O.U.G. 85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal

21 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
380 views

Actele modificate

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

(M. Of. nr. 648 din 5 august 2019; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

(M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

 

 

O.U.G. 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal 

(M. Of. nr. 594 din 17 iunie 2022)

– modifică: O.U.G. nr. 6/2019: art. 1 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 12 alin. (1), art. 22 alin. (1);

 Legea nr. 85/2006: art. 270 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3);

C. fisc.: art. 331 alin. (6);

 
– introduce: O.U.G. nr. 6/2019: art. 22^1;

C. fisc: art. 351 alin. (1^2), art. 450 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 594 din 17 iunie 2022 s-a publicat O.U.G. 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal. 

Redăm, în continuare, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

Art. II

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

„(1) Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare potrivit art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta, prin depunerea în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din aceeași ordonanță a unei noi cereri adresate organului fiscal competent, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2021, în condițiile respectivei ordonanțe, astfel cum a fost modificată de prezenta ordonanță de urgență. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. În acest caz, în baza cererii, organul fiscal emite un nou certificat de atestare fiscală, care cuprinde obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate la data emiterii acestuia.

(2) Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au depus solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din același act normativ, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organele fiscale emit, din oficiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, un nou certificat de atestare fiscală care cuprinde obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate la data emiterii acestuia, în condițiile respectivei ordonanțe, astfel cum a fost modificată de prezenta ordonanță de urgență, pe care îl comunică debitorului. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu mai produce efecte. În situația în care s-a început executarea silită, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

(3) Pentru debitorii care depun notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din același act normativ în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare”.

Art. V

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 1-5, art. 6 alin. (1), (21) și (3)-(41), art. 7 alin. (1), (3)-(5) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare”.

Art. VI

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele aferente plății premiilor suspendate în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (7), precum și cele prevăzute la art. 71 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, se achită de către Ministerul Finanțelor în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale”.

Art. VII

„Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. IV intră în vigoare de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 1 și 2 care intră în vigoare la data de 1 iulie 2022”.

O.U.G. 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal was last modified: iunie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter