O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi – modificări (Legea nr. 162/2017)

14 iul. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5196

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 13 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că:

„Art. 13

Experții contabili și contabilii autorizați garantează răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuții la fondul de garanții”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 dispune următoarele:

„Art. 13

Experții contabili și contabilii autorizați garantează răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare”.

 

Art. 18 alin. (2) și (3) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

 

Noua reglementare

La art. 18, după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3).

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (2) și (3) dispune următoarele:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

„(2) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este organizație profesională fără scop patrimonial.

(3) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este singura autoritate competentă care organizează și monitorizează activitatea experților contabili și contabililor autorizați, precum și a societăților de contabilitate și expertiză contabilă, respectiv a societăților de contabilitate”.

 

Art. 20 lit. c) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 lit. c) prevedea faptul că:

„Art. 20

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați are următoarele atribuții:

(…)

c) asigură buna desfășurare a activității experților contabili și a contabililor autorizați”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 lit. c) dispune următoarele:

„c) asigură buna desfășurare a activității experților contabili, a contabililor autorizați și a societăților de contabilitate și/sau de expertiză contabilă”.

 

Art. 26 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 26

(1) Persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activități, în condițiile stabilite prin convențiile bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state, și dacă au susținut, potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, interviul vizând cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării și funcționării societăților, precum și a celei fiscale și contabile”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 26

(1) Persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activități și dacă au susținut, potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, interviul vizând cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării și funcționării societăților, precum și a celei fiscale și contabile”.

 

Art. 30 alin. (1^1) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (1^1) prevedea faptul că:

„Art. 30

(1^1) La lucrările Conferinței naționale participă în calitate de invitat reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (1^1)  se abrogă.

 

Art. 30 alin. (4) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (4) prevedea faptul că:

„Art. 30

(…)

(4) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, este convocată din nou Conferința națională. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel puțin 30% din numărul membrilor și reprezentanților prevăzuți la alin. (1)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, este convocată din nou Conferința națională. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți”.

 

Art. 31 lit. b) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 lit. b) prevedea faptul că:

„Art. 31

Conferința națională are următoarele atribuții:

(…)

b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, precum și modificările și completările propuse la acesta. Regulamentul de organizare și funcționare, astfel aprobat, se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Justiției”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 lit. b) dispune următoarele:

„b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, precum și modificările și completările propuse la acesta. Regulamentul de organizare și funcționare, astfel aprobat, se transmite spre avizare Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice”.

 

Art. 31 lit. i^1) și i^2) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

 

Noua reglementare

La art. 31, după lit. i), se introduc două noi litere, lit. i^1) și i^2).

Potrivit noii reglementări, art. 31 lit. i^1) și i^2) dispune următoarele:

„i^1) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului superior, la propunerea Comisiei superioare de disciplină;

i^2) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor și președintelui Comisiei superioare de disciplină, la propunerea Consiliului superior;”.

 

Art. 32 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 prevedea faptul că:

„Art. 32

(1) Președintele Consiliului superior este ales de Conferința națională dintre membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcție numai dacă desfășoară activitate în domeniul cercetării sau în învățământul universitar de profil, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.

(2) Președintele Consiliului superior, membrii titulari și membrii supleanți sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuității, mandatele a jumătate din membrii aleși încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizați prin vot secret. Celorlalți membri, după 4 ani, le încetează mandatul și nu mai sunt înscriși în listele de candidați. Președintele și membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.

(3) Președintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.

(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile și filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.

(5) Președintele Consiliului superior și președinții filialelor județene nu pot avea atribuții referitoare la conducerea executivă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(6) Președintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 dispune următoarele:

„Art. 32

(1) Consiliul superior reprezintă profesia în fața autorităților publice prin președintele său, conform statutului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, și coordonează activitatea filialelor județene.

(2) Consiliul superior are următoarele atribuții:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepreședinți ai Consiliului superior;
b) asigură elaborarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, solicitând avizele Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice;
c) asigură elaborarea și completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili pe baza Codului etic IFAC;
d) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil și de contabil autorizat;
e) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și de hotărârile Conferinței naționale.

(3) Biroul permanent al Consiliului superior numește și revocă directorul general executiv, activitatea acestuia desfășurându-se în baza unui contract de mandat; îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. e), inclusiv hotărârile Consiliului superior.

(4) Președintele Consiliului superior este ales de Conferința națională dintre membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(5) Președintele Consiliului superior este membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și are o bună reputație profesională și morală. Acesta poate cumula această funcție doar cu activități în domeniul cercetării sau în învățământul universitar de profil.

(6) Președintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Președintele Consiliului superior poate cumula cel mult două mandate consecutive. Președintele, după încetarea mandatului, cu respectarea prevederilor prezentului alineat, poate fi reales după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

(7) Membrii titulari și membrii supleanți sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

(8) Prevederile alin. (5) – (7) referitoare la alegeri sunt aplicabile și filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(9) Președintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate”.

 

Art. 33 alin. (4) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (4) prevedea faptul că:

„Art. 33

(…)

(4) Contestațiile împotriva hotărârilor emise de Comisia superioară de disciplină se depun la Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Deciziile Consiliului superior pot fi contestate la Secția de contencios administrativ a Tribunalului București”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (4)  se abrogă.

 

Art. 33 alin. (5) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (5) prevedea faptul că:

„Art. 33

(…)

(5) Abaterile săvârșite de membrii organelor de conducere ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ale filialelor acestuia, precum și membrii Comisiei superioare de disciplină a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sunt investigate de către Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. Deciziile Comisiei de disciplină se publică pe site-ul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (5) dispune următoarele:

„(5) Comisia superioară de disciplină are următoarele competențe:

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică și profesională ale membrilor Consiliului superior, făcând, dacă este cazul, propunere de sancționare Conferinței naționale, care hotărăște;
b) soluționează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică și profesională ale președinților și membrilor consiliilor filialelor, ale președinților și membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum și ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România și aplică, după caz, sancțiunile prevăzute la art. 17 alin. (1);
c) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunțate de comisiile de disciplină ale filialelor;
d) aplică sancțiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România care au săvârșit abateri grave, prevăzute de regulament”.

 

Art. 33 alin. (6) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (6) prevedea faptul că:

„Art. 33

(…)

(6) Sancțiunile aplicate de Comisia de disciplină se pot contesta la Secția de contencios administrativ a Tribunalului București.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (6)  se abrogă.

 

Art. 34 alin. (3) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (3) prevedea faptul că:

„Art. 34

(…)

(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel puțin 30% din numărul membrilor prevăzuți la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (3) dispune următoarele:

„(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți”.

 

Art. 37 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea faptul că:

„Art. 37

(1) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați și filialele sale își acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:

– taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;

– taxa de înscriere în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați;

– cotizațiile membrilor stabilite pe tranșe de venituri;

– încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

– donații;

– alte venituri din activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și a filialelor sale, stabilite prin regulament.

(2) Taxele de înscriere în evidență și cotizațiile pe tranșe de venit se stabilesc anual de Conferința Națională a Experților Contabili și Contabililor Autorizați”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 dispune următoarele:

„Art. 37

(1) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și filialele sale își acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
b) taxa de înscriere în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
c) cotizațiile membrilor, fixe și variabile;
d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;
e) donații, sponsorizări;
f) alte venituri din activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și a filialelor sale, stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

(2) Taxele de înscriere în evidență și cotizațiile membrilor se stabilesc anual de Conferința națională a experților contabili și contabililor autorizați”.

 

Art. 38 și 40 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 și 40 prevedeau faptul că:

„Art. 38

(1) Activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se desfășoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

(2) Activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este supusă supravegherii în interes public exercitate de către consiliul prevăzut la alin. (1), în principal, în următoarele domenii:

a) autorizarea și înregistrarea membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

b) adoptarea standardelor privind etica profesională și sistemul de control intern al calității din cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

c) formarea profesională continuă a membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

d) asigurarea calității și efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calității;

e) asigurarea sistemelor de investigație și disciplină;

f) aprobarea retragerii autorizării membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(3) Supravegherea în interes public constă în avizarea normelor și hotărârilor emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, precum și în supravegherea modului de punere în practică a acestora.

(4) Activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România poate face obiectul unor investigații efectuate de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, care are dreptul de a adopta măsurile necesare, atunci când se constată nerespectarea legislației”.

(…)

Art. 40

(1) În vederea exercitării de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile a atribuțiilor de supraveghere a profesiei contabile, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția acestuia o copie a hotărârilor și deciziilor adoptate, precum și materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională, precum și, la cererea acestuia, documentele care au stat la baza adoptării hotărârilor și deciziilor, în termen de 7 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

(2) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile orice materiale solicitate de acesta, necesare în vederea îndeplinirii atribuției de supraveghere în interes public a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 și 40 – se abrogă.

 

Art. 44 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 prevedea faptul că:

„Art. 44

(1) Hotărârile și deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare. Hotărârile și deciziile care nu sunt de interes general pentru membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se publică pe site-ul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în termen de maximum 10 de zile de la adoptare.

(2) Hotărârile și deciziile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România referitoare la domeniile prevăzute la art. 38 alin. (2) se publică după avizarea acestora de către organismul de supraveghere în interes public.

(3) Nepublicarea hotărârilor și deciziilor în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) face ca acestea să nu fie opozabile membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sau altor persoane fizice și juridice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 dispune următoarele:

„Art. 44

(1) Hotărârile și deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

(2) Nepublicarea hotărârilor și deciziilor în condițiile prevăzute la alin. (1) face ca acestea să nu fie opozabile membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sau altor persoane fizice și juridice.

(3) Prin Regulamentul de organizare și funcționare se stabilește care sunt hotărârile și deciziile de interes general”.

 

Art. 44^2 – 44^4 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

 

Noua reglementare

După art. 44^1, se introduc trei noi articole, art. 44^2 – 44^4.

Potrivit noii reglementări, art. 44^2 – 44^4 dispune următoarele:

Art. 44^2 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative care reglementează activitatea experților contabili și a contabililor autorizați și le înaintează Ministerului Finanțelor Publice, în vederea analizării și promovării.

Art. 44^3

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Ministerul Finanțelor Publice și/sau Agenția Națională de Administrare Fiscală pot realiza, pe bază de protocol, schimbul de informații necesare în vederea aplicării Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentei ordonanțe.

Art. 44^4

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură gratuit schimbul de informații necesare în vederea aplicării prezentei ordonanțe”.

O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați – modificări (Legea nr. 162/2017) was last modified: iulie 14th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter