Utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism (O.G. nr. 13/2015)

20 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1027

Despre

  • M. Of. nr. 520 din 13 iulie 2015
  • O.G. nr. 13/2015
  • Utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism

Actul normativSumar
O.G. nr. 13/2015 privind utilizarea unor
date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării
transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de
terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor
contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și
înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
(M. Of. nr. 520 din 13 iulie 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”): art. 1-3
Cap. II („Transmiterea datelor PNR”): art. 4-6
Cap. III („Utilizarea datelor PNR”): art. 7-14
Cap. IV („Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor PNR”): art. 15-20
Cap. V („Regimul sancționator”): art. 21
Cap. VI („Evaluarea eficienței aplicării ordonanței”): art. 22
Cap. VII („Dispoziții finale”): art. 23

 

În M. Of. nr. 520 din 13 iulie 2015, s-a publicat O.G. nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.

 

 O.G. nr. 13/2015 are următoarea structură:

Cap. I („Dispoziții generale”): art. 1-3

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Cap. II („Transmiterea datelor PNR”): art. 4-6

Cap. III („Utilizarea datelor PNR”): art. 7-14

Cap. IV („Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor PNR”): art. 15-20

Cap. V („Regimul sancționator”): art. 21

Cap. VI („Evaluarea eficienței aplicării ordonanței”): art. 22

Cap. VII („Dispoziții finale”): art. 23

 

Domeniul de aplicare

Art. 1 reglementează obiectul respectivei ordonanțe, și anume, transmiterea către autoritățile române și utilizarea de către acestea a datelor din registrele cu numele pasagerilor prevăzute la art. 5, denumite în continuare date PNR, în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.

De asemenea, prevede faptul că Ordonanța nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita și de a obține de la transportatorii aerieni, în condițiile Codului de procedură penală, datele din registrele cu numele pasagerilor deținute de aceștia.

În sfârșit, stabilește faptul că Ordonanța nu aduce atingere dreptului organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale de a solicita și de a obține de la transportatorii aerieni, în condițiile Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, datele din registrele cu numele pasagerilor deținute de aceștia.

Definirea unor termeni și expresii

Monitor Dosare

Art. 2 explică semnificațiile anumitor termeni și expresii, astfel:

a) date API – datele prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2006;

b) transportator aerian – orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, deținătoare a unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate și, după caz, a unei licențe de operare, al cărei obiect de activitate îl reprezintă asigurarea transportului pasagerilor pe calea aerului;

c) pasager – orice persoană fizică, cu excepția membrilor echipajului, transportată sau care urmează să fie transportată într-o aeronavă cu consimțământul transportatorului, inclusiv pasagerii aflați în transfer sau în tranzit;

d) sistem de rezervare – sistemul utilizat de transportatorii aerieni pentru a ține evidența datelor despre pasageri în vederea prelucrării rezervărilor;

e) sistem de control al plecărilor – sistemul automat de înregistrare a pasagerilor, bagajelor și încărcăturii cargo, îmbarcate la bordul unei aeronave;

f) metoda de tip „push” – metoda prin care datele PNR ajung la dispoziția Unității naționale de informații privind pasagerii, prevăzută la art. 8, denumită în continuare UNIP, care presupune realizarea unei transmisiuni active de date de către transportatorul aerian din sistemele proprii către sistemul de evidență prevăzut la art. 7, denumit în continuare Sistemul de evidență a datelor PNR;

g) autorități competente – autoritățile prevăzute la art. 10;

h) PNRGOV – format de transmitere de date acceptat de către Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni;

i) registru cu numele pasagerilor – registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează rezervările și de către transportatorii aerieni participanți pentru fiecare călătorie rezervată de sau în numele oricărei persoane, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor, în sistemul utilizat pentru verificarea pasagerilor la îmbarcarea în avion sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități.

Principiile generale privind utilizarea datelor PNR

Art. 3 faptul că în temeiul respectivei ordonanțe, datele PNR se transmit de către transportatorii aerieni exclusiv către UNIP.

Datele PNR cuprinse în Sistemul de evidență a datelor PNR se utilizează doar pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea și combaterea actelor de terorism prevăzute la art. 32 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;

b) prevenirea și combaterea infracțiunilor conexe actelor de terorism prevăzute la art. 33, 331, 35 și 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) prevenirea și combaterea infracțiunilor contra securității naționale prevăzute la titlul X al Părții speciale a Codului penal;

d) prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1991, republicată.

De asemenea, se stabilește faptul că datele PNR cuprinse în Sistemul de evidență a datelor PNR sunt evaluate exclusiv de către personalul UNIP potrivit art. 9. Este interzisă transmiterea către autoritățile competente de date PNR care nu reprezintă rezultatul unei evaluări realizate de către personalul UNIP.

În sfârșit, autoritățile competente utilizează datele PNR primite de la UNIP în cadrul activităților proprii realizate în scopurile prevăzute la alin. (2), cu următoarele limitări:

a) dispunerea oricărei măsuri cu caracter obligatoriu împotriva unei persoane exclusiv în baza evaluării datelor PNR este interzisă;

b) evaluarea datelor PNR pentru a preveni și a combate alte infracțiuni sau amenințări care nu sunt prevăzute la alin. (2) este interzisă.

 

Evaluarea eficienței aplicării ordonanței

Potrivit art. 22, respectiva ordonanță se aplică pentru o perioadă inițială de 5 ani de la data intrării în vigoare.

Această perioadă de aplicare a ordonanței poate fi extinsă numai prin lege, ca urmare a evaluării eficienței aplicării acesteia.

De asemenea, se prevede faptul că în scopul evaluării eficienței aplicării prezentei ordonanțe, UNIP întocmește rapoarte anuale cu privire la prelucrarea datelor PNR, care cuprind cel puțin următoarele date statistice:

a) numărul total de date PNR prelucrare, cu indicarea transportatorilor și a destinațiilor;

b) numărul de rezultate transmise autorităților competente, cu indicarea fiecăruia dintre scopurile prevăzute la art. 3 alin. (2);

c) numărul cazurilor în care datele PNR au fost utilizate cu succes în cadrul activităților realizate de către autoritățile competente, în raport cu fiecare dintre infracțiunile sau amenințările la adresa securității naționale prevăzute la art. 3 alin. (2);

d) numărul transferurilor de date PNR realizate cu alte state sau organisme internaționale, cu indicarea statelor ori a organismelor internaționale și a infracțiunilor sau amenințărilor la adresa securității naționale în contextul cărora au fost realizate transferurile.

Pentru întocmirea rapoartelor de mai sus autoritățile competente transmit UNIP datele prevăzute la alin. (3) lit. c).

În sfârșit, rapoartele întocmite de UNIP se prezintă Guvernului de către ministrul afacerilor interne. După prezentare, rapoartele se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, unde se păstrează pentru toată perioada de aplicare a prezentei ordonanțe.

 

Intrarea în vigoare

Conform art. 23, O.G. nr. 13/2015 intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare, conducătorii autorităților competente emit ordinele sau dispozițiile prevăzute de respectiva ordonanță.

Utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism (O.G. nr. 13/2015) was last modified: iulie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter