O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice și O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – modificări (O.U.G. nr. 84/2024)

2 iul. 2024
1.665 views

În M. Of. nr. 610 din 29 iunie 2024 s-a publicat O.U.G. nr. 84/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere.

Redăm, mai jos, principalele modificări și completări aduse O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 84/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere

(M. Of. nr. 610 din 29 iunie 2024)

– modifică: art. 38, art. 77, art. 88 alin. (5), art. 109^1, art. 117,

– introduce: art. 11^1 alin. (1^1), art. 22 alin. (8^1)-(8^8), art. 64^1, art. 109^2-109^3.

 

Art. 38

Vechea reglementare

„Art. 38

Conducătorii vehiculelor, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestați să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorul autorității competente, în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, sunt obligați să se supună testării aerului expirat și/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițistului rutier.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 38

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) Conducătorii vehiculelor, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestați să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, după caz, sunt obligați să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, la solicitarea polițistului rutier.

(2) Polițistul rutier este obligat să solicite persoanelor prevăzute la alin. (1) efectuarea testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, după caz, atunci când:

a) observă în vehicul recipiente ce pot conține băuturi alcoolice și care prezintă urme de consum sau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive;

b) acestea au săvârșit în mod repetat în ultimii 3 ani contravenția prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. a) ori au fost condamnate definitiv pentru cel puțin una dintre infracțiunile prevăzute la art. 336, 3361, 337 sau 338 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii unui permis de conducere și refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, la solicitarea polițistului rutier, ori este testată de polițistul rutier cu un mijloc tehnic și depistată ca având o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care indică prezența în organism a unor substanțe psihoactive este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, după caz.

(4) Persoana prevăzută la alin. (3) este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice și în situația în care a fost implicată într-un accident de circulație din care a rezultat decesul sau rănirea uneia sau mai multor persoane, iar rezultatul testării a indicat o concentrație pozitivă de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

(5) În situația prevăzută la alin. (3), când persoana refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, polițistul rutier dispune retragerea permisului de conducere până la data primirii rezultatului analizei mostrelor biologice, eliberând o dovadă înlocuitoare a acestuia fără drept de circulație.

 

 

Art. 77

Vechea reglementare

„Art. 77

(1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății unei persoane este obligat să ia măsuri de anunțare imediată a poliției, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și să nu părăsească locul faptei.

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoștință de producerea unui accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunțe de îndată poliția și să apeleze numărul național unic pentru apeluri de urgență 112, existent în rețelele de telefonie din România.

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziția vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să șteargă urmele accidentului fără încuviințarea poliției care cercetează accidentul.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 77 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 77

(1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat decesul sau rănirea unei persoane este obligat să ia măsuri de anunțare imediată a poliției, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și să nu părăsească locul faptei.

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoștință de producerea unui accident de circulație în urma căruia a rezultat decesul sau rănirea uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunțe de îndată poliția și să apeleze numărul național unic pentru apeluri de urgență 112, existent în rețelele de telefonie din România.

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziția vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat decesul sau rănirea uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să șteargă urmele accidentului fără încuviințarea poliției care cercetează accidentul.

 

 

Art. 88 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testată de polițistul rutier cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 88 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testată de polițistul rutier cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație cuprinsă între 0,11-0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat inclusiv, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.

 

 

Art. 109^1

Vechea reglementare

„Art. 109^1

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 14 și la art. 105 pct. 10 nu sunt aplicabile dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 109^1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 109^1

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 14 și la art. 105 nu sunt aplicabile dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Art. 117

Vechea reglementare

„Art. 117

(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;

c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite;

d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii că face obiectul unei fapte de natura penală;

e) refuză să se legitimeze;

f) se află sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;

g) nu respectă timpii de conducere și de odihna prevăzuți de lege.

(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârșește o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(3) Pentru oprirea forțată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), poliția rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate.

(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilește prin regulament.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 117 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 117

(1) Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare și se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;

c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite;

d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală;

e) se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată pe loc de o altă persoană;

f) refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată pe loc de o altă persoană;

g) nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege.

(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârșește o faptă de natură penală sau este dat în urmărire potrivit legii.

(3) Pentru oprirea forțată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), poliția rutieră poate utiliza dispozitive tehnice sau mijloace de blocare proprii. În situația în care nu poate utiliza mijloace sau dispozitive proprii, măsura imobilizării dispusă de poliția rutieră se duce la îndeplinire de administrația publică locală sau administratorul drumului public.

(4) Revocarea imobilizării vehiculului se dispune:

a) de către organul judiciar competent, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d) și alin. (2);

b) după înlăturarea stării de pericol, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c);

c) după trecerea a 24 de ore, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sau f);

d) după respectarea timpilor de odihnă, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. g).

(5) Persoana care va asigura conducerea vehiculului în situația prevăzută la alin. (1) lit. e) sau f) este supusă în prealabil testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a unor substanțe psihoactive.

(6) Refuzul persoanei prevăzute la alin. (5) de a se supune testării privind consumul de alcool sau substanțe psihoactive conduce la imobilizarea vehiculului potrivit alin. (1) lit. e) sau f), după caz.

(7) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilește prin regulament.

 

 

Art. 11^1 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11^1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări încasează tariful aferent emiterii permisului de conducere internațional, în condițiile art. 83 alin. (5), într-un cont de disponibil al sumelor colectate pentru bugetul de stat, deschis la Trezoreria Statului pe numele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prin următoarele mijloace de plată: prin virament, prin mijloace de plată online, inclusiv prin Sistemul național electronic de plată online – SNEP, prin mandat poștal, precum și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare. Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător.

 

 

Art. 22 alin. (8^1)-(8^8)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, după alin. (8) se introduc opt noi alineate, alin. (8^1)-(8^8), cu următorul cuprins:

(8^1) Orice medic, atunci când constată că o persoană, titulară a unui permis de conducere, aflată în evidența sau îngrijirea sa, prezintă simptome ce pot afecta capacitățile psihologice necesare pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, este obligat să emită bilet de trimitere, în care se menționează simptomele constatate, către o unitate psihologică autorizată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Biletul de trimitere se comunică titularului permisului de conducere potrivit alin. (6). În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, titularul permisului de conducere este obligat să se prezinte în vederea realizării evaluării psihologice.

(8^2) Evaluarea psihologică prevăzută la alin. (81) se realizează de către un psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, care poate solicita și opinia unui psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică.

(8^3) Rezultatul evaluării psihologice, prin care titularul de permis de conducere este declarat inapt psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, se comunică de către psihologul care a efectuat-o, în termen de o zi lucrătoare de la data evaluării, poliției rutiere în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, medicului trimițător, precum și titularului de permis de conducere declarat inapt psihologic. În cazul în care titularul este declarat apt psihologic, psihologul comunică rezultatul evaluării către medicul trimițător, în termen de 15 zile de la constatare.

(8^4) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (83), poliția rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective potrivit alin. (8), făcând mențiune despre aceasta în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, titularului de permis de conducere. Titularul permisului de conducere retras nu mai are dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie începând cu data comunicării măsurii retragerii.

(8^5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data comunicării biletului de trimitere în condițiile alin. (81), medicul trimițător nu este înștiințat de către psiholog asupra rezultatului evaluării psihologice, acesta este obligat să comunice de îndată poliției rutiere pe a cărei rază teritorială acesta își desfășoară activitatea această informație, precum și numele, prenumele și codul numeric personal ori, după caz, codul unic de identificare al titularului permisului de conducere.

(8^6) În termen de 5 zile de la data comunicării datelor de identificare prevăzute la alin. (85), poliția rutieră solicită titularului permisului de conducere să înainteze dovada prezentării la evaluarea psihologică prevăzută la alin. (81). În cazul în care titularul permisului de conducere nu comunică dovada în termenul stabilit de poliția rutieră, prevederile alin. (84) se aplică în mod corespunzător.

(8^7) Permisul de conducere retras în condițiile alin. (84) sau (86) se predă poliției rutiere în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării măsurii retragerii, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură.

(8^8) Rezultatul evaluării psihologice poate fi contestat, la solicitarea și pe cheltuiala părții interesate, în termen de 30 de zile, la Comisia centrală medicală și psihologică în siguranța transporturilor prevăzută în Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.

 

 

Art. 64^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 64 se introduce un nou articol, art. 64^1, cu următorul cuprins:

Art. 64^1

(1) Poliția rutieră poate dispune relocarea vehiculelor staționate regulamentar atunci când această măsură este necesară pentru a permite:

a) executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii publice de interes național sau local;

b) intervenția serviciilor de urgență în vederea prevenirii sau limitării efectelor unor accidente, calamități sau dezastre;

c) instituirea unor măsuri de ordine și siguranță publică.

(2) Prin relocare se înțelege mutarea vehiculelor staționate regulamentar pe drumul public pentru a permite realizarea activităților prevăzute la alin. (1).

(3) Poliția rutieră poate dispune relocarea vehiculelor din oficiu ori la solicitarea administrației publice locale, administratorului drumului public sau a instituțiilor care realizează intervenția ori care instituie măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c). Atunci când cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) privesc activități planificate, relocarea se poate dispune numai dacă, în prealabil, au fost realizate măsuri de informare publică cu privire la necesitatea eliberării spațiului cu destinația de parcare, adecvate situației de fapt.

(4) Relocarea vehiculelor se realizează, după caz, de către administrația publică locală sau de către administratorul drumului public.

(5) Relocarea vehiculelor se face în imediata apropiere a locului staționării acestora ori în cel mai apropiat spațiu cu destinația de parcare, după caz.

(6) Administrația publică locală sau, după caz, administratorul drumului public adoptă măsuri de informare a proprietarului sau deținătorului vehiculului cu privire la locul unde acesta a fost relocat.

(7) Relocarea vehiculelor dispusă de poliția rutieră în cazurile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament.

(8) Relocarea vehiculelor potrivit prezentului articol poate fi dispusă și de către poliția locală.

(9) Contravaloarea cheltuielilor pentru relocarea vehiculului se suportă de către administrația publică locală ori, după caz, de către administratorul drumului public sau de către executantul lucrării ori prestatorul serviciului, după caz.

 

 

Art. 109^2 și 109^3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 109^1 se introduc două noi articole, art. 109^2 și 109^3, cu următorul cuprins:

Art. 109^2

(1) Poliția Română are dreptul de a prelucra, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, datele de monitorizare a traficului rutier, colectate de administratorii drumurilor publice de interes județean și local cu ajutorul unor mijloace tehnice instalate pe drumurile pe care le administrează.

(2) Poliția Română primește de la administratorii drumurilor publice de interes județean și local, automat, prin intermediul unor sisteme de comunicații securizate, semnalări și datele de monitorizare a traficului aferente acestora care privesc posibila:

a) încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice;

b) prezență în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară.

(3) Posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice vizează:

a) limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;

b) interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;

c) semnificația culorii roșii a semaforului;

d) trecerea la nivel cu calea ferată;

e) interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice;

f) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

(4) Cerințele de compatibilitate și interconectare cu platformele software ale Poliției Române, inclusiv formatul semnalărilor și al datelor de monitorizare a traficului aferente acestora, se stabilesc, la nivel național, prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(5) Administratorii drumurilor publice au următoarele obligații:

a) de a se asigura că mijloacele tehnice destinate măsurării vitezei care furnizează date către Poliția Română sunt omologate și verificate metrologic, potrivit normelor în vigoare;

b) de a informa public, pe pagina de internet proprie, cu privire la existența mijloacelor tehnice fixe și scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier;

c) de a asigura capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice;

d) de a implementa cerințele prevăzute la alin. (4).

(6) Prelucrarea potrivit alin. (1) se realizează în raport cu capacitatea tehnică și operațională a Poliției Române și numai în măsura în care sunt respectate obligațiile prevăzute la alin. (5).

(7) Poliția Română prelucrează automat semnalările și datele de monitorizare a traficului aferente acestora, primite conform alin. (2) prin intermediul unor platforme software proprii, interconectate cu sistemele și bazele de date prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 383/2022 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier.

(8) Rezultatul prelucrării automate prevăzute la alin. (1) se procesează manual de către polițiștii rutieri în cadrul dispeceratelor de monitorizare aparținând Poliției Române.

(9) Dispozițiile art. 11 alin. (3)-(7), art. 13-18 și ale art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 383/2022 se aplică în mod corespunzător. Administratorii drumurilor publice de interes județean și local, precum și structurile Poliției Române au calitatea de operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate potrivit prezentului articol.

Art. 109^3

(1) Prin excepție de la prevederile art. 109 alin. (1), polițistul rutier poate constata contravenția de adoptare a unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, astfel cum este prevăzută la art. 100 alin. (3) lit. i), și cu ocazia verificării sesizării formulate de un participant la trafic ce a perceput în mod nemijlocit și întâmplător efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul unui vehicul, a oricăreia dintre manevrele prevăzute la art. 541 alin. (2) și a surprins aceste manevre agresive într-o înregistrare audio-video sau video, după caz.

(2) Sesizarea participantului la trafic trebuie să conțină în mod obligatoriu datele acestuia de identificare – nume, prenume și cod numeric personal ori, după caz, codul unic de identificare, datele de contact – număr de telefon și adresa de corespondență, declarația pe propria răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor percepute și a înregistrării audio-video sau video, data, ora, locul sau orice elemente de natură să conducă la identificarea locului unde a fost percepută și surprinsă posibila faptă contravențională, precum și semnătura și să fie însoțită de înregistrarea audio-video.

(3) Comunicarea sesizării prevăzute la alin. (1) se realizează prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice.

(4) Competența de verificare a sesizării prevăzute la alin. (1) aparține poliției rutiere pe raza căreia a fost percepută și surprinsă posibila faptă contravențională. Sesizarea greșit îndreptată se trimite poliției rutiere competente, considerându-se valabilă dacă a fost trimisă în termen.

(5) Înregistrarea audio-video sau video trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) extrasul cadrului din filmarea audio-video sau video care surprinde manevrele agresive percepute de participantul la trafic;

b) data și ora când au fost surprinse manevrele agresive;

c) locul ori elemente de natură să conducă la identificarea locului unde au fost surprinse manevrele agresive;

d) vehiculul implicat și numărul de înmatriculare ori înregistrare al acestuia, după caz;

e) semnalizarea rutieră a sectorului de drum public pe care au fost surprinse manevrele agresive, relevantă pentru constatarea contravenției.

(6) Sesizarea prevăzută la alin. (1) se clasează de către poliția rutieră competentă, fără altă formalitate, în oricare dintre următoarele situații:

a) se constată că aceasta nu este formulată de un participant la trafic;

b) persoana care a formulat sesizarea nu a perceput în mod nemijlocit și întâmplător manevrele agresive;

c) aceasta nu cuprinde elementele prevăzute la alin. (2);

d) aceasta a fost transmisă după o perioadă mai mare de 30 de zile de la data surprinderii manevrelor agresive;

e) înregistrarea audio-video sau video lipsește ori nu cuprinde toate elementele prevăzute la alin. (5).

(7) Se consideră că persoana care a formulat sesizarea nu a perceput în mod întâmplător manevrele agresive atunci când:

a) aceasta a sesizat, cu privire la același autovehicul, mai mult de o posibilă faptă contravențională săvârșită într-un interval de 24 de ore sau mai mult de trei posibile fapte contravenționale săvârșite într-un interval de 15 zile;

b) aceasta a sesizat, cu privire la același loc, mai mult de trei posibile fapte contravenționale săvârșite într-un interval de 24 de ore sau mai mult de șapte posibile fapte contravenționale săvârșite într-un interval de 15 zile.

(8) Înregistrarea audio-video sau video, împreună cu sesizarea prevăzută la alin. (1), se păstrează pentru o perioadă de 1 an de la data sesizării, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.

(9) În cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenției, întocmit ca urmare a verificării sesizării prevăzute la alin. (1), se consemnează obligatoriu împrejurările în care a fost constatată aceasta, inclusiv numărul de înregistrare al sesizării participantului la trafic ce a perceput cum s-a petrecut fapta contravențională și a surprins-o în înregistrarea audio-video sau video.

(10) Poliția rutieră asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la trafic ce a formulat sesizarea prevăzută la alin. (1), acestea urmând a fi puse la dispoziție, la cerere, exclusiv organelor de verificare și control sau organelor judiciare, după caz.

(11) În cazurile prevăzute de prezentul articol, procesul-verbal de constatare a contravenției se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

(12) Măsurile organizatorice și cerințele tehnice privind utilizarea platformelor informatice destinate furnizării de servicii electronice în scopul primirii și verificării sesizării prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(13) Structurile Poliției Române au calitatea de operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate potrivit prezentului articol.

(14) Dispozițiile art. 13 și ale art. 16-18 din Legea nr. 383/2022 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier se aplică în mod corespunzător.

 

 

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

(M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 84/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere

(M. Of. nr. 610 din 29 iunie 2024)

– introduce: art. 19 alin. (4), art. 25 alin. (1^1), art. 27 alin. (2).

 

Art. 19 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) În cazul în care contravenientul refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal și aceste împrejurări sunt înregistrate cu mijloace audio-video ale organului din care face parte agentul constatator, acesta va menționa împrejurările în procesul-verbal fără a mai fi necesară confirmarea lor de către un martor.

 

 

Art. 25 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Procesul-verbal se consideră comunicat pe loc în cazul în care contravenientul este prezent la încheierea acestuia, refuză primirea și aceste împrejurări sunt înregistrate cu mijloace audio-video ale organului din care face parte agentul constatator. Contravenientul poate obține o copie a procesului-verbal de la autoritatea din care face parte agentul constatator.

 

 

Art. 27 alin. (2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

(2) Nu este necesară semnarea procesului-verbal de către un martor atunci când procedura de afișare este înregistrată cu mijloace audio-video ale organului din care face parte agentul constatator.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor – modificări (O.U.G. nr. 84/2024) was last modified: iulie 2nd, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.