O.G. nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală – aprobată (Legea nr. 36/2018)

24 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 420

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.G. nr. 3/2017
(M. Of. nr. 592 din 24 iulie 2017)
Se aprobă O.G. nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

În M. Of. nr. 63 din 22 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 36/2018 pentru aprobarea O.G. nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală.

Astfel, potrivit art. unic din Legea nr. 36/2018, se aprobă O.G. nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (M. Of. nr. 592 din 24 iulie 2017).

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe.

 

 

Art. 1 din O.G. nr. 3/2017

Art. 1 dispune faptul că pentru realizarea unei analize a organizării instituționale și a eficienței utilizării resurselor umane la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, se constituie Comitetul pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet.

Rolul Comitetului este de a realiza analiza stadiului privind organizarea instituțională și a statelor de funcții pentru toate autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) și de a prezenta Guvernului propuneri de măsuri pentru eficientizarea managementului resurselor umane din cadrul acestora, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

 

Art. 2 din O.G. nr. 3/2017

Potrivit art. 2, componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Coordonarea Comitetului este asigurată de prim-ministru și, în lipsa acestuia, de către secretarul general al Guvernului.

În activitatea sa, Comitetul este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de un grup de lucru tehnic format din experți desemnați prin act administrativ de către conducătorii instituțiilor prevăzute la pct. 3-6 din anexă.

Componența nominală a Comitetului se stabilește prin decizie a prim-ministrului, pe baza nominalizărilor transmise de instituțiile prevăzute la pct. 3-6 din anexă, și cuprinde câte un membru titular și câte un membru supleant pentru fiecare instituție. Reprezentarea se realizează la nivel de ministru sau de secretar de stat/subsecretar de stat.

Structura, mandatul și termenele de realizare a obiectivelor specifice ale grupului de lucru tehnic anterior prevăzut se stabilesc prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Comitetului.

Regulamentul de organizare și funcționare a secretariatului tehnic, precum și cel al grupului de lucru tehnic, mai sus prevăzute, se stabilesc de Comitet în prima ședință a acestuia și se aprobă prin decizie a prim-ministrului.

 

Art. 3 din O.G. nr. 3/2017

Conform art. 3, Comitetul are următoarele atribuții principale:

a) analizează structurile organizatorice ale instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea legislației privind regimul informațiilor clasificate;

b) analizează raportul dintre competențele instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 1 alin. (1) și necesarul de resurse umane;

c) formulează propuneri pentru eficientizarea structurilor instituționale și a managementului resurselor umane la nivelul autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) și le supune spre aprobare Guvernului prin raportul prevăzut la art. 5 în cel de-al doilea paragraf.

 

Art. 4 din O.G. nr. 3/2017

Art. 4 stabilește faptul că fiecare dintre instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) realizează analize ale propriilor structuri organizatorice și de personal și le prezintă Comitetului, cu respectarea calendarului întocmit de acesta.

În realizarea analizelor propriilor structuri organizatorice și de personal, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie grupuri de lucru tehnice, a căror componență se aprobă prin act administrativ al conducătorilor acestora.

Instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 în primul paragraf pun la dispoziția Comitetului analizele elaborate și realizează documente de completare, la solicitarea Comitetului.

 

Art. 5 din O.G. nr. 3/2017

Art. 5 prevede faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3, Comitetul solicită, prin secretariatul său, instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 1 în primul paragraf structurile organizatorice detaliate, statele de personal, situația posturilor ocupate, ocupate temporar, temporar vacante și vacante, analize și situații comparative cu privire la organigramele și personalul acestora, precum și orice alte documente pe care le consideră necesare în desfășurarea activității sale.

Comitetul elaborează un raport privind analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, care se prezintă și se analizează în ședința Guvernului. Raportul conține și recomandări în baza concluziilor și analizelor efectuate.

 

Art. 6 din O.G. nr. 3/2017

Conform art. 6, comitetul se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului său, transmisă membrilor Comitetului prin intermediul secretariatului tehnic.

La ședințele Comitetului, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor neguvernamentale și reprezentanți ai sindicatelor reprezentative pentru administrația publică.

 

Art. 7 din O.G. nr. 3/2017

Art. 7 prevede faptul că de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până la data de 31 decembrie 2017 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate în vederea ocupării posturilor vacante, din autoritățile și instituțiile publice prevăzute în primul paragraf al art. 1.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, se continuă procedurile de ocupare a posturilor pentru care anunțurile de concurs au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, respectiv au fost îndeplinite obligațiile de publicitate instituite în sarcina instituțiilor și autorităților publice, conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

Prin excepție de la prevederile expuse în primul paragraf, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

 

Art. 8 din O.G. nr. 3/2017

Art. 8 dispune că prevederile art. 7 nu se aplică unităților sanitare publice și instituțiilor din învățământul de stat.

O.G. nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală – aprobată (Legea nr. 36/2018) was last modified: ianuarie 23rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter