O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 – modificări și completări (O.U.G. nr. 39/2021 aprobată de Legea nr. 204/2021)

21 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 68

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

(M. Of. nr. 106 din 12 februarie 2020)

O.U.G. nr. 39/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

(M. Of. nr. 530 din 21 mai 2021)

– modifică: titlul, art. 28 alin. (2) lit. s), art. 48 alin. (3);

introduce: art. 48 alin. (3^1).

 

În M. Of. nr. 715 din 20 iulie 2021 s-a publicat Legea nr. 204/2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 39/2021 pentru modificarea O.U.G.  nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Redăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Titlul

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

 

 

Art. 28 alin. (2) lit. s)

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Vechea reglementare

„s) Firmele furnizoare de utilități, inclusiv cele de telefonie fixă sau mobilă: CNP sau ISU al titularului de contract, adresa de corespondență, adresa locuință, consumul lunar la adresa locuință;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. s) a art. 28 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

s) Furnizorii de servicii de comunicații electronice: ISU sau, după caz, număr curent al titularului de contract, sexul, data nașterii, adresa de corespondență, adresa locuință, consumul lunar la adresa de locuință pentru serviciile pe bază de abonament de telefonie fixă, internet fix, telefonie mobilă, internet mobil; furnizorii de servicii de comunicații electronice transmit datele administrative prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prin mijloacele și în condițiile stabilite de acestea pentru raportarea datelor statistice. Furnizorii de servicii de comunicații electronice identifică titularul de contract exclusiv prin ISU în cazul cetățenilor români, respectiv prin număr curent în cazul cetățenilor străini și al persoanelor fără cetățenie.

 

 

Art. 48 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (1) și (2) lit. a) ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice, cu excepția funcționarilor publici cu statut special – polițiști, pot desfășura activitate de recenzor, recenzor șef și coordonator la recensământ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ, fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (3) al art. 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Prin derogare de la prevederile art. 79 alin. (1) și art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice, cu excepția funcționarilor publici cu statut special – polițiști, pot face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate și conflict de interese.

 

 

Art. 48 alin. (3^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 48, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) Prin derogare de la regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților privind personalul contractual, astfel după cum acesta rezultă din dispozițiile art. 551 alin. (3) coroborat cu art. 445 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice poate face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate și conflict de interese.

O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 – modificări și completări (O.U.G. nr. 39/2021 aprobată de Legea nr. 204/2021) was last modified: iulie 21st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter