Modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor (O.G. nr. 37/2015)

2 sept. 2015
Vizualizari: 1737

Despre

  • M. Of. nr. 654 din 28 august 2015
  • O.G. nr. 37/2015
  • Modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 21/1992
(rep. M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007; cu modif. ult.)
O.G. nr. 37/2015
(M. Of. nr. 654 din 28 august 2015)
modifică: art. 2 pct. 15, art. 9, art. 56 alin. (3) lit. a)
– abrogă: art. 2 pct. 22
Legea nr. 363/2007
(M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007; cu modif. ult.)
modifică: art. 4 alin. (1) în partea introductivă, art. 15 alin. (1)

 

În M. Of. nr. 654 din 28 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.

O.G. nr. 37/2015 modifică:

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (rep. M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007; cu modif. ult.).

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor (M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007; cu modif. ult.)

 

Modificarea O.G. nr. 21/1992

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.G. nr. 21/1992:

 

Art. 2 pct. 15 O.G. nr. 21/1992 (modificată prin O.G. nr. 37/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 pct. 15 definea declarația de conformitate ca fiind declarația făcută de către un producător sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 pct. 15 definește următorul termen: „declarație de conformitate – declarația făcută de către un producător, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs respectă cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu”.

 

Art. 2 pct. 22 O.G. nr. 21/1992 (modificată prin O.G. nr. 37/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 pct. 22 definea practicile comerciale abuzive și/sau incorecte drept orice acțiune, inacțiune, conduită, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitate, din partea unui operator economic în relație directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorilor.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Noua reglementare

Art. 2 pct. 22 – Abrogat.

 

Art. 9 O.G. nr. 21/1992 (modificată prin O.G. nr. 37/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea faptul că operatorii economici sunt obligați să pună pe piață numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relațiile cu consumatorii și să nu folosească practici comerciale abuzive.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 prevede: „Operatorii economici sunt obligați să pună pe piață numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate și să se comporte în mod corect în relațiile cu consumatorii”.

 
Art. 56 alin. (3) lit. a) O.G. nr. 21/1992 (modificată prin O.G. nr. 37/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 alin. (3) lit. a) prevedea faptul că sancțiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi aplicată în cazurile în care se constată:

a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau săvârșirea repetată a unor abateri sancționate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (3) lit. a) prevede: „Sancțiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi aplicată în cazurile în care se constată: săvârșirea repetată a unor abateri sancționate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare; (…)”.

 
Modificarea Legii nr. 363/2007

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 363/2007:

 

Art. 4 alin. (1) (partea introductivă) Legea nr. 363/2007 (modificată prin O.G. nr. 37/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) în partea introductivă prevedea faptul că o practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite anumite condiții:

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) în partea introductivă are următorul conținut: „O practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:”.

 
Art. 15 alin. (1) Legea nr. 363/2007 (modificată prin O.G. nr. 37/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) dispunea faptul că utilizarea de către comercianți a unor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost definite la cap. II, este interzisă, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale înșelătoare, așa cum sunt definite în anexa nr. 1 paragraful „Practici comerciale înșelătoare”;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale agresive, așa cum sunt definite în anexa nr. 1 paragraful „Practici comerciale agresive”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) dispune: „(1) Utilizarea de către comercianți a unor practici comerciale incorecte este interzisă, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) și (2);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înșelătoare definite la art. 6 și 7, precum și pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale înșelătoare»;

c) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 și 9, precum și pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive”.

 

Alte prevederi ale O.G. nr. 37/2015

Potrivit art. III, respectiva ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

 

ISTORIC

Acte modificateActe modificatoare
O.G. nr. 21/1992
(rep. M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007; cu modif. ult.)
Legea nr. 363/2007 (M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007)
O.U.G. nr. 174/2008 (M. Of. nr. 795 din 27 noiembrie 2008)
O.U.G. nr. 71/2011 (M. Of. nr. 637 din 6 septembrie 2011)
O.U.G. nr. 34/2014 (M. Of. nr. 427 din 11 iunie 2014)
O.G. nr. 37/2015 (M. Of. nr. 654 din 28 august 2015)
Legea nr. 363/2007
(M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007; cu modif. ult.)
Legea nr. 130/2010 (M. Of. nr. 453 din 2 iulie 2010)
Legea nr. 33/2015 (M. Of. nr. 170 din 11 martie 2015)
O.G. nr. 37/2015 (M. Of. nr. 654 din 28 august 2015)
Modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor (O.G. nr. 37/2015) was last modified: septembrie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.