O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului – modificări (Legea nr. 197/2019)

6 nov. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 912

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Actul modificator

Sumar

O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012

(M. Of. nr.  601 din 31 august 2009; cu modif. ult.)

   

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

(M. Of. nr. 877 din 31 octombrie 2019)

– modifică:  art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1)-(2), art. 6 alin. (2) lit. a), art. 9, art. 15 alin. (7), art. 18 alin. (1), art. 18 alin. (8), art. 19 alin. (2), art. 22^1 alin. (5), art. 23;

– introduce: art. 5 alin. (3), art. 18 alin. (5^1), art. 18 alin. (8^1), art. 29^1;

– abrogă: art. 22 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 877 din 31 octombrie 2019, s-a publicat Legea nr. 197/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Astfel, respectivul act normativ aduce modificări, dar și completări O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (3) prevedea:

„(3) Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (3) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(3) Cifra de școlarizare pentru rezidențiat este cel puțin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătății. În cazul în care numărul candidaților care promovează examenul de rezidențiat este mai mare decât cifra de școlarizare inițial anunțată, aceasta se va suplimenta până la repartiția candidaților, astfel încât toți candidații promovați să poată accesa un loc sau un post de rezidențiat. Ministerul Finanțelor Publice asigură resursele financiare necesare școlarizării prin rezidențiat la nivelul cifrelor de școlarizare aprobate”.

 

Art. 3 alin. (1)-(2) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi, prin concurs național, cu tematică și bibliografie unică, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Concursul național prevăzut la alin. (1) se poate desfășura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și instituțiile de învățământ superior publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1)-(2) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(3) Cifra de școlarizare pentru rezidențiat este cel puțin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătății. În cazul în care numărul candidaților care promovează examenul de rezidențiat este mai mare decât cifra de școlarizare inițial anunțată, aceasta se va suplimenta până la repartiția candidaților, astfel încât toți candidații promovați să poată accesa un loc sau un post de rezidențiat. Ministerul Finanțelor Publice asigură resursele financiare necesare școlarizării prin rezidențiat la nivelul cifrelor de școlarizare aprobate”.

 

Art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (introdus prin Legea nr. 197/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți, respectiv farmaciștii rezidenți care ocupă prin concurs posturi de asistent de cercetare științifică efectuează pregătirea în afara normei de bază, cu păstrarea tuturor drepturilor de rezident”.

 

Art. 6 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6 alin. (2), lit. a) prevedea:

„(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situații:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidențiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidențiat, în baza Carnetului de rezident și a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (2), lit. a) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situații:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidențiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidențiat, în baza carnetului de rezident și a caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului, dar nu mai devreme de prima sesiune de examene organizată în specialitatea respectivă, după expirarea stagiului minim aferent specialității;”.

 

Art. 9 din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic.

(2) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare.

(3) Nominalizarea coordonatorilor prevăzuți la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

(4) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, directorii de program pot beneficia, în conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizații”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Art. 9

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.

(2) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.

(3) Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie șef de disciplină, șef de departament, șef de laborator sau farmacist-șef, certificat în specialitatea programului;

b) să fie cadru didactic universitar cu funcție de predare – profesor, conferențiar sau șef de lucrări.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), directorul programului de rezidențiat în medicina de urgență trebuie să efectueze gărzi în cadrul unei unități de primiri urgențe și să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:

a) să fie cadru didactic universitar – șef de lucrări, conferențiar sau profesor la disciplina medicină de urgență;

b) să fie medic primar medicină de urgență sau medic specialist medicină de urgență, cu rezidențiat în medicină de urgență, cu 5 ani vechime ca specialist în unitatea de primiri urgențe;

c) să fie medic primar anestezie și terapie intensivă, cu 5 ani vechime în unitatea de primiri urgențe.

(5) Pentru programul de rezidențiat în specialitatea medicină de familie sunt nominalizați coordonatori de program cadre didactice universitare – profesor, conferențiar, șef de lucrări în specialitatea medicină de familie, medicină internă sau pediatrie.

(6) Nominalizarea coordonatorilor de program se face de către instituțiile de învățământ superior din domeniul sănătate acreditate și cu avizul colegiilor profesionale.

(7) Listele cu coordonatorii acreditați se revizuiesc anual până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

(8) În cazul în care un coordonator/director de program își suspendă activitatea în condițiile legii, pe o perioadă mai mare de o lună, la propunerea instituțiilor de învățământ superior din domeniul sănătate acreditate în cauză, coordonarea rezidenților va fi preluată temporar de alte cadre didactice sau medici primari în specialitatea respectivă, având titlul de doctor în științe medicale. Dacă suspendarea este mai mare de 6 luni, se numește un alt coordonator/director de program sau rezidenții vor fi redistribuiți altor coordonatori/directori de program disponibili din centrul universitar respectiv, după caz.

(9) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, directorii de program și responsabilii de formare în rezidențiat beneficiază de majorarea salariului de bază avut conform prevederilor legale în vigoare pe perioada cât exercită aceste funcții.

(10) Responsabilii de formare din cabinetele medicale individuale de medicină de familie, precum și din unitățile sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unitățile sanitare aflate în administrarea unităților publice locale beneficiază de plata indemnizației prin transfer de la direcțiile de sănătate publică”.

 

Art. 15 alin. (7) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 15, alin. (7) prevedea:

„(7) După promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (7) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(7) După promovarea examenului și după expirarea stagiului minim aferent specialității, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la ultima zi a sesiunii de examene organizate pentru specialitatea respectivă”.

 

Art. 18 alin. (1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (1) prevedea:

„(1) Rezidențiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și de ministerele cu rețea sanitară proprie în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Rezidențiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, aflate în administrarea unităților publice locale sau a ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală”.

 

Art. 18 alin. (5^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (introdus prin Legea nr. 197/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

„(5^1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care aleg post în specialitate sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, devenind rezidenți pe post în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales”.

 

Art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (8) prevedea:

„(1) Regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (8) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(8) Obligația prevăzută la alin. (7) se stabilește prin act adițional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligației asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidențiat, precum și la restituirea primei de instalare, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adițional la contractul individual de muncă”.

 

Art. 18 alin. (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (introdus prin Legea nr. 197/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul conținut:

„(8^1) Cheltuielile ocazionate de pregătirea profesională se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale, pentru fiecare din specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală”.

 

Art. 19 alin. (2) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 19, alin. (2) prevedea:

„(2) Cuantumul taxei se stabilește prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării la propunerea Ministerului Sănătății și se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (2) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(2) Cuantumul anual al taxei este egal cu cel al cheltuielilor prevăzute la art. 18 alin. (81) și se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1). Acesta se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale și se revizuiește la intervale de minimum 5 ani”.

 

Art. 22 alin. (3) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (abrogat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22, alin. (3) prevedea:

„(3) Medicii specialiști aflați în situație de reconversie profesională pot obține certificatul de medic specialist în specialitățile: medicină de familie, sănătate publică și management, epidemiologie sau igienă, după efectuarea unui stagiu de pregătire de minimum 6 luni în unități sanitare acreditate pentru pregătirea în rezidențiat și după promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sănătății”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (3) se abrogă.

 

Art. 22^1 alin. (5) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22^1, alin. (5) prevedea:

„(5) Coordonatorul de rezidențiat, respectiv directorul de program, precum și îndrumătorul de rezidențiat pot desemna medici rezidenți titulari în linia de gardă, cu acordul scris al acestora, la solicitarea unității sanitare unde se efectuează garda în afara timpului normal de lucru”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22^1, alin. (5) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(5) Coordonatorul de rezidențiat, respectiv directorul de program, precum și îndrumătorul de rezidențiat pot desemna medici rezidenți titulari în linia de gardă cu acordul scris al acestora, la solicitarea unității sanitare unde se efectuează garda în afara timpului normal de lucru. Orele suplimentare de gardă efectuate de rezidenți peste orele normate se remunerează conform încadrării salariale existente”.

 

Art. 23 din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (modificat prin Legea nr. 197/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 prevedea:

„Art. 23

Absolvenții facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate pot fi încadrați cu contract individual de muncă în cabinete medicale individuale, sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică, beneficiind de încadrarea pe funcția de medic și de salarizarea corespunzătoare ultimului an de rezidențiat, în funcție de specialitatea în care au fost confirmați medici rezidenți”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Art. 23

(1) Medicii rezidenți care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pot fi încadrați cu contract individual de muncă în unități sanitare publice, inclusiv în cabinete medicale individuale, în funcție de specialitatea în care s-a efectuat pregătirea de rezidențiat și sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă. În aceste cazuri, încadrarea se va face pe perioadă determinată de un an, cu posibilitate de prelungire anuală, până la maximum 3 ani. Încadrarea se va face pe funcția de medic, cu salarizarea corespunzătoare de rezident ultimul an, în funcție de specialitatea de confirmare.

(2) Prevederea de la alin. (1) se aplică și în cazul medicilor rezidenți pe post. În intervalul prevăzut la alin. (1) se suspendă contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară unde medicul rezident a ocupat postul”.

 

Art. 29^1 din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (introdus prin Legea nr. 197/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 29 se introduce un nou articol, art. 29^1, cu următorul conținut:

„Art. 29^1

(1) În vederea reatestării competențelor profesionale și redobândirii dreptului de practică sau de liberă practică, după caz, pentru medicii care au întrerupt activitatea profesională sau se află într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, încheie cu unitățile sanitare acreditate să desfășoare programe de pregătire în rezidențiat, inclusiv cu cabinetele medicale individuale de medicină de familie, contracte pentru efectuarea stagiului practic pentru medicii în cauză.

(2) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (1), medicii lucrează sub supravegherea și responsabilitatea coordonatorilor de program de rezidențiat, directorilor de program, precum și responsabililor/îndrumătorilor de formare nominalizați conform prevederilor art. 9 alin. (3) sau a unui medic primar acreditat în acest scop de către Colegiul Medicilor din România în cazul medicilor de familie și de medicină generală.

(3) Medicii prevăzuți la alin. (1) au aceleași atribuții și responsabilități ca și medicii rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în cazul medicilor specialiști sau, după caz, competențe limitate în cazul medicilor de medicină generală și al medicilor cu competențe limitate.

(4) Pe perioada stagiului, medicii prevăzuți la alin. (1) nu beneficiază de drepturi salariale.

(5) La încheierea stagiului pentru redobândirea dreptului de liberă practică, unitatea sanitară acreditată sau, după caz, cabinetul medical individual de medicină de familie eliberează medicului o adeverință din care rezultă perioada efectuării acestuia și sumarul activităților desfășurate”.

O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului – modificări (Legea nr. 197/2019) was last modified: noiembrie 6th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter