Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile (O.G. nr. 30/2015)

1 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1024

Despre

  • M. Of. nr. 651 din 27 august 2015
  • O.G. nr. 30/2015
  • Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea-cadru nr. 284/2010
(M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. ult.)
O.G. nr. 30/2015
(M. Of. nr. 651 din 27 august 2015)
abrogă: art. 34 alin. (4)
modifică: art. 34 alin. (5)
O.G. nr. 15/2013
(M. Of. nr. 496 din 7 august 2013; cu modif. ult.)
introduce: art. 21
O.U.G. nr. 34/2015
(M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015; cu modif. ult.)
introduce: art. 34 alin. (5)

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În M. Of. nr. 651 din 27 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile.

O.G. nr. 30/2015 modifică următoarele acte normative:

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. ult.);

O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 (M. Of. nr. 496 din 7 august 2013; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015; cu modif. ult.).

 

Legea-cadru nr. 284/2010

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii-cadru nr. 284/2010 prin O.G. nr. 30/2015:

Art. 34 alin. (4) Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin O.G. nr. 30/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (4) prevedea faptul că numărul de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect, este condiționat de numărul de proiecte finanțate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanțare de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare, astfel:

a) 5 persoane pentru un proiect;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

b) 8 persoane pentru două proiecte;

c) 10 persoane pentru 3 proiecte;

d) 12 persoane pentru 4 proiecte;

e) 30 de persoane pentru un număr cuprins între 5 și 10 proiecte;

f) 40 de persoane pentru un număr cuprins între 11 și 19 proiecte;

g) maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte.

Noua reglementare

Art. 34 alin. (4) – Abrogat.

 

Art. 34 alin. (5) Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin O.G. nr. 30/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (5) prevedea faptul că numărul maxim de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanțare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (5) prevede: „Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare”.

 

O.G. nr. 15/2013

 

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.G. nr. 15/2013 prin O.G. nr. 30/2015:

Art. 21 O.G. nr. 15/2013 (modificată prin O.G. nr. 30/2015)

Noua reglementare

După art. 2 din O.G. nr. 15/2013, se introduce un nou articol, art. 21.

Potrivit noii reglementări, art. 21 dispune: „(1) Sumele prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) se recuperează de la beneficiar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) sumele aferente corecțiilor financiare au fost restituite beneficiarilor POS Mediu în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d), pe perioada de derulare în instanță a litigiilor având ca obiect anularea titlurilor de creanță;

b) corecțiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt menținute prin hotărâri judecătorești definitive în sarcina beneficiarilor POS Mediu.

(2) Sumele care trebuie recuperate în condițiile prevăzute la alin. (1) sunt scadente la data efectuării plății.

(3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare, din prima zi de după termenul de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), până la data stingerii acesteia”.

 

O.U.G. nr. 34/2015

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.G. nr. 15/2013 prin O.G. nr. 30/2015:

Art. V O.U.G. nr. 34/2015 (modificată prin O.G. nr. 30/2015)

Noua reglementare

La art. V din O.U.G. nr. 34/2015, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. V alin. (5) stabilește: „Până la intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează fluxul financiar aferent exercițiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC și FEAD, proiectele pot fi implementate în parteneriat de două sau mai multe entități în condițiile cap. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale cap. IV din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Alte prevederi ale O.G. nr. 30/2015

Art. IV are următorul conținut:

„(1) Ministerul Fondurilor Europene are dreptul de a stabili o bază de date cu prețuri de referință pentru bunuri, mașini, utilaje, echipamente specializate, servicii ce vor fi utilizate în cadrul Programelor cu finanțare din FEDR, FC, FSE, pentru perioada de programare 2014-2020.

(2) Metodologia în temeiul căreia se stabilesc prețurile de referință prevăzute la alin. (1) se bazează pe o analiză a prețurilor din piață și se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(3) Prețurile de referință se publică pe site-ul instituției, au caracter obligatoriu și reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate”.

Art. V prevede la primul alineat faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin, Ministerul Fondurilor Europene concepe prin departamentele sale de specialitate un instrument informatic, ROM-AFIS, de detectare și prevenție a neregulilor și/sau a fraudelor, pentru a proteja interesele financiare ale statului și ale Uniunii Europene.

La al doilea alineat stabilește faptul că instrumentul informatic prevăzut anterior este utilizat în scopul implementării corecte și eficiente a acțiunilor finanțate de la buget, în conformitate cu normele legale aplicabile și pentru monitorizarea organismelor responsabile de gestionarea eficientă a fondurilor.

 

Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile (O.G. nr. 30/2015) was last modified: septembrie 1st, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter