O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 – modificări (O.U.G. nr. 2/2022)

21 ian. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 295

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”

(M. Of. nr. 951 din 5 octombrie 2021; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 61 din 20 ianuarie 2022)

– modifică: art. 2, art. 7 alin. (7);

– introduce: art. 8.

 

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

În M. Of. nr. 61 din 20 ianuarie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care modifică, printre altele, și O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse O.U.G. nr. 118/2021.

 

Art. 2

Vechea reglementare

„(1) Sumele rezultate din aplicarea schemei de sprijin pentru clienții casnici și documentele justificative se comunică de către furnizori Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.

(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute la alin. (1), prin plăți directe către furnizori.

(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială verifică corectitudinea întocmirii situațiilor centralizate de plată de către furnizori și, după caz, ia măsuri în vederea recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.

(5) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.

(6) Sumele necesare asigurării schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:

a) prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).

(7) Sumele rezultate din aplicarea schemei de sprijin pentru IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și documentele justificative se comunică de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.

(8) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute la alin. (7), prin plăți directe către furnizori.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 2

(1) Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se realizează astfel:

a) de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru clienții casnici prevăzuți la lit. a);

b) de către Ministerul Energiei pentru clienții prevăzuți la lit. b).

(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează pe baza solicitării lunare a furnizorilor, depusă, după caz, la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau la Ministerul Energiei. În cazul măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), solicitarea transmisă de furnizori are în vedere sumele aferente perioadei cuprinse între data de 1 a lunii pentru care se aplică compensarea și ultima zi a respectivei luni.

(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a reefaceii de la furnizor a sumelor primite necuvenit.

(5) Sumele necesare aplicării măsurilor schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:

a) prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);

b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).

(6) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării prevăzute la alin. (2), prin plăți directe, în conturile de tip escrow sau în conturile bancare indicate de către aceștia.

(7) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.

(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială,efacevesterul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori.

 

 

 

Art. 7 alin. (7)

Vechea reglementare

„(7) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (4) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

(7) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(3) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zil” de la data primirii documentelor.

 

 

 

Art. 8

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 7 se introduce un nou articol, art. 8, cu următorul cuprins:

Art. 8

Debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data înce”ării aplicării schemei de sprijin.

O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 – modificări (O.U.G. nr. 2/2022) was last modified: ianuarie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter