O.G. nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

1 sept. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1743

Despre

  • M. Of. nr. 658 din 29 august 2016
  • O.G. nr. 23/2016
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

O.G. nr. 23/2016

(M. Of. nr. 658 din 29 august 2016)

 Cap. I („Înființarea Institutului Național de Administrație”)
Cap. II („Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică”)
Cap. III („Drepturile și obligațiile participanților la programele de formare profesională organizate de către Institutul Național de Administrație”)
Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)


În M. Of. nr. 658 din 29 august 2016, a fost publicată O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație.

 

În continuare, vom prezenta structura respectivei ordonanțe.

Cap. I („Înființarea Institutului Național de Administrație”)
Cap. II („Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică”)
Cap. III („Drepturile și obligațiile participanților la programele de formare profesională organizate de către Institutul Național de Administrație”)
Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe.

Cap. I („Înființarea Institutului Național de Administrație”)

În capitolul I este prezentat regim ul juridic al Institutului, acesta fiind o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, este prevăzut rolul acestuia (acela de a pune în aplicare direcțiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administrației publice prin profesionalizarea personalului din administrația publică centrală și locală), dar și atribuțiile sale.

Conducerea Institutului Național de Administrație este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, care este ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat. Președintele Institutului Național de Administrație este ordonator terțiar de credite.

Cap. II („Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică”)

Potrivit capitolului al II-lea, în cadrul Institutului Național de Administrație funcționează centre teritoriale de formare continuă (structuri fără personalitate juridică) pentru administrația publică prin reorganizarea centrelor regionale/centrelor teritoriale de formare continuă pentru administrația publică locală aflate în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Centrele teritoriale exercită următoarele atribuții:

a) organizează programe de formare profesională stabilite prin ordin al președintelui Institutului Național de Administrație;
b) organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică locală;
c) realizează studii, proiecte și publicații în domeniul administrației publice locale;
d) alte atribuții stabilite în condițiile legii.

Cap. III („Drepturile și obligațiile participanților la programele de formare profesională organizate de către Institutul Național de Administrație”)

În capitolul al III-lea sunt prevăzute drepturile și obligațiile funcționarilor publici, persoanelor numite sau alese în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administrației publice centrale și locale, precum și ale personalul angajat cu contract individual de muncă sau în baza unui contract de management în cadrul autorităților și instituțiilor publice de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice, participând la programe de formare profesională.

Durata programelor de formare profesională prevăzute de respectiva ordonanță se ia în considerare la calculul vechimii în muncă, în funcția publică sau, după caz, în specialitate, în condițiile legii.

Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit capitolului al IV-lea, autoritățile administrației publice locale din municipiile reședință de județ în care funcționează centrele teritoriale pot asigura spațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților acestora.

Alte prevederi relevante din O.G. nr. 23/2016

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, la alin. (1) al pct. 42 din titlul VII din Normele metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu cu modif. și compl. ult, se înlocuiește sintagma „Agenția Națională a Funcționarilor Publici” cu sintagma „Institutul Național de Administrație” și se elimină sintagma „în baza art. 23 din H.G. nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici”.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea MDRAP, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea H.G. nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, rep., cu modif. și compl. ult..

O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație was last modified: august 31st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter