O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local – modificări (Legea nr. 10/2020)

15 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 957

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 648 din 31 august 2002; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

(M. Of. nr. 14 din 10 ianuarie 2020)

– modifică: art. 3 alin. (3), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 12, art. 13, art. 15, art. 17 alin. (1) lit. b)-c), art. 30 lit. b)-c), art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (1) lit. b), art. 35 alin. (1), art. 39 alin. (5), art. 40 alin. (1), art. 47 alin. (3);

– introduce: art. 17 alin. (2)-(3), art. 33 alin. (3), art. 35 alin. (1) lit. f), art. 47^1;

– abrogă: art. 3 alin. (1) lit. h), lit. k) și lit. n), art. 5 pct. 4, art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (4), art. 46.

 

În M. Of. nr. 14 din 10 ianuarie 2020, s-a publicat Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele completări, dar și modificări O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online
Art. 3 alin. (1) lit. h), lit. k) și lit. n) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (abrogat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3 alin. (1), lit. h), lit. k) și lit. n) prevedeau:

„(1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:

(…)

h) îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții;

(…)

k) înființarea, organizarea și exploatarea spălătoriilor și curățătoriilor chimice, a atelierelor de reparații auto etc.;

(…)

n) înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice și de arta, a spațiilor publice și peisagistice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. h), lit. k) și lit. n) se abrogă.

 

Art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (3) prevedea:

„(3) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se realizează și se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializați, denumiți în continuare operatori, atestați și autorizați în condițiile legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se realizează și se gestionează prin intermediul unor operatori, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 11 sau ale art. 12”.

 

Art. 5 pct. 4 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (abrogat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, pct. 4 prevedea:

„Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București, trebuie să asigure:

(…)

4. În domeniul iluminatului public:

a) organizarea iluminatului public stradal și ornamental al localităților în condiții de eficienta și siguranța;

b) respectarea normelor tehnice referitoare la amplasarea instalațiilor de iluminat și la nivelul de iluminare, ținându-se seama de mărimea și importanta localităților, siguranța traficului și de normele de consum de energie electrica aprobate potrivit legii;

c) controlul amplasării și folosirii raționale a rețelelor electrice de iluminat public;

d) executarea lucrărilor de întreținere, modernizare și menținere a aspectului estetic și funcțional al rețelelor și instalațiilor aferente”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, pct. 4 se abrogă.

 

Art. 10 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

(…)

b) gestiune indirecta sau gestiune delegată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

(…)

b) gestiune delegată”.

 

Art. 12 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea:

„Art. 12

(1) În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirecta sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale;

b) societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

c) societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 12

În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 13 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (modificat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea:

„Art. 13

(1) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei concurente, transparenței, tratamentului egal și al confidențialității și cu respectarea prevederilor contractului-cadru de delegare a gestiunii și ale regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin:

a) negociere directa, în cazul operatorilor cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

b) licitație publică, în cazul operatorilor societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt.

(3) Dacă procedura licitației publice nu a condus la desemnarea unui câștigător și la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă în continuare procedura negocierii directe.

(4) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestați și autorizați în condițiile legii.

(5) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parțial, numai activitățile de operare propriu-zisă – gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura edilitar-urbana a localităților, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

(6) În funcție de regimul juridic ce urmează să fie adoptat pentru contractul de delegare a gestiunii, formele de delegare a gestiunii pot fi:

a) contract de management;

b) contract de concesiune;

c) contract de închiriere;

d) contract de locație de gestiune;

e) contract de parteneriat public-privat.

(7) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini;

b) regulamentul de serviciu;

c) inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat.

(8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat va cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea părților contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile și obligațiile părților;

e) programul lucrărilor de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reabilitări, renovări;

f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții și programele de reabilitări, reparații și renovări;

g) indicatorii de performanta stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

h) tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;

i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

j) nivelul redevențelor;

k) răspunderea contractuală;

l) forță majoră;

m) condiții de redefinire a clauzelor contractuale;

n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului;

o) clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual rezultat din licitație și de prevenire a corupției;

p) clauze de reziliere a contractului;

q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat;

r) clauze privind forță de muncă;

s) alte clauze convenite, după caz.

(9) Prevederile alin. (1), (2), și (3) nu se aplica operatorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii legal încheiate, precum și operatorilor subordonați autorităților administrației publice locale, care rezulta printr-o reorganizare administrativă impusă de necesitatea creșterii eficientei economice și a performantelor operaționale.

(10) Exceptarea prevăzută la alin. (9) operează până la expirarea sau rezilierea contractului.

(11) Autoritatea administrației publice locale semnatară a contractului de delegare a gestiunii are dreptul de a organiza o noua licitație publică în toate cazurile în care, timp de 6 luni operatorul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciului și la performanțele economico-financiare asumate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13

Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu respectarea cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și principiului minimei atingeri aduse concurenței”.

 

Art. 14 alin. (2) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (abrogat prin Legea nr. 10/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (2) prevedea:

„(2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate/prestate în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie activități relevante și sunt supuse reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (2) se abrogă.

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – modificări (Legea nr. 10/2020) was last modified: ianuarie 15th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter