitatea de înzestrare și respectarea disciplinei în domeniu;
k) activitatea logistică;
l) activitatea medicală și sanitar-veterinară;
m) activitatea financiar-contabilă;
n) activitatea de comunicații și informatică;
o) activitatea de secretariat, relații publice, relații cu publicul, arhivă și informare-documentare;
p) activitatea de protecție a informațiilor clasificate;
q) activitatea juridică;
r) pregătirea pentru reacții în situații de criză și logistica pentru stări excepționale;
s)diagnoza climatului organizațional, gradul de încredere al comunității și imaginea instituțiilor în rândul opiniei publice;
t) activitatea în domeniul politicilor publice și planificării strategice și bugetare;
u) activitatea de afaceri europene, Schengen și relații internaționale;
v) activitatea specifică de implementare în entitățile MAI a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în limitele competențelor legale;
w) modul de utilizare a bazelor de date.

 

Cap. V („Dispoziții finale”)

Capitolul al V-lea prevede faptul că în vederea întocmirii planului unic de inspecții și controale tematice, unitățile aparatului central, instituțiile și structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI informează Corpul de control al ministrului, până la data de 15 ianuarie, cu privire la controalele executate în anul precedent și cele planificate în anul în curs.

De asemenea, corpul de control al ministrului verifică și monitorizează modalitățile în care conducătorii entităților MAI organizează și execută activitățile de control stabilite prin resapectivul ordin, precum și controlul intern managerial.

OMAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne was last modified: septembrie 12th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter