ODGANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI – modificări (ODGANCPI nr. 1445/2020)

29 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 283

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificatorSumar
ODGANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

(M. Of. nr. 30 din 10 ianuarie 2019)

ODGANCPI nr. 1445/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

(M. Of. nr. 553 din 26 iunie 2020)

 

– modifică: art. 2 alin. (4), art. 2 alin. (6), art. 8 alin. (1) lit. b);

– introduce: art. 2 alin. (5 ind. 1), art. 8 alin. (1) lit. b ind. 1);

– abrogă: art. 8 alin. (1) lit. c).

În M. Of. nr. 553 din 26 iunie 2020 s-a publicat ODGANCPI nr. 1445/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 2 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Neplata tarifului corespunzător sau tarifarea incompletă a serviciilor solicitate se soluționează prin respingerea cererii”.

Noua reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

La art. 2, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate se soluționează prin respingerea cererii”.

 

Art. 2 alin. (5 ind. 1)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:

„(51) Tarifarea incompletă constatată după înregistrarea cererii atrage emiterea unei note de completare cu privire la diferența de tarif. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu s-a completat tariful în termenul acordat, cererea se respinge”.

 

Art. 2 alin. (6)

Vechea reglementare

„Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul și serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse conform alin. (4), dovada plății diferenței de tarif se va atașa cererii în momentul redepunerii”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 2 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul și serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 de lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse conform alin. (51), dovada plății diferenței de tarif se va atașa cererii în momentul redepunerii”.

 

Art. 8 alin. (1) lit. b)

Vechea reglementare

„(1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii: (…)

b)  serviciile identificate prin codurile 1.1.1 și 1.1.2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, serviciile de avizare și recepție a planurilor de situație pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru lucrările de interes public național sau local, realizate la solicitarea unităților administrativteritoriale, precum și suportul topografic al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului realizate la solicitarea autorităților și instituțiilor administrației publice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii: (…)

b) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât și în regim de urgență”.

 

Art. 8 alin. (1) lit. b ind. 1)

Noua reglementare

La art. 8 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul cuprins:

„(1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii: (…)

b1) cererile de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale formulate de către notarii publici în temeiul certificatelor de vacanță succesorală eliberate de către aceștia”.

 

Art. 8 alin. (1) lit. c)

Vechea reglementare

„(1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii: (…)

c) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, pentru imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență. Serviciul identificat
prin codul 2.3.1 din anexă, inclusiv intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit, se tarifează cu 60 lei”.

Noua reglementare

Art. 8 alin. (1) lit. c) se abrogă.

ODGANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI – modificări (ODGANCPI nr. 1445/2020) was last modified: iunie 29th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter