O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării – modificări (Legea nr. 11/2021)

8 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 79

Actul modificat

Actul modificatorModificări
O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării

(M. Of. nr. 448 din 1 iulie 2010)

 

 

Legea nr. 11/2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării

(M. Of. nr. 226 din 5 martie 2021)

– modifică: art. I pct. 2, art. I pct. 3, art. I pct. 5, art. III pct. 3, art. III pct. 4, art. V alin. (3), art. VII alin. (1)-(2).

 

 În M. Of. nr. 226 din 5 martie 2021 s-a publicat Legea nr. 11/2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării.

Astfel, prin respectivul act normativ aprobă și se aduc unele modificări O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării.

 

Art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (modificat prin Legea nr. 11/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I, pct. 2 prevedea:

„a) asistă Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior și alte consilii din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza propunerilor consiliilor;

(…)

c) întocmește documentația pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat și din alte venituri pentru finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice, dezvoltării și inovării, în conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza legislației în vigoare;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

d) asigură buna desfășurare a activității curente a consiliilor din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în relațiile cu instituțiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de învățământ superior, cu alte organizații și instituții publice sau private;

(…)

f) conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează și evaluează programe și proiecte de dezvoltare instituțională și de sistem, precum și programe și proiecte de cercetare științifică, cu finanțare națională sau internațională, cu avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

g) organizează competiții pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

h) elaborează și/sau definitivează documentația necesară pentru desfășurarea competițiilor pe programele pe care le conduce, care este supusă aprobării Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

(…)

j) contractează și finanțează proiectele selectate, după aprobarea lor în prealabil de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„a) asistă Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior și alte consilii din subordinea Ministerului Educației în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educației, pe baza propunerilor consiliilor;

(…)

c) întocmește documentația pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat și din alte venituri pentru finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice, dezvoltării și inovării, în conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea Ministerului Educației, pe baza legislației în vigoare;

d) asigură buna desfășurare a activității curente a consiliilor din subordinea Ministerului Educației în relațiile cu instituțiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de învățământ superior, cu alte organizații și instituții publice sau private;

(…)

f) conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează și evaluează programe și proiecte de dezvoltare instituțională și de sistem, precum și programe și proiecte de cercetare științifică, cu finanțare națională sau internațională, cu avizul Ministerului Educației;

g) organizează competiții pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educației;

h) elaborează și/sau definitivează documentația necesară pentru desfășurarea competițiilor pe programele pe care le conduce, care este supusă aprobării Ministerului Educației;

(…)

j) contractează și finanțează proiectele selectate, după aprobarea lor în prealabil de către Ministerul Educației;”.

 

Art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (modificat prin Legea nr. 11/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I, pct. 3 prevedea:

„Art. 4

Organizarea, funcționarea, statul de funcții și condițiile de încadrare ale Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4

Organizarea, funcționarea, statul de funcții și condițiile de încadrare ale Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației”.

 

Art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (modificat prin Legea nr. 11/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. I, pct. 5 prevedea:

„(3) Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare și audit, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării are dreptul să utilizeze colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în condițiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare și audit, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării are dreptul să utilizeze colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în condițiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educației”.

 

Art. III pct. 3 din O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (modificat prin Legea nr. 11/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. III, pct. 3 prevedea:

„Art. 14

(1) Finanțarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli de întreținere și funcționare și cheltuieli de capital;

c) indemnizațiile președintelui și ale membrilor CNCFPA;

d) cheltuieli de transport, diurnă și cazare, în țară și în străinătate, pentru membrii CNCFPA și pentru personalul unității executive a acestuia”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. III, pct. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 14

(1) Finanțarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru următoarele cheltuieli:”.

 

Art. III pct. 4 din O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (modificat prin Legea nr. 11/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. III, pct. 4 prevedea:

„(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, precum și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale, folosiți de aceste comisii, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului unității executive, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. III, pct. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, precum și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale, folosiți de aceste comisii, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului unității executive, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației”.

 

Art. V alin. (3) din O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (modificat prin Legea nr. 11/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. V, alin. (3) prevedea:

„(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții aferente, de la instituțiile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. V, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții aferente, de la instituțiile din subordinea Ministerului Educației, se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții”.

 

Art. VII alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (modificat prin Legea nr. 11/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. VII, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din prevederile prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(2) Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) în bugetele lor și în anexele la acestea și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. VII, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările ce decurg din prevederile prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Educației și bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(2) Se autorizează Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) în bugetele lor și în anexele la acestea și să le comunice Ministerului Finanțelor”.

O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării – modificări (Legea nr. 11/2021) was last modified: martie 8th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter