Obligațiile fiscale restante sub o anumită limită

25 mart. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 970

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordinul președintelui ANAF nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015 (intrare în vigoare: 21 martie 2019; M. Of. nr. 220 din 21 martie 2019)

Prin acest ordin se modifică:

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

a) Procedura de emitere și comunicare a unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită (aprobată prin OPANAF nr. 3.497/2015).

b) Procedura privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare (aprobată prin OPANAF nr. 3.834/2015)

Principalele modificări au în vedere următoarele aspecte:

1. Reguli speciale privind creanțele fiscale restante.
1.1. Se scad din evidențele fiscale în primele 7 zile ale anului următor nu numai creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent, dar și amenzile de orice fel ori alte creanțe bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie, al căror plafon este prevăzut pentru anulare conform Codului de procedură fiscală (n.n. plafonul de anulare este de 40 lei prevăzut la art. 266 alin. (5) C. proc. fisc).

Pentru operarea scăderii, se are în vedere suma totală a obligațiilor fiscale, a amenzilor și a obligațiilor bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, datorate și neachitate de către debitor.

1.2. După efectuarea scăderilor, se emit următoarele acte administrative și de executare:
– decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;
– decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare;
– decizii de majorare/reducere a penalităților de nedeclarare;
– somații;
– titluri executorii;
– adrese de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești/asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– adrese de înștiințare privind înființarea popririi.

2. Procedura de emitere și comunicare a unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită. Față de reglementarea anterioară (OPANAF nr. 3.497/2015), sunt introduse următoarele modificări:

2.1. Se stabilesc noi categorii de contribuabili pentru care nu se emit decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere:

– debitorii cu obligații fiscale restante ce fac obiectul suspendării executării silite prin depunerea unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție, pe toată perioada suspendării executării silite;
– debitorii cu obligații fiscale restante pentru care a fost admisă, de căre instanța de contencios-administrativ, cererea de suspendare a executării actului administrativfiscal
prin care au fost individualizate obligațiile;
– debitorii inactivi sau insolvabili, cu venituri și bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligațiilor fiscale.

2.2. Se modifică limita cuantumului total al obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi/penalități de întârziere) sub care deciziile se emit după 180 zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale principale restante astfel:

– 3.000 lei (anterior, 1.500 lei) pentru mari contribuabili;
– 1.500 lei (anterior, 1.000 lei) pentru contribuabili mijlocii;
– 500 lei (suma nemodificată) pentru celelalte categorii de debitori și persoane fizice.

În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se află sub plafonul pentru anulare (40 lei), nu se emit decizii.

2.3. Pentru debitorii inactivi sau insolvabili, deciziile se emit în luna ianuarie a anului următor celui în care au fost declarați inactivi sau insolvabili, cu venituri și bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligațiilor fiscale. Dacă înainte de luna ianuarie, contribuabilii ies din aceste stări juridice, deciziile se emit trimestrial sau după 180 zile, după caz.

3. Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalități de nedeclarare sub o anumită limită.

3.1.Aceasta procedură este introdusă prin acest ordin și se aplică în situația în care contribuabilul nu a declarat sau a declarat incorect obligațiile fiscale principale, caz în care se datorează penalități de nedeclarare și nu se calculează penalități de întârziere.

3.2. Această procedură este similară Procedurii privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită limită (pct. 2) în ce privește:

– categoriile de contribuabili pentru care nu se emit decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalități de nedeclarare sub o anumită limită;

– emiterea deciziilor: trimestrial, în funcție de cuantumul penalităților de nedeclarare (se păstrează aceleași limite ale cuantumului penalităților de nedeclarare ca în cazul
2.2.) sau neemitere.

– emiterea deciziilor pentru debitorii inactivi sau insolvabili;

– emiterea deciziei din oficiu sau la solicitarea contribuabilului pentru achitarea penalităților de nedeclarare ori în situația în care cuantumul penalităților nu depășește plafonul prevăzut pentru anulare.

4. Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită. Principalele modificări au în vedere:

4.1. Actele de executare emise în baza acestei proceduri sunt:

– somații;
– titluri executorii;
– adrese de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
– adrese de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– adrese de înștiințare privind înființarea popririi.

4.2. Dacă obligațiile fiscale/bugetare au fost stinse total/parțial până la comunicarea somațiilor sau titlurilor executorii, iar diferența se încadrează sub plafoanele în baza cărora aceste acte de executare se emit după 180 zile (3.000 lei, 1.500 lei, 500 lei, în funcție de categoria de contribuabil), somațiile și titlurile executorii nu se mai comunică debitorilor. La stingerea parțială, obligațiile nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somații și titluri executorii.

4.3. Pentru emiterea adreselor de înființare a popririi și a adreselor de înștiințare privind înființarea popririi, obligațiilefiscale/bugetare restante pentru care s-a împlinit termenul de 15 zile de la comunicarea somației sunt evaluate de către organul fiscal central competent. În cazul în care cuantumul acestor obligații nu depășește limitele de la punctul 4.2. (anterior), actele de executare se emit după 180 zile de la comunicarea somației.

Obligațiile fiscale restante sub o anumită limită was last modified: martie 25th, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter