Obligația de a depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

14 dec. 2022
1.317 views
  • NCPC: art. 137 alin. (1)
  • NCPC: art. 200 alin. (2) teza I
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Brașov, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, la data de de 09.11.2016 reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâtul Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov prin Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să constate inexistența Ordinului nr. 38/06.07.2015 dat de Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov ca înscris valid și lipsa de efecte juridice începând cu data de 27.07.2015, constatarea lipsei unei noi decizii date în scris și în conformitate cu legea de către Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov pentru perioada 27 iulie 2015 – 12 august 2015, constatarea lipsei abilitării legale a Prim Procurorului adjunct delegat B. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov de a-și desfășura în continuare activitatea ca înlocuitor de drept al Prim Procurorului unității de parchet în perioada 27.07.2015 – 11.08.2015, inclusiv 11.08.2015.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 166 din 23 ianuarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

II. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând cu prioritate, în conformitate cu dispozițiile art. 137 alin. (1) C. proc. civ., excepția netimbrării recursului, invocată în cauză, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată, drept pentru care va anula recursul ca netimbrat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

2 .1. Argumentele de fapt și de drept relevante

În prezenta cauză, prin rezoluția din data de 08.01.208, s-a pus în vedere recurentei să depună la dosar, sub sancțiunea nulității cererii, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 RON, comunicată recurentei la data de 10.01.2018, conform procesului-verbal de înmânare a citației aflat la dosarul de recurs.

Înalta Curte constată că, deși a fost citată cu mențiunea de a achita taxa judiciară de timbru în sumă de 100 RON, conform dovezii anexate la dosarul, recurenta nu și-a îndeplinit această obligație legală.

Or, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

Potrivit art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, „dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I din C. proc. civ., obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței”, iar art. 32 din același act normativ prevede că „taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege”.

În acest sens sunt și dispozițiile art. 486 alin. (2) C. proc. civ., potrivit cărora la cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru, conform legii.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 486 alin. (3) din C. proc. civ., mențiunea prevăzută la alin. (2) al aceluiași articol este prevăzută sub sancțiunea nulității.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 493 alin. (5), coroborat cu art. 486 alin. (2) și (3) și art. 496 din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va dispune anularea recursului formulat, ca netimbrat, ținând seama și de prevederile art. 499 din același cod.

Sursa informației: www.scj.ro.

Obligația de a depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat was last modified: decembrie 13th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.