O.U.G. nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

30 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1663

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
O.U.G. nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

 

(M. Of. nr. 347 din 29 aprilie 2020)

 

Se stabilesc unele măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.

 

Inteligența artificială în materie penală

În M. Of. nr. 347 din 29 aprilie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.

Astfel, prin respectivul act normativ se stabilesc unele măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale O.U.G. nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.

 

Prezentare generală

Potrivit art. 1, pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă și reprezintă modalități de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevăzute la art. 139 lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Tot pe durata stării de urgență și până la începutul anului universitar 2020-2021, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza ca metodă didactică alternativă de învățământ modul on-line. Cadrele didactice vor raporta, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată în modul on-line.

De asemenea, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfășura și în modul on-line.

Art. 3 prevede faptul că activitățile didactice care impun interacțiunea „față în față” se vor recupera în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.

Totodată, pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizată de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar constă în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin o inspecție la clasă, iar pentru evoluția în carieră prin gradul didactic II, sesiunea 2020, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea a cel puțin două inspecții școlare susținute până la data înscrierii pentru susținerea probei orale.

Potrivit art. 10, pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază de soluționarea restrângerii de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Măsurile luate de instituțiile de învățământ universitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului universitar 2019-2020.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

O.U.G. nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ was last modified: aprilie 30th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter