O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi – modificări (Legea nr. 162/2017)

14 iul. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6065
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 65/1994
(M. Of. nr. 13 din 8 ianuarie 2008; cu modif. ult.)
Legea nr. 162/2017
(M. Of. nr. 548 din 12 iulie 2017)

– modifică: art. 3 alin. (1); art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 11; art. 12; art. 13; art. 20 lit. c); art. 26 alin. (1); art. 30 alin. (4); art. 31 lit. b); art. 32; art. 33 alin. (5); art. 34 alin. (3); art. 37;  art. 44

– introduce: art. 10 lit. c); art. 18 alin. (2) și (3); art. 31 lit. i^1) și i^2); art. 44^2 – 44^4

– abrogă: art. 30 alin. (1^1); art. 33 alin. (4); art. 33 alin. (6); art. 38; art. 40

În M. Of. nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.G. nr. 65/1994 prin Legea nr. 162/2017.

 

Art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) prevedea faptul că:

„(1) Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 3

(1) Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”.

 

Art. 6 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea faptul că:

„Art. 6

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:

a) ține sau supraveghează contabilitatea și întocmește sau verifică și semnează situațiile financiare;

b) acordă asistență privind organizarea și ținerea contabilității;

c) efectuează analize economico-financiare și evaluări patrimoniale;

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă și informatică;

f) îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale;

g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 dispune următoarele:

„Art. 6

Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice și juridice, următoarele lucrări:

a) organizează, conduce, ține, verifică și supraveghează contabilitatea, întocmește și semnează situațiile financiare și execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității.

Prin ținerea contabilității se înțelege înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile, precum și refacerea sau revizuirea contabilității. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înțelege calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale;

b) acordă asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității;

c) efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie și ale stării financiare a entității, evaluarea veniturilor și a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor și a ajustărilor de valoare, precum și alte evaluări executate de experții contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;

d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă și informatică, certificare de informații, date și documente;

f) îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor și de mandatar financiar;

g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților;

h) asigură managementul financiar-contabil și al performanței economice;

i) asigură controlul intern de gestiune și managementul riscurilor persoanelor juridice;

j) acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;

k) efectuează pentru persoanele fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe privind activitățile prevăzute la prezentul articol”.

 

Art. 7 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că:

„Art. 7

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile de audit financiar, consultanță fiscală și evaluare numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 dispune următoarele:

„Art. 7

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua și alte activități în afara celor prevăzute la art. 6, care sunt specifice activităților de audit financiar, consultanță fiscală și evaluare, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective”.

 

Art. 8 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea faptul că:

„Art. 8

Experții contabili pot să-și exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți comerciale potrivit legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 dispune următoarele:

„Art. 8

Experții contabili pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate și/sau de expertiză contabilă, potrivit legii”.

 

Art. 9 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea faptul că:

„Art. 9

Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

b) majoritatea acționarilor sau asociaților să fie experți contabili și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale;

c) consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;

d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 dispune următoarele:

„Art. 9

(1) Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil, iar activitățile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
b) majoritatea acțiunilor sau a părților sociale să fie deținută de experți contabili;
c) structura de administrare a societății, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;
d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală;
e) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acțiunilor sau ale părților sociale deținute de acționari sau asociați.

(2) În vederea înregistrării societății la oficiul registrului comerțului, structura de administrare a societății solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru orice modificare a condițiilor de la alin. (1).

(4) Avizul de principiu prevăzut la alin. (2) și (3) atestă faptul că asociații/administratorii și personalul de conducere îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și conferă dreptul acestora de a constitui societatea, de a efectua modificări în actul constitutiv și de a înregistra aceste operațiuni la oficiul registrului comerțului.

(5) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei se dispune de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, în termen de 30 de zile, de către structura de administrare a societății la oficiul registrului comerțului pe raza căruia este înregistrată societatea membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”.

 

Art. 10 lit. c) din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

 

Noua reglementare

La art. 10, după lit. b), se introduce o nouă literă, lit. c).

Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. c) dispune următoarele:

„c) efectuează activități de evidență electronică a personalului și de salarizare”.

 

Art. 11 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea faptul că:

„Art. 11

Contabilii autorizați pot să-și exercite profesia individual ori în societăți comerciale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 dispune următoarele:

„Art. 11

(1) Contabilii autorizați pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate, înființate potrivit legii.

(2) Prevederile art. 9 se aplică și în cazul societăților de contabilitate, în mod corespunzător calității și activității de contabil autorizat”.

 

Art. 12 din O.G. nr. 65/1994 (modificată prin Legea nr. 162/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea faptul că:

„Art. 12

(1) Experților contabili și contabililor autorizați le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soți ai administratorilor.

(2) Experții contabili și contabilii autorizați nu pot efectua pentru terți lucrările prevăzute la art. 6 și 10, în situația în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și experiență în activitatea financiar-contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile comerciale membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 dispune următoarele:

„Art. 12

(1) Experților contabili și contabililor autorizați le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență.

(2) Experții contabili și contabilii autorizați nu pot efectua pentru terți lucrările prevăzute la art. 6 și 10, în situația în care există elemente care atestă starea de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației Naționale și experiență în activitatea financiar-contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în care aceștia sunt acționari/asociați și administratori.

(4) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei individual se dispune de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, în termen de 30 de zile, de către expertul contabil/contabilul autorizat organului fiscal la care este înregistrat.

(5) Experții contabili, pentru expertizele judiciare, pot conveni cu clienții onorarii având în vedere tabloul onorariilor de referință adoptat de Conferința națională”.

O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați – modificări (Legea nr. 162/2017) was last modified: iulie 14th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter