Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale – modificări (O.G. nr. 27/2015)

27 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1918

Despre

  • M. Of. nr. 642 din 24 august 2015
  • O.G. nr. 27/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 197/2012
(M. Of. nr. nr. 754 din 9 noiembrie 2012; cu modif. ult.)
O.G. nr. 27/2015
(M. Of. nr. 642 din 24 august 2015)
modifică: art. 19, art. 20 alin. (2) lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25
introduce: art. 20 alin. (2) lit. b1), art. 20 alin. (3)

 

Inteligența artificială în materie penală

În M. Of. nr. 642 din 24 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (M. Of. nr. nr. 754 din 9 noiembrie 2012; cu modif. ult.).

 

Art. 19 Legea nr. 197/2012 (modificată prin O.G. nr. 27/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea faptul că în cadrul procesului de certificare a calității în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale are responsabilitatea organizării și derulării activităților de standardizare și de acreditare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 prevede: „În cadrul procesului de certificare a calității în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și instituțiile aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați au responsabilitatea organizării și derulării activităților de standardizare și de acreditare pentru serviciile sociale din domeniile de activitate pe care le coordonează”.

 
Art. 20 alin. (2) lit. b) Legea nr. 197/2012 (modificată prin O.G. nr. 27/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (2) lit. b) dispunea faptul că principalele activități în domeniul acreditării sunt următoarele:

(…)

b) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori, a licenței de funcționare și încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale; (…).

Noua reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (2) lit. b) dispune: „Principalele activități în domeniul acreditării sunt următoarele:

(…)

b) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori; (…)”.

 
Art. 20 alin. (2) lit. b1) Legea nr. 197/2012 (modificată prin O.G. nr. 27/2015)

Noua reglementare

La art. 20 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1).

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (2) lit. b1) stabilește: „Principalele activități în domeniul acreditării sunt următoarele:

(…)

b1) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale și înaintarea, după caz, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați a propunerii de acordare a licenței de funcționare și încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale; (…)”.

 
Art. 20 alin. (3) Legea nr. 197/2012 (modificată prin O.G. nr. 27/2015)

Noua reglementare

La art. 20, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (3) prevede: „Instituțiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați au obligația de a transmite lunar listele nominale cu serviciile sociale licențiate din domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licențelor de funcționare provizorie/licențelor de funcționare emise în acest sens”.

 
Art. 21 alin. (1) Legea nr. 197/2012 (modificată prin O.G. nr. 27/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) prevedea faptul că activitatea de evaluare în teren, prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) și art. 14 alin. (3), se realizează după cum urmează:

a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea;

b) de o echipă constituită din inspectori sociali și personal cu experiență în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, nominalizat în acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) prevede: „Activitatea de evaluare în teren, prevăzută de prezenta lege, se realizează după cum urmează:

a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea, potrivit art. 11 alin. (5) lit. b) [Acreditarea inițială a serviciului social presupune: (…) b) în cadrul perioadei prevăzute la lit. a) se realizează evaluarea în teren și, dacă se constată că sunt respectate standardele minime, se eliberează licența de funcționare];

b) de o echipă constituită din inspectori sociali și personal cu experiență în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, nominalizat în acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice sau, după caz, prin decizie a conducerii instituțiilor menționate, în funcție de specificul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate, potrivit art. 14 alin. (3) [Evaluarea pentru încadrarea serviciilor sociale în clase de calitate se realizează la cererea furnizorului acreditat și constă în verificarea documentelor justificative și evaluare de teren]”.

 
Art. 22 Legea nr. 197/2012 (modificată prin O.G. nr. 27/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 dispunea faptul că deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum și certificatul de acreditare și licența de funcționare se semnează de ministrul muncii, familiei și protecției sociale sau de persoana desemnată de acesta.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 dispune: „Deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum și certificatul de acreditare și licența de funcționare se semnează după cum urmează:

a) de către ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice sau de persoana desemnată de acesta, pentru toate deciziile de acordare/respingere a acreditării, precum și certificatul de acreditare;

b) de către conducătorul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în funcție de specificul serviciilor sociale, pentru deciziile de acordare/respingere a licențelor de funcționare provizorie/licențelor de funcționare și a celor de încadrare în clase de calitate;

c) de către ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice sau de persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/respingere a licenței de funcționare și a celor de încadrare în clase de calitate, în cazul serviciilor care nu se încadrează la lit. b)”.

 

Art. 25 Legea nr. 197/2012 (modificată prin O.G. nr. 27/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 prevedea faptul că, după caz, pentru realizarea atribuțiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspecție se completează cu personal de specialitate, cu atribuții în realizarea activităților de standardizare și acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 prevede: „Pentru realizarea atribuțiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspecție se completează, după caz, cu personal de specialitate cu atribuții în realizarea activităților de standardizare și acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități sau Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în funcție de specificul serviciilor sociale”.

 
Alte prevederi ale O.G. nr. 27/2015

Potrivit art. II, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, împreună cu instituțiile din subordine, propune spre aprobare Guvernului modificarea corespunzătoare a H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (M. Of. nr. 172 din 11 martie 2014).

Conform art. III, dosarele de acreditare ale serviciilor sociale înregistrate și nesoluționate la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe se vor soluționa potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de acreditare a serviciului social.

Intrare în vigoare

Art. IV prevede faptul că respectiva ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 197/2012
(M. Of. nr. nr. 754 din 9 noiembrie 2012; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 84/2012 (M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012)
O.U.G. nr. 49/2013 (M. Of. nr. 314 din 30 mai 2013)
O.G. nr. 18/2014 (M. Of. nr. 630 din 28 august 2014)
Legea nr. 66/2015 (M. Of. nr. 226 din 2 aprilie 2015)
O.G. nr. 27/2015 (M. Of. nr. 642 din 24 august 2015)

 

Asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale – modificări (O.G. nr. 27/2015) was last modified: august 26th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter