Obligații la Fondul de mediu

26 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 573

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.058/2020 privind aprobarea procedurii și formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (M. Of. nr. 436/ 25 mai 2020)

Intrare în vigoare: 25 mai 2020

Prin acest ordin se aprobă:

1) Procedura de aplicare a Capitolului II – Anularea unor obligații accesorii – din O.G. nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare. Procedura se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) – taxe, contribuții și alte sume datorate la bugetul Fondului pentru mediu, stabilite prin decizii de impunere, declarații fiscale, decizii privind obligații fiscale accesorii, titluri executorii existente în evidența AFM în vederea recuperării, alte acte prin care se stabilesc sume datorate la bugetul Fondului pentru mediu).

2) Formularele utilizate la procedura de anulare a unor obligații accesorii (prevăzută la pct. 1), respectiv:
– Notificare privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

– Certificat de atestare fiscală;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Proces-verbal de punere de acord;

– Decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii;

– Înștiințare de respingere a notificării;

– Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii;

– Decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii;

– Cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

– Decizie de anulare a obligațiilor de plată accesorii;

– Decizie de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii;

– Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii;

– Decizie de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii;

– Decizie prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii.

Beneficiarii anulării obligațiilor accesorii pot fi:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– persoane juridice, persoane fizice, entități fără personalitate juridică care au obligații bugetare principale restante administrate de AFM, la data de 31 decembrie 2018, mai mici de 1 milion lei.

– persoane fizice, entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiului București, instituții publice care au obligații bugetare principale restante administrate de AFM, la data de 31 decembrie 2018, mai mari sau egale cu 1 milion lei.

Se includ în categoria debitorilor și contribuabilii:

(i) declarați insolvabili,

(ii) care răspund solidar conform Codului de procedură fiscală, Legii nr. 85/2014 sau Legii nr. 85/2006 pentru obligațiile restante anterioare datei de 31 decembrie 2018,

(iii) aflați în procedura insolvenței sau în dizolvare,

(iv) au obligații accesorii restante la 31 decembrie 2018 aferente obligațiilor bugetare stinse la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la 8 august 2019,

(v) care au primit decizii de impunere pentru obligații principale scadente la 31 decembrie 2018, ca urmare a unei
inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019.

Facilitățile constau în amânarea la plată a accesoriilor nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală și până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor (sau până la 16 decembrie 2019, în cazul nedepunerii cererii), în vederea anulării obligațiilor de plată accesorii.

Aspecte procedurale. Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de această ordonanță, debitorii trebuie să depună (i) o Notificare și (ii) Cererea de anulare a accesoriilor la registratura AFM sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Notificarea/Cererea pot fi retrase oricând prin depunerea unei cereri la AFM.

Obligații la Fondul de mediu was last modified: mai 26th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter