Obligația achitării taxelor judiciare de timbru. Recurs (NCPC)

28 Mar 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 625
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 30 de zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1491/2016

NCPC: art. 200, NCPC: art. 486, NCPC: art. 493, NCPC: art. 494, O.U.G. nr. 80/2013: art. 1, art. 13, art. 24, art. 33

Obligația de achitare a taxei judiciare de timbru este o obligație legală care se impune, excepție făcând acele situații expres prevăzute, tuturor persoanelor fizice sau juridice care învestesc instanțele judecătorești cu soluționarea unei cereri ori, cum este cazul în speță, a unei căi de atac, aspect care se desprinde din dispozițiile coroborate ale art. 1 și art. 32 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În ceea ce privește momentul procesual în care partea are obligația de a face dovada achitării taxei judiciare de timbra aferente cererii introductive ori căii de atac exercitate, dispozițiile art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013 precizează că taxele judiciare de timbru se achită anticipat și că, în cazul în care dovada achitării taxei judiciare de timbru nu este atașată cererii, părții i se acordă un termen de 10 zile în care are posibilitatea de a face dovada îndeplinirii acestei obligații, cu trimitere expresă la art. 200 alin. (3) C. proc. civ. care reglementează ipoteza regularizării cererii de chemare în judecată.

Văzând prevederile art. 494 C. proc. civ. potrivit cărora dispozițiile de procedură privind judecata în primă instanță și apel se aplică și în procedura recursului, în măsura în care nu sunt potrivnice dispozițiilor care reglementează procedura în recurs, instanța constată că dispozițiile art. 200 alin. (3) sunt deplin aplicabile și în cadrul procedurii de judecată a căii extraordinare de atac a recursului, cu mențiunea că, neîndeplinirea obligației fixate în sarcina recurentului atrage sancțiunea anulării cererii de recurs în temeiul dispozițiilor speciale reglementate de art. 486 alin. (3) coroborate cu art. 493 alin. (5) C. proc. civ. Instanța va reține și că, prin Deciziile Curții Constituționale nr. 27, 43 și 583 din 2015, această instanță s-a pronunțat asupra caracterului conform al dispozițiilor art. 200 C. proc. civ. cu dispozițiile constituționale relevante.

Așa fiind, instanța constată că, prin rezoluția din 15 martie 2016, s-a pus în vedere recurentei obligația de a achita o taxă judiciară în cuantum de 200 de lei, calculată în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1) și (2), teza finală, din O.U.G. nr. 80/2013. Măsura dispusă de instanță a fost comunicată recurentei la data de 18 manie 2016, așa cum reiese din dovada de comunicare de la fila 20 din dosar.

Campania Admiterea in profesiile juridice

Reținând că obligația de achita taxa judiciară de timbru se impune în cazul exercitării căii extraordinare de atac a recursului și că recurenta nu se află în nicio ipoteză derogatorie dintre cele prevăzute expres de lege, instanța constată că recurenta nu a făcut dovada îndeplinirii obligației de timbrare pusă în sarcina sa și că, din această perspectivă, cererea de recurs nu îndeplinește condițiile de formă, motiv pentru care, în speță, se impune anularea prezentului recurs în temeiul dispozițiilor art. 486 alin. (3) coroborate cu art. 493 alin. (5) C. proc. civ.

Sursa informației: www.scj.ro.

Obligația achitării taxelor judiciare de timbru. Recurs (NCPC) was last modified: martie 28th, 2017 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter