O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România – modificări (O.U.G. nr. 14/2021)

5 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 138

Actul modificat

Actul modificatorModificări
O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

(rep. M. Of. nr. 421 din 5 iunie 2008; cu modif. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

(M. Of. nr. 223 din 4 martie 2021)

– modifică: art. 2 lit. n^1), art, 45 alin. (1), art. 48 alin. (5), art. 58 alin. (1) partea introductivă a lit. a), art. 58 alin. (2)

– introduce: art. 45 alin. (2) lit. b^1), art. 45 alin. (5^1), art. 58 alin. (1) lit. c)-e),

 

 

 

În M. Of. nr. 223 din 4 martie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Astfel, prin respectiva ordonanță se aduc unele modificări și completări O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

 

Art. 2 lit. n^1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (modificat prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 2, lit. n^1) prevedea:

„Pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(…)

n^1) elev – străinul care a fost acceptat de o unitate de învățământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educațional;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. n^1) se modifică și va avea următorul conținut:

Pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

(…)

n^1) elev – străinul care a fost acceptat de o unitate de învățământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educațional, precum și străinul de origine română, bursier al statului român sau exonerat de la plata taxelor de școlarizare, înscris la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență;”.

 

Art. 45 alin. (1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (modificat prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 45, alin. (1) prevedea:

„(1) Viza de lungă ședere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev sau care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educațional”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Viza de lungă ședere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev”.

 

Art. 45 alin. (2) lit. b^1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (introdus prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 45 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul conținut:

„(2) Solicitarea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

(…)

b^1) în cazul străinilor de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, înscriși la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență:

(i) dovada acceptării la studii, eliberată de Ministerul Educației, din care să rezulte că vor urma o formă de învățământ cu frecvență la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal;

(ii) dovada asigurării condițiilor de cazare;

(iii) asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;

(iv) încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor;”.

 

Art. 45 alin. (5^1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (introdus prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 45, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

„(5^1) Străinii bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvență, pot solicita viză de lungă ședere pentru studii, fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) și (iii)”.

 

Art. 48 alin. (5) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (modificat prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 48, alin. (5) prevedea:

„(5) La rubrica «observații» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se înscrie mențiunea «cercetător»”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) La rubrica «observații» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se înscrie mențiunea «cercetător-mobilitate»”.

 

Art. 58 alin. (1) partea introductivă a lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (modificat prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 58 alin. (1), partea introductivă a lit. a) prevedea:

„(1) Străinii intrați în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de ședere, astfel:

a) în cazul studenților sau elevilor, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 58 alin. (1), partea introductivă a lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Străinii intrați în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de ședere, astfel:

a) în cazul studenților, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:”.

 

Art. 58 alin. (1) lit. c)-e) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (introdus prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 58 alin. (1), după lit. b) se introduc trei noi litere, lit. c)-e), cu următorul conținut:

„(1) Străinii intrați în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de ședere, astfel:

(…)

c) în cazul străinilor intrați în România în calitate de stagiari care participă la un program de formare profesională neremunerată, dacă prezintă:

(i) acord de formare profesională;

(ii) angajament scris al entității-gazdă, în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru șederea și îndepărtarea stagiarului respectiv;

(iii) dovada deținerii unei diplome de absolvire a învățământului superior în ultimii 2 ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obținerea unei astfel de diplome;

(iv) dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;

d) în cazul străinilor prevăzuți la art. 45 alin. (2) lit. b1), pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:

(i) sunt înscriși la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență;

(ii) au încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor;

e) în cazul străinilor prevăzuți la art. 45 alin. (51), pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă fac dovada că:

(i) sunt bursieri la o instituție de învățământ universitar de stat, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, cu frecvență;

(ii) au încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilo”.

 

Art. 58 alin. (2) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (modificat prin O.U.G. nr. 14/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 58, alin. (2) prevedea:

„(2) Bursierilor statului român, precum și străinilor de origine română li se poate prelungi dreptul de ședere temporară pentru studii, fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 58, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) La rubrica «observații» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se înscrie mențiunea «cercetător-mobilitate»”.

O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România – modificări (O.U.G. nr. 14/2021) was last modified: martie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter