O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local – modificări (Legea nr. 10/2020)

15 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1012

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 15 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea:

„Art. 15

(1) Autoritățile administrației publice locale și operatorii furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat se pot asocia între ele/ei sau cu terțe persoane juridice, române sau străine, în vederea realizării și/sau exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind asocierea și libera concurenta.

(2) Asocierea sub orice forma a operatorilor, între ei sau cu terțe persoane juridice, se aproba, cu avizul Consiliului Concurentei, prin hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, a consiliilor județene și/sau a Consiliului General al Municipiului București, care le coordonează activitatea, indiferent de forma de proprietate, de organizare și de modalitatea de gestiune sub care își desfășoară activitatea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 15

Autoritățile administrației publice locale și operatorii furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat se pot asocia între ele/ei sau cu terțe persoane juridice, române sau străine, în vederea realizării și/sau exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind asocierea și libera concurență, ale Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora”.

 

Art. 17 alin. (1) lit. b)-c) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17 alin. (1), lit. b)-c) prevedeau:

„(1) În cazul grupurilor de unități administrativ-teritoriale interesate de realizarea și exploatarea în comun a unor obiective și/sau servicii de administrare a domeniului public și privat, autoritățile administrației publice locale pot aproba înființarea unor operatori de interes intercomunal, cu parcurgerea următoarelor faze:

(…)

b) stabilirea elementelor necesare înființării noului operator care va prelua în gestiune și administrare realizarea obiectivului, precum și efectuarea serviciului de interes intercomunal: denumire, forma juridică, statut, sediu social, capital subscris, conducere, structura organizatorică, regulament de organizare și funcționare și altele asemenea;

c) elaborarea, negocierea și încheierea contractului de delegare a gestiunii și a anexelor la acesta între noul operator de servicii de interes intercomunal și autoritățile administrației publice locale asociate: caiet de sarcini, regulament de serviciu, inventarul bunurilor preluate în exploatare, procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor și altele asemenea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (1), lit. b)-c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) În cazul grupurilor de unități administrativ-teritoriale interesate de realizarea și exploatarea în comun a unor obiective și/sau servicii de administrare a domeniului public și privat, autoritățile administrației publice locale pot aproba înființarea unor operatori de interes intercomunal, cu parcurgerea următoarelor faze:

(…)

b) stabilirea elementelor necesare înființării noului operator: denumire, forma juridică, statut, sediu social, capital subscris, conducere, structura organizatorică, regulament de organizare și funcționare și altele asemenea;

c) elaborarea documentelor necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii;”.

 

Art. 17 alin. (2)-(3) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (introdus prin Legea nr. 10/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (2)-(3), cu următorul conținut:

„(2) Schimbarea unui operator economic prestator/furnizor intervenită pe parcursul derulării contractelor de achiziții publice și de concesiune de lucrări/servicii este permisă doar în condițiile reglementate de legislația în domeniu.

(3) Modificările intervenite pe parcursul derulării contractelor de achiziții publice și de concesiune de lucrări/servicii sunt permise numai în condițiile reglementate de legislația în domeniu”.

 

Art. 23 alin. (4) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (abrogat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 23, alin. (4) prevedea:

„(4) Procedura de privatizare a operatorilor subordonați autorităților administrației publice locale este însoțită în mod obligatoriu de procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, prin care ofertantului desemnat câștigător al procedurii de privatizare i se atribuie și contractul de delegare a gestiunii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 30 lit. b)-c) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 30, lit. b)-c) prevedeau:

„Autoritățile administrației publice locale au față de operatori următoarele obligații:

(…)

b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice, cu precădere la acele informații privind pregătirea ofertelor și participarea la licitații;

c) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii și de atribuire a contractelor și să asigure procurarea acestora de către ofertanții interesați;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30, lit. b)-c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Autoritățile administrației publice locale au față de operatori următoarele obligații:

(…)

b) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii;

c) să asigure transparența și accesul operatorilor la informațiile și documentele necesare desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii;”.

 

Art. 33 alin. (2) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 33, alin. (2) prevedea:

„(2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, indiferent de modul de organizare și/sau forma de proprietate, au calitatea de autorități contractante și au obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care au calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în sensul art. 9 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a efectua achiziții publice sau, după caz, de a concesiona lucrări și servicii, în condițiile și cu respectarea legislației în acest domeniu”.

 

Art. 33 alin. (3) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (introdus prin Legea nr. 10/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Obligația prevăzută la alin. (2) se aplică și în cazul achizițiilor efectuate de operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care nu au calitatea de autoritate contractantă, în condițiile art. 6 alin. (1)-(3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 34 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele drepturi:

(…)

b) să propună autorităților publice locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de influentele intervenite în costurile de operare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele drepturi:

(…)

b) să beneficieze de posibilitatea ajustării periodice a prețurilor și tarifelor, în condițiile reglementate de legislația în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii”.

 

Art. 35 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 35 alin. (1), lit. e) prevedea:

„(1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații:

(…)

e) să pună în aplicare metode performanțe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații:

(…)

e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;”.

 

Art. 35 alin. (1) lit. f) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (introdus prin Legea nr. 10/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„(1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații:

(…)

f) în funcție de modul de organizare și/sau forma de proprietate, în vederea reducerii costurilor de operare, operatorii vor aplica procedurile concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii”.

 

Art. 39 alin. (5) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 39, alin. (5) prevedea:

„(5) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale”.

 

Art. 40 alin. (1) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 40, alin. (1) prevedea:

„(1) Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) este obligatorie”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 40, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) și (5) este obligatorie”.

 

Art. 46 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (abrogat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 46 prevedea:

„Art. 46

Regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, precum și Contractul-cadru și Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 46 se abrogă.

 

Art. 47 alin. (3) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 47, alin. (3) prevedea:

„(3) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor către ofertanți privind organizarea și desfășurarea delegării de gestiune”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 47, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare de gestiune vor fi inițiate după elaborarea și aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice și concesiunea de lucrări și de servicii”.

 

Art. 47^1 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (introdus prin Legea nr. 10/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 47 se introduce un nou articol, art. 47^1, cu următorul conținut:

„Art. 47^1

Delegarea gestiunii serviciului se face în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice și, după caz, a concesiunilor de lucrări și servicii și vizează atât procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cât și modalitățile de modificare a acestora”.

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – modificări (Legea nr. 10/2020) was last modified: ianuarie 15th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter