O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – completări (Legea nr. 342/2023)

14 nov. 2023
1.247 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

(M. Of. nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 342/2023 pentru completarea art. 10 și 31 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

(M. Of. nr. 1029 din 13 noiembrie 2023)

– introduce: art. 10 alin. (7^1) și art. 31 alin. 3^1.

 

În M. Of. nr. 1029 din data de 13 noiembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 342/2023 pentru completarea art. 10 și 31 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

Art. 10 alin. (7^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:

„(7^1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru acordarea concediului de risc maternal potrivit art. 31, baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare, încheiat potrivit art. 6 alin. (6)”.

Art. 1 – (1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu;
B. desfășoară activități în funcții elective sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A;
C. beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii.
(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care nu se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:
a) asociați, comanditari sau acționari;
b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
c) membri ai asociației familiale;
d) autorizate să desfășoare activități independente.

Art. 31 alin. (3^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare, de drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător”.

 

O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – completări (Legea nr. 342/2023) was last modified: noiembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.