O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor – modificări și completări (O.U.G. nr. 16/2020)

14 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 570

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
    O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

 

(rep. în M. Of. nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modif.  și compl. ult.)

 

 

 

O.U.G. nr. 16/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

(M. Of. nr. 103 din de 11 februarie 2020)

 

– modifică: art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (6) lit. c), art. 41 alin. (11) lit. h), anexa nr. 2, anexa 3;

– introduce: art. 341 art. 38, alin. (11), art. 41 alin. (6) lit. e), art. 43 lit. k) și l);

– abrogă: art. 41 alin. (11), lit. l).

În M. Of. nr. 103 din 11 februarie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 16/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse prin respectiva ordonanță.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Art. 34 ind. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări se introduce art. 34 ind. 1, care va avea următorul conținut:

„(1) La proiectarea sectoarelor noi de drumuri naționale și autostrăzi se va avea în vedere realizarea spațiilor de parcare, oprire și staționare.

(2) Spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor vor fi prevăzute cu spații special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.

(3) Spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor vor fi dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor municipale.

(4) Reglementările tehnice privind proiectarea și dotarea spațiilor de parcare, a locurilor de oprire și staționare, aferente drumurilor publice, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

(5) Proiectele de reabilitare a sectoarelor de drumuri naționale existente vor avea în vedere și realizarea de noi spații de parcare, oprire și staționare”.

 

Art. 38 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localități rurale, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să întrețină șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 38 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pe sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi aflate în intravilanul localităților, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să efectueze întreținerea elementelor componente ale drumului aflate în afara acostamentelor”.

 

Art. 38, alin. (1 ind. 1)

Noua reglementare

La articolul 38, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) În zona drumurilor cu versanți, unde este pericol de căderi de arbori pe partea carosabilă, în vederea protejării participanților la trafic, precum și a preîntâmpinării închiderii drumurilor, administratorul drumului ia următoarele măsuri:

a) înștiințarea ocolului silvic care are în administrare zona respectivă pentru tăierea arborilor ce prezintă pericol pentru participanții la trafic;

b) degajarea părții carosabile în cel mai scurt timp și înștiințarea ocolului silvic pentru emiterea formelor legale, în cazul căderii accidentale a arborilor pe partea carosabilă”.

 

Art. 41 alin. (6) lit. c)

Vechea reglementare

„AST se eliberează pentru (…) c) transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depășită cel puțin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise și sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
1. (i) masa totală să fie de cel mult 50,0 tone;
2. (ii) masa pe axe să nu depășească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la alin. (8);
3. (iii) lungimea să nu depășească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;
4. (iv) lățimea să nu depășească 3,0 metri;
5. (v) să nu fie depășită înălțimea maximă admisă”.

Noua reglementare

La art. 41 alin. (6) lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depășită cel puțin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise și sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

(i) masa totală să fie de cel mult 60,0 tone;

(ii) masa pe axe să nu depășească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la alin. (8);

(iii) lungimea să nu depășească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;

(iv) lățimea să nu depășească 3,20 metri;

(v) să nu fie depășită înălțimea maximă admisă”.

 

Art. 41 alin. (6) lit. e)

Noua reglementare

La art. 41 alin. (6), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) valorile prevăzute la lit. c) pot fi modificate prin normele prevăzute la alin. (2)”.

 

Art. 41 alin. (11) lit. h)

Vechea reglementare

„Studiul de traseu se întocmește dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (…) h) înălțime mai mare sau egală cu 5,0 metri”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 41 alin. (11) lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) înălțime mai mare sau egală cu 5,0 metri, dacă pe sectorul de drum ce urmează a fi parcurs sunt instituite restricții pentru înălțime, indiferent de valoarea restricției”.

 

Art. 41 alin. (11) lit. l)

Vechea reglementare

„Studiul de traseu se întocmește dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (…) l) dacă raza interioară sau raza exterioară a coroanei de virare a vehiculului este mai mare decât raza interioară sau raza exterioară a curbei”.

Noua reglementare

La art. 41 alin. (11) lit. l) se abrogă.

 

Art. 43 lit. k) și l)

Noua reglementare

La art. 43, după lit.  j) se introduc două noi litere, lit. k) și l), cu următorul cuprins:

„k) aruncarea și depozitarea deșeurilor în zona de siguranță a drumurilor și podurilor;

l) aruncarea și depozitarea deșeurilor în locurile de parcare, oprire și staționare, altele decât cele provenite din oprirea/staționarea participanților la trafic în locurile de parcare, oprire și staționare”.

 

Anexa 2

Nota de subsol 5

Vechea reglementare

„Unitate da transport de mărfuri optimizată pentru dimensiunile vehiculelor rutiere și
dotată cu dispozitive de manipulare pentru transferul între moduri, de obicei șosea/cale
ferată”.

Noua reglementare

Nota de subsol 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prin suprastructura demontabilă și unitatea de transport standardizată, prevăzute la pct. 1.4, se înțeleg unități de transport mărfuri optimizate pentru dimensiunile vehiculelor rutiere și dotate cu dispozitive de manipulare pentru transferul între modurile de transport, de regulă șosea/cale ferată”.

 

Nota de subsol 6

Vechea reglementare

„Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 16 tone și masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone și axa motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau
echivalentă acesteia”.

Noua reglementare

Nota de subsol 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone și masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone și axa motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia”.

 

Nota de subsol 9

Vechea reglementare

„Idem 6”.

Noua reglementare

Nota de subsol 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Idem 7”.

 

Nota de subsol 10

Vechea reglementare

„Idem 7”.

Noua reglementare

Nota de subsol 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Idem 8”.

 

Nota de subsol 11

Vechea reglementare

„Idem 6”.

Noua reglementare

Nota de subsol 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Idem 7”.

 

Nota de subsol 14

Vechea reglementare

„Idem 6”.

Noua reglementare

Nota de subsol 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Idem 7”.

 

Nota de subsol 15

Vechea reglementare

„Idem 8”.

Noua reglementare

Nota de subsol 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Idem 13”.

 

Anexa 3

Noua reglementare

La anexa nr. 3, cel de-al doilea alin. E = drumuri europene la Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele și dimensiunile maxime admise se înlocuiește cu textul NR = drumuri nereabilitate.

La anexa nr. 3, lit. E din titlul coloanei nr. 2 a tabelului prevăzut la anexa nr. 3 se înlocuiește cu NR.

O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor – modificări și completări (O.U.G. nr. 16/2020) was last modified: februarie 14th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter