Obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative – modificări (Norma ASF nr. 12/2019)

16 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 253

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

Conferintele Video Universul Juridic

(M. Of. nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016; cu modif. ult.)

 

   

 

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

(M. Of. nr. 374 din 14 mai 2019)

– modifică: art. 14, anexele nr. 1-3

– introduce: art. 12 alin. (3^1), art. 12 alin. (5)

 

În M. Of. nr. 374 din 14 mai 2019, s-a publicat Norma ASF nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (M. Of. nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Normei ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative.

 

Art. 12 alin. (3^1) din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (introdus prin Norma ASF nr. 12/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Semestrial, raportul privind situația salariaților se transmite A.S.F., conform anexei nr. 19”.

 

Art. 12 alin. (5) din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (introdus prin Norma ASF nr. 12/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul conținut:

„(5) Raportul semestrial prevăzut la alin. (3^1) se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea”.

 

 

Art. 14 din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 12/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea:

„(1) Lunar, administratorul întocmește pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative următoarele rapoarte:a) soldurile conturilor individuale ale participanților, conform anexei nr. 1A;

b) situația transferurilor de tip “IN”, conform anexei nr. 1B;

c) situația transferurilor de tip “OUT” și utilizarea activului personal al participanților, conform anexei nr. 1C;

d) structura numărului de participanți, conform anexei nr. 1D;

e) situația contului colector al fondului de pensii, conform anexei nr. 1E;

f) balanța contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8;

g) situația tranzacțiilor OTC, conform anexei nr. 18.

(2) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. d) și g) se transmit A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(3) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și e) se transmit A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(4) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. f) se transmite A.S.F. până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Art. 14

(1) Lunar, administratorul întocmește pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative următoarele rapoarte:

a) soldurile conturilor individuale ale participanților, conform anexei nr. 1A;

b) situația transferurilor de tip «IN», conform anexei nr. 1B;

c) situația transferurilor de tip «OUT» și utilizarea activului personal al participanților, conform anexei nr. 1C;

d) structura numărului de participanți, conform anexei nr. 1D;

e) situația contului colector al fondului de pensii, conform anexei nr. 1E;

f) raport privind plățile eșalonate, conform anexei nr. 1F;

g) balanța contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8;

h) situația tranzacțiilor OTC, conform anexei nr. 18.

(2) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. d) și h) se transmit A.S.F. în termen de două zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(3) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), e) și f) se transmit A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(4) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. g) se transmite A.S.F. până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea”.

 

Anexele nr. 1-3 din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 12/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexele nr. 1B, 1C și anexa nr. 1F prevedeau:

Anexa nr. 1B  la normă
Situația transferurilor de tip „IN“ pentru luna ….. anul ……..

Codul de comandăCodul administratorului (IN)Codul fondului  la care s-a transferat participantul  (IN)AnulLunaCodul fondului  de unde  s-a transferat participantul  (OUT) (TI)Codul de operațiuneCNP
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8

 

Valoarea activului personal transferat  (TI)Data încasării disponibilităților  (TI)Data convertirii disponibilităților  (TI)Numărul de unități de fond alocate  (TI)VUAN  convertite  (TI)Data VUAN convertire  (TI)Totalul numărului  de unități de fond  ale fondului de pensii la data  la care a avut loc convertirea  (TI)
Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1B

1. Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „IN“.

3. Câmpurile anexei nr. 1B se completează, după cum urmează:

Nr.  crt.Denumire câmpDescriere câmp
1Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
2Codul administratorului (IN)Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
3Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN)Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
4AnulAnul de raportare
5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
6Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului), așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:    200 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative;    202 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiași fond de pensii facultative, în urma decesului acestuia;    203 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii facultative diferite;    205 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;    220 – pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri;    266 – pentru situația în care nu există transferuri „IN“;    299 – pentru a raporta alte tranzacții de emitere unități de fond.
8CNPCodul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 202 se va completa cu CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 203 se va completa cu noul CNP.
9Valoarea activului personal transferat (TI)Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
10Data încasării disponibilităților (TI)Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităților ce reprezintă activul personal net transferat
11Data convertirii disponibilităților intrate prin transfer (TI)Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unități de fond
12Numărul de unități de fond alocate (TI)Număr de unități de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
13VUAN convertire (TI)VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
14Data VUAN convertire (TI)Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului
15Totalul numărului de unități de fond ale fondului la data la care a avut loc convertirea (TI)Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Se utilizează 6 poziții zecimale.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B

a)Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s,unde:– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b)Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c)Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN“.

5. Anexa nr. 1B se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a)un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s

b)un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN“.

 

Anexa nr. 1C

 

la normă Situația transferurilor de tip „OUT“ și utilizarea activului personal al participanților pentru luna ….. anul …..

Codul de comandăCodul administratorului (OUT)Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)AnulLunaCodul fondului  la care  s-a transferat participantul (IN) (TO)Codul de operațiuneCNPData cereriiData convertirii unităților de fond în lichiditățiNumărul  de unități  de fond anulate  (TO)VUAN convertire (TO)Data VUAN convertire (TO)Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14

 

Contribuția  la asigurările sociale  de sănătate (CASS)Impozit  pe venitComisioane bancareTaxe aferente mandatului poștalValoarea totală  a taxelor, impozitelor  și comisioanelor bancare/ taxelor poștale suportate  de participant  (TO)Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea totală plătită participantului, din care:  (TO)Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea plătită din provizion (TO)Data virării activului personal în contul DIPModalitatea de plată  a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Data virării  în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poșteiData mandatului poștal
Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19 = 15 + 16 + 17 + 18Col. 20Col. 21Col. 22Col. 23Col. 24Col. 25Col. 26Col. 27

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C1. Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii.2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „OUT“ și utilizarea activului personal al participanților.3. Câmpurile anexei nr. 1C se completează, după cum urmează:

 Nr. crt.  Denumire câmp  Descriere câmp
  1  Codul de comandă  Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:  1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
  2  Codul administratorului (OUT)  Codul administratorului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  3  Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)  Codul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  4  Anul  Anul de raportare
  5  Luna  Luna pentru care se întocmește raportarea
  6  Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)  Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul, așa cum este înscris în Registrul A.S.F.
  7  Codul de operațiune  Codul operațiunii se completează cu:  301 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii facultative (transferul la cerere);  303 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul beneficiilor în cadrul aceluiași fond de pensii facultative (decedatul și beneficiarul sunt în registrul aceluiași fond)  304 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de corecția de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparținând aceleiași persoane la fonduri de pensii facultative diferite);  306 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plată unică;  307 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plată unică;  308 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plată unică;  311 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii facultative (se aplică participanților care nu au depus cereri de transfer de la fondul de pensii facultative absorbit spre alte fonduri, în perioada fuziunii);  313 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;  320 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond, ca urmare a procesului de fuziune;  321 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plăți eșalonate;  322 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plăți eșalonate;  323 – pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plăți eșalonate;  324 – pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poștal sau a viramentului bancar;  366 – pentru situația în care nu există transferuri „OUT“;  399 – pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond.
  8  (CNP)  Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 303 se va completa CNP-ul decedatului, iar pentru codul 308 se va completa CNP-ul beneficiarului. Pentru 304 se va completa cu vechiul CNP.
  9  Data cererii  Data primirii documentației complete pentru cererea de plată a activului
  10  Data convertirii unităților de fond în lichidități  Data la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități
  11  Numărul de unități de fond anulate (TO)  Numărul de unități de fond anulate (TO). Se utilizează 6 poziții zecimale.
  12  VUAN convertire (TO)  Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziții zecimale.
  13  Data VUAN convertire (TO)  Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului
  14  Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)  Valoarea în lei a penalității de transfer. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  15  Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)  Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  16  Impozit pe venit  Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  17  Comisioane bancare  Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  18  Taxe aferente mandatului poștal  Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  19  Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant  Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  20  Valoarea minimă garantată (TO)  Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  21  Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)  Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  22  Valoarea plătită din fond (TO)  Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii facultative în contul participantului sau în contul furnizorului de servicii poștale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea taxelor poștale în cazul plăților efectuate prin mandat poștal. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  23  Valoarea plătită din provizion (TO)  Valoarea în lei a sumei transferate – din provizionul tehnic constituit de administrator – din contul de provizion tehnic al administratorului fondului de pensii actual în contul DIP, respectiv în contul de TRANSFER al noului fond de pensii facultative, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  24  Data virării activului personal în contul DIP  Data virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
  25  Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)  Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește „C“, iar pentru mandat poștal se folosește „M“. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
  26  Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei  Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
  27  Data mandatului poștal  Data mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/ beneficiar.

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C.

a)Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7sunde:– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b)Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c)Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT“.

5. Anexa nr. 1C se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a)un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s.

b)un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT“.

 

(…)

 

Anexa nr. 1F

Raport privind plățile eșalonate pentru luna ………………… anul …………………….

Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fondului  de pensiiAnulLunaCodul de operațiuneCNP
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7

 

Valoarea rată lunară brutăContribuția la asigurările sociale de sănătate    (CASS)Impozit pe venitComisioane bancareTaxe aferente mandatului poștalValoarea totală  a taxelor, impozitelor  și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant    (TO)Valoarea rată lunară netă
Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13 = 9 + 10 + 11 + 12Col. 14 = 8 – 13

 

Numărul ratei actualeNumăr total rate de platăSuma totală  de platăSold plăți efectuateSold de platăModalitatea de plată  a ratei    (cont bancar  sau mandat poștal)Data virării  în contul bancar  al participantului sau în contul bancar  al poștei
Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19Col. 20Col. 21

 

Data mandatului poștalData cereriiValoare rată reziduală
Col. 22Col. 23Col. 24

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1F

1. Anexa nr. 1F se completează de către administratorii de fonduri de pensii facultative.

2. Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru plată eșalonată a activului personal.

3. Câmpurile anexei nr. 1F se completează, după cum urmează:

 Nr. crt.  Denumire câmp  Descriere câmp
  1  Codul de comandă  Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:  1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă
  2  Codul administratorului  (OUT)  Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  3  Codul fondului de unde se efectuează plata eșalonată  Codul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  4  Anul  Anul de raportare
  5  Luna  Luna pentru care se întocmește raportarea
  6  Codul de operațiune  Codul operațiunii se completează cu:  601 – pentru plata unei rate lunare egale  602 – pentru plata ratei reziduale  603 – pentru plata unică efectuată la cererea participantului/beneficiarului  612 – pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poștal sau a viramentului bancar  613 – pentru operațiuni determinate de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar  614 – pentru operațiuni determinate de transferul administrativ al participantului/beneficiarului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii a două fonduri de pensii facultative  615 – pentru operațiuni determinate de corecția de CNP-uri  699 – pentru orice alte operațiuni.
  7  CNP  Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile.
  8  Valoarea rată lunară brută  Valoarea în lei a sumei brute transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  9  Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)  Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  10  Impozit pe venit  Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  11  Comisioane bancare  Se completează în situațiile de plată prin virament bancar, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  12  Taxe aferente mandatului poștal  Se completează în situațiile de plată prin mandat poștal, după caz. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  13  Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant  (TO)  Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  14  Valoarea rată lunară netă  Valoarea în lei a sumei brute transferate, diminuată cu valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  15  Numărul ratei actuale  Numărul tranșei actuale plătite în luna pentru care se face raportarea
  16  Număr total rate de plată  Număr total tranșe de plată, conform cererii de plată
  17  Suma totală de plată  Suma totală de plată către participant/beneficiar, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive
  18  Sold plăți efectuate  Suma ratelor lunare brute plătite până în luna curentă, inclusiv. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  19  Sold de plată  Diferența dintre valoarea totală de plată și soldul plăților efectuate
  20  Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal)  Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește „C“, iar pentru mandat poștal se folosește „M“.
  21  Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei  Data virării activului personal în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei, conform extrasului de cont
  22  Data mandatului poștal  Data mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/ beneficiar.
  23  Data cererii  Data primirii documentației complete pentru cererea de plată cea mai recentă, inclusiv pentru cererea de plată unică a ratelor lunare rămase de plătit
  24  Valoare rată reziduală  Valoarea ratei reziduale de plată, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive

Raportare inițială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1F

a)Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:YYYYMM_PLATI_ESALONATE_1_FFF_EEE.xml.p7s,unde:– YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;– FFF reprezintă codul fondului de pensii facultative înregistrat în Registrul A.S.F.;– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b)Fișierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c)Fișierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat ,,PLATI_ESALONATE“.

5. Anexa nr. 1F se întocmește lunar și se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1F.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a)un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b)un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_ PLATI_ESALONATE _5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fișier menționat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa 1F se încarcă în SIR, în folderul dedicat PLATI_ESALONATE”.

Obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative – modificări (Norma ASF nr. 12/2019) was last modified: mai 16th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter