O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România – modificări (Legea nr. 275/2018)

7 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificator

Sumar

O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 

(M. Of. nr. 309 din 26 august 1998; cu modif. ult.)

Legea nr. 275/2018 privind aprobarea O.G. nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 

(M. Of. nr. 1027 din 3 decembrie 2018)

 

modifică: art. 2 lit. r), art. 20 lit. h), art. 39^1 alin. (2) și alin. (7);

introduce: art. 2 lit. t), Cap. I^1, art. 20 lit. i), art. 22 alin. (3), art. 22^1;

abrogă: art. 17 alin. (5).

 

În M. Of. nr. 1027 din 3 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 275/2018 privind aprobarea O.G. nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Astfel, respectivul act normativ modifică, în mod indirect, O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România (M. Of. nr. 309 din 26 august 1998; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivului act normative vizează introducerea unui articol referitor la activitatea de promovare a României ca destinație turistică. Astfel, aceasta se realizează prin implementarea strategiei de marketing, elaborată de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului. La elaborarea strategiei de marketing, autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului are obligația de a consulta Consiliul Consultativ al Turismului. Activitatea de promovare a destinațiilor turistice se realizează prin implementarea strategiilor de marketing al destinației, elaborate de organizația de management al destinației.
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 2 lit. r) din O.G. nr. 58/1998 (modificat prin Legea nr. 275/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, lit. r) prevedea:

„În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:

(…)

r) organizație de management al destinației – entitate cu personalitate juridică, ce funcționează prin asocierea, în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, autorităților publice locale din componența destinației cu organizațiile/federațiile patronale din turism sau, după caz, cu reprezentanți ai mediului privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu în vigoare, și gestionarea coordonată a componentelor destinației în scopul dezvoltării și valorificării potențialului turistic al destinației. Pot adera în calitate de membru asociat și alte entități relevante, cum ar fi asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, mediu academic și de formare profesională în turism și alții asemenea;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. r) se modifică și va avea următorul conținut:

„În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:

(…)

r) organizație de management al destinației – persoană juridică, care realizează politica de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de marketing a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”.

 

Art. 2 lit. t) din O.G. nr. 58/1998 (introdus prin Legea nr. 275/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după lit. s) se introduce o nouă literă, lit. t), cu următorul conținut:

„În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:

(…)

t) zonă turistică a unității administrativ-teritoriale – areal turistic, stabilit în scopul promovării destinației turistice prin hotărâre a consiliului local/consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București în cadrul jurisdicției sale, care concentrează o varietate de resurse și servicii turistice”.

 

Cap. I^1 – art. 2^2-2^4 din O.G. nr. 58/1998 (introdus prin Legea nr. 275/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după Cap. I se introduce un nou capitol, Cap, I^1 – art. 2^2-2^4, cu următorul conținut:

„CAPITOLUL I^1

Organizația de management al destinației

Art. 2^2

Organizația de management al destinației este asociație de utilitate publică, prin derogare de la prevederile cap. VI din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică. 

Art. 2^3

(1) Organizația de management al destinației se constituie ca asociație în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Organizația de management al destinației se înființează prin asocierea autorității publice locale din componențadestinației cu plătitori de taxă specială pentru promovare turistică, respectiv: 

a) membri din cadrul destinației ai confederațiilor/federațiilor patronale reprezentative, cu activități în domeniul turismului;

b) organizații patronale;

c) angajatori din cadrul destinației turistice.

(3) Pot adera la organizația de management al destinației în calitate de membru asociat, cu rol consultativ, și alte entități relevante, cum ar fi: asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, reprezentanți din mediul academic, din instituțiile de cercetare-dezvoltare, școli de formare profesională în turism, camere de comerț și industrie și alte asemenea entități care funcționează potrivit legii pe teritoriul destinației turistice. 

Art. 2^4

Deciziile membrilor, plătitori ai taxei pentru promovare turistică, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot, proporțional cu cuantumul taxei pentru promovare turistică stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie a anului precedent. Votul acestor membri se exprimă în adunarea generală conform deciziei luate”.

 

Art. 20 lit. h) din O.G. nr. 58/1998 (modificat prin Legea nr. 275/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 20, lit. h) prevedea:

„Consiliile locale, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții în domeniul turismului:

(…)

h) asocierea în scopul înființării organizațiilor de management al destinației”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliile locale, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții în domeniul turismului:

(…)

h) asocierea în scopul înființării organizațiilor de management al destinației, cu obligația de a-și asigura o reprezentativitate de cel puțin 50%;”.

 

Art. 20 lit. i) din O.G. nr. 58/1998 (introdus prin Legea nr. 275/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul conținut:

„Consiliile locale, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții în domeniul turismului:

(…)

i) să asigure sursele de finanțare necesare funcționării organizației de management al destinației, din taxele speciale instituite în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și/sau din alte sume colectate în scopul promovării și dezvoltării turismului”.

 

Art. 22 alin. (3) din O.G. nr. 58/1998 (introdus prin Legea nr. 275/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Normativele de cheltuieli pentru acțiunile din Programul multianual de marketing și promovare turistică și Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului”.

 

Art. 22^1 din O.G. nr. 58/1998 (introdus prin Legea nr. 275/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 22 se introduce un nou articol, art. 22^1, cu următorul conținut:

„Art. 22^1

(1) Activitatea de promovare a României ca destinație turistică se realizează prin implementarea strategiei de marketing, elaborată de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului. La elaborarea strategiei de marketing, autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului are obligația de a consulta Consiliul Consultativ al Turismului. 

(2) Activitatea de promovare a destinațiilor turistice se realizează prin implementarea strategiilor de marketing al destinației, elaborate de organizația de management al destinației. 

(3) Documentele strategice menționate la alin. (2) se supun aprobării autorității publice locale competente”.

 

Art. 39^1 alin. (2) și alin. (7) din O.G. nr. 58/1998 (modificat prin Legea nr. 275/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39^1 alin. (2) și alin. (7) prevedeau:

„(2) Posturile aferente funcțiilor de atașat de turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii, de angajați ai Ministerului Turismului, ai instituțiilor subordonate acestuia și de personalul detașat în minister.

(…)

(7) Personalul prevăzut la alin. (1) este supus autorității șefului misiunii diplomatice din care face parte și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39^1 alin. (2) și alin. (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Posturile aferente funcțiilor de atașat de turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii. 

(…)

(7) Personalul prevăzut la alin. (1) este supus autorității șefului misiunii diplomatice din care face parte și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare, având obligația să raporteze pe un calendar stabilit modul de îndeplinire a scopului și rezultatele activității sale pe perioada exercitații funcției”.

 

Alte dispoziții

 

Conform art. II, în tot textul O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, sintagma „Autoritatea Națională pentru Turismse înlocuiește cu sintagma „Ministerul Turismului”, iar sintagma „ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turismse înlocuiește cu sintagma „ordinul ministrului turismului”.

O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România – modificări (Legea nr. 275/2018) was last modified: decembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter