O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare – modificări (O.G. nr. 24/2019)

30 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 821

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

(M. Of. nr. 543 din 1 septembrie 2001)

 

 

O.G. nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

(M. Of. nr. 709 din 29 august 2019)

Campanie Craciun UJmag 2020

 

– modifică: art. 11^2 alin. (1) lit. e); art. 11^2 alin. (3); art. 11^5 alin. (1) lit. f); art. 15^1 alin. (6); art. 15^2 alin. (1) și (5);

introduce: art. 11^5 alin. (1) lit. n) – p).

În M. Of. nr. 709 din 29 august 2019, s-a publicat O.G. nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

 

Art. 11^2 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 83/2001 (modificat prin O.G.  nr. 24/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11^2 alin. (1) lit. e) prevedea următoarele aspecte:

„e) prelucrează date referitoare la persoană, cu respectarea prevederilor legale, și asigură monitorizarea protecției acestora;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11^2 alin. (1) lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„e) prelucrează, în condițiile legii, date referitoare la persoană și vehicul, inclusiv prin mijloace automatizate, pe care le valorifică prin proceduri informatice pentru realizarea operațiunilor de înmatriculare, radiere, autorizare pentru circulație provizorie a vehiculelor, precum și de eliberare permise de conducere sau examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, cu luarea măsurilor necesare privind asigurarea confidențialității și protecției acestor date;”

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 11^2 alin. (3) din O.G. nr. 83/2001 (modificat prin O.G.  nr. 24/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11^2 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:

„(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu cele locale și județene de evidență a persoanelor, precum și cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11^2 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu cele locale și județene de evidență a persoanelor, cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, precum și cu unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.”

 

Art. 11^5 alin. (1) lit. f) din O.G. nr. 83/2001 (modificat prin O.G.  nr. 24/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11^5 alin. (1) lit. f) prevedea următoarele aspecte:

„f) furnizează, în condițiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice pentru derularea unor acțiuni de interes general reglementate prin acte normative;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11^5 alin. (1) lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare a persoanei prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice;”

 

Art. 15^1 alin. (6) din O.G. nr. 83/2001 (modificat prin O.G.  nr. 24/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15^1 alin. (6) prevedea următoarele aspecte:

„(6) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) și (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică și siguranță națională».”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15^1 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) Drepturile personalului Direcției generale de pașapoarte se asigură prin bugetul acestei direcții de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională».”

 

Art. 15^2 alin. (1) și (5) din O.G. nr. 83/2001 (modificate prin O.G.  nr. 24/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15^2 alin. (1) și (5) prevedeau următoarele aspecte:

„(1) Personalul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.

[…]

(5) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) și (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică și siguranță națională».”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15^2 alin. (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Personalul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști și personal contractual.

[…]

(5) Drepturile personalului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului atelierelor de confecționare a plăcilor cu numărul de înmatriculare se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.10 «Ordine Publică și Siguranță Națională». Drepturile personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională».”

 

Art. 11^5 alin. (1) lit. n) – p) din O.G. nr. 83/2001 (introduse prin O.G.  nr. 24/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11^5 alin. (1), după lit. m) se introduc trei noi litere, lit. n) – p), cu următorul cuprins:

„n) eliberează permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizații de circulație provizorie și plăci cu numere de înmatriculare pentru sprijinirea activității autorităților/ instituțiilor publice cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale, precum și pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice și a sistemului de emitere a documentelor;

o) dezvoltă, testează și urmărește funcționarea aplicațiilor informatice specifice și a sistemului de emitere a documentelor;

p) gestionează activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform competențelor în domeniul resurselor umane.”

O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare – modificări (O.G. nr. 24/2019) was last modified: august 30th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter