O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române – modificări (Legea nr. 218/2021)

26 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 126

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române

(M. Of. nr. 351 din 29 iunie 2001)

H.G.nr. 340/2012 privind stabilirea unor drepturi bănești pentru personalul participant la operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene

(M. Of. nr. 263 din 23 aprilie 2012)

Legea nr. 218/2021 pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române

(M. Of. nr. 725 din 23 iulie 2021)

– modifică: art. 21 lit. s) și t), art. 25^1;

– abrogă: H.G. nr. 340/2021.

În M. Of. nr. 725 din 23 iulie 2021 s-a publicat Legea nr. 218/2021 pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române. 

Redăm, în continuare, modificările aduse respectivelor acte normative.

Art. 21 lit. s) și t) din O.U.G. nr. 104/2001

Vechea reglementare

„În zona de competență, Poliția de Frontieră Română are următoarele atribuții generale: (…)

s) organizează și coordonează, prin Punctul Național de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, activități sub egida Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agenția Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;

t) participă cu polițiști de frontieră și cu echipamente tehnice puse la dispoziția Agenției Frontex în operațiunile/proiectele comune organizate de către Agenția Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. s) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„În zona de competență, Poliția de Frontieră Română are următoarele atribuții generale: (…)

s) organizează și coordonează, prin Punctul Național de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, activități sub egida Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, denumită în continuare Agenția, pe teritoriul României, conform Regulamentului (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

t) participă cu polițiști de frontieră și cu echipamente tehnice puse la dispoziția Agenției în operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenție, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene”.

 

Art. 25^1 din O.U.G. nr. 104/2001

Vechea reglementare

„(1) Poliția de Frontieră Română cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor și cu alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vederea asigurării resurselor logistice și a personalului pentru participarea la operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenția Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, potrivit cerințelor de misiune.

(2) Drepturile de diurnă, cazare și hrană ale personalului participant la operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenția Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 25^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Poliția de Frontieră Română cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vederea asigurării resurselor logistice și a personalului pentru participarea la operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenție, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, potrivit cerințelor de misiune.

(2) Poliția de Frontieră Română participă cu personal la orice alte activități organizate de către Agenție, potrivit competențelor.

(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne care participă la operațiuni/activități comune organizate de către Agenție beneficiază de diurnă, cazare și alte drepturi aferente deplasării către/dinspre statul membru al Uniunii Europene/statul din afara Uniunii Europene, conform regulilor stabilite de Agenție aplicabile pentru fiecare misiune organizată de către aceasta”.

 

Art. II din Legea nr. 218/2021

„La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 340/2012 privind stabilirea unor drepturi bănești pentru personalul participant la operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 23 aprilie 2012, se abrogă”.

O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române – modificări (Legea nr. 218/2021) was last modified: iulie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter