Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – Post vacant de consilier juridic

6 iun. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 330

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit unui anunț, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene.

Persoanele interesate și care doresc să se înscrie la acest concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

Conferința de pregatire profesională a Baroului Ialomița
”

–  cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

–  cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

–  vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exercițiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, candidații trebuie să cumuleze și o serie de condiții specifice postului:

– studii juridice conform art. 150 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările ulterioare, finalizate la o instituție de învățământ superior recunoscută de Ministerul Educației Naționale și absolvite cu diplomă de licență;

– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională nivel mediu dintre limbile engleză și franceză;

– cunoștințe de operare calculator (sistem operare Windows + MS Office);

– bune abilități de comunicare, perseverență, capacitate de a-și asuma responsabilitatea, spirit de echipă, creativitate, adaptabilitate, inițiativă, dinamism.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 iunie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 27 iunie 2019, proba scrisă;
– 2 iulie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – Post vacant de consilier juridic was last modified: iunie 6th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter