O.G. nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

1 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 721

Despre

  • M. Of. nr. 658 din 29 august 2016
  • O.G. nr. 18/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

O.G. nr. 18/2016

(M. Of. nr. 658 din 29 august 2016)

Inteligența artificială în materie penală
Cap. I („Prevederi generale și definiții”)
Cap. II („Obiectivele activității de amenajare a spațiului maritim”)
Cap. III („Elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim”)
Cap. IV („Informarea și consultarea părților interesate și cooperarea cu statele membre”)
Cap. V („Autorități competente”)
Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)


În M. Of. nr. 658 din 29 august 2016, a fost publicată O.G. nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim.

 

În continuare, vom prezenta structura respectivei ordonanțe.

Cap. I („Prevederi generale și definiții”)
Cap. II („Obiectivele activității de amenajare a spațiului maritim”)
Cap. III („Elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim”)
Cap. IV („Informarea și consultarea părților interesate și cooperarea cu statele membre”)
Cap. V („Autorități competente”)
Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe.

Cap. I („Prevederi generale și definiții”)

Capitolul I prevede cadrul normativ pentru amenajarea spațiului maritim, urmărind promovarea creșterii durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a zonelor marine și a utilizării durabile a resurselor marine, explicând și ințelesul unor termeni utilizați.

Respectiva ordonanță nu se aplică activităților al căror obiectiv unic îl reprezintă apărarea sau securitatea națională. De asemenea, nu se aplică activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism, așa cum sunt reglementate de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II („Obiectivele activității de amenajare a spațiului maritim”)

Potrivit capitolului al II-lea, în elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim se ține cont de particularitățile regiunilor marine, de activitățile și utilizările relevante actuale și viitoare și de impactul acestora asupra mediului și a resurselor naturale, precum și de interacțiunile dintre uscat și mare.

Planurile de amenajare a spațiului maritim contribuie la consolidarea cooperării dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale: prin elaborarea unei viziuni strategice și a unui management integrat.

Cap. III („Elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim”)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În capitolul al III-lea este prevăzut faptul că planul de amenajare a spațiului maritim se aprobă prin lege organică, intră în vigoare cel târziu la data de 31 martie 2021 și se revizuiește cel puțin o dată la 10 ani.

În elaborarea și implementarea planului de amenajare a spațiului maritim se ține cont de următoarele:

a) interacțiunea dintre uscat și mare;
b) aspectele economice, sociale și de mediu, precum și de aspectele de siguranță, inclusiv aspecte de siguranță a navigației;
c) promovarea coerenței ca urmare a interdependenței dintre amenajarea spațiului maritim, amenajarea teritoriului, urbanism și managementul integrat al zonelor costiere;
d) implicarea părților interesate, a autorităților administrației publice și a publicului vizat, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;
e) utilizarea celor mai relevante și recente date disponibile, în conformitate cu prevederile art. 9;
f) asigurarea cooperării transfrontaliere între statele membre care se învecinează cu aceleași ape marine în scopul asigurării că planurile de amenajare a spațiului maritim sunt coerente și coordonate în întreaga regiune marină vizată, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;
g) autoritățile române competente depun eforturi pentru a coopera, pe cât posibil, cu autoritățile competente din țările terțe, cu privire la acțiunile lor referitoare la amenajarea spațiului maritim în regiunile marine relevante, în conformitate cu legislația și convențiile internaționale la care acestea sunt parte;
h) activitatea hidrografică maritimă;
i) activitatea de monitorizare – alarmare la hazarde natural marine.

Cap. IV („Informarea și consultarea părților interesate și cooperarea cu statele membre”)

Potrivit capitolului al IV-lea, în elaborarea și implementarea planului de amenajare a spațiului maritim se asigură consultarea și implicarea părților interesate, a autorităților administrației publice competente și a publicului vizat, prin informarea acestora încă din stadiul elaborării proiectului planului de amenajare a spațiului maritim, respectiv a proiectului de revizuire a planului de amenajare a spațiului maritim.

După data intrării în vigoare a planului de amenajare a spațiului maritim, părțile interesate, autoritățile administrației publice și publicul vizat au acces la toate informațiile cuprinse în acesta.

Cap. V („Autorități competente”)

În capitolul al V-lea este prevăzut faptul că se înființează Comitetul de amenajare a spațiului maritim, organism interministerial, fără personalitate juridică, care funcționează în coordonarea prim-ministrului, care asigură și președinția.

Componența Comitetului de amenajare a spațiului maritim este asigurată de câte un membru titular și un membru supleant, desemnați de următoarele instituții cu atribuții în domeniul de reglementare a prezentei ordonanțe, după cum urmează:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
b) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;
c) Ministerul Transporturilor;
d) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
e) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
f) Ministerul Afacerilor Externe;
g) Ministerul Afacerilor Interne;
h) Ministerul Apărării Naționale;
i) Ministerul Culturii;
j) Ministerul Energiei;
k) Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;
l) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
m) Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Potrivit ultimului capitol, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe, instituțiile transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nominalizările membrilor desemnați în Comitetul de amenajare a spațiului maritim.

De asemnenea, în termen de 130 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va prezenta Guvernului, spre adoptare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței nominale a Comitetului de amenajare a spațiului maritim, iar în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va prezenta Guvernului, spre adoptare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spațiului maritim.

Alte prevederi relevante din O.G. nr. 18/2016

Respectiva ordonanță transpune în totalitate Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014.

O.G. nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim was last modified: august 31st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter