O.G. nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Codului fiscal – modificări (Legea nr. 328/2022)

5 dec. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 148

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 857 din 31 august 2022)

Legea nr. 328/2022 privind aprobarea O.G. nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 1146 din 29 noiembrie 2022)

– modifică: art. I pct. 7: art. 18 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, art. I pct. 11: art. 58 alin. (10) din Legea nr. 95/2006;

introduce: art. I: pct. 34^1, art I^1, art. I^2.

În M. Of. nr. 1146 din 29 noiembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 328/2022 privind aprobarea O.G. nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății. 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

Art. I pct. 7: art. 18 alin. (2) din Legea nr. 95/2006

Vechea reglementare

„(2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la art. I pct. 7, alin. (2) al art. 18 din Legea nr. 95/2006 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice, științe economice, științe inginerești, biologie, biochimie și să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice”.

 

Art. I pct. 11: art. 58 alin. (10) din Legea nr. 95/2006

Vechea reglementare

„(10) Medicamentele imunologice și contraceptivele hormonale se achiziționează conform prevederilor alin. (6), iar contravaloarea acestora se suportă din bugetul alocat pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, la nivelul prețului de achiziție, care nu poate depăși prețul cu ridicata, cu TVA, aprobat prin ordin al ministrului sănătății”.

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

La art. I pct. 11, alin. (10) al art. 58 din Legea nr. 95/2006 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) Medicamentele imunologice și contraceptivele hormonale se achiziționează:

a) conform prevederilor alin. (6), iar contravaloarea acestora se suportă din bugetul alocat pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, la nivelul prețului de achiziție, care nu poate depăși prețul cu ridicata, cu TVA, aprobat prin ordin al ministrului sănătății;

b) medicamentele imunologice pot fi compensate din FNUASS, în conformitate cu normele metodologice de aplicare ce vor fi emise în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Sumele vor fi asigurate prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către FNUASS. Gradul de compensare și segmentele populaționale beneficiare se stabilesc prin norme”.

 

Art. I pct. 34^1

Noua reglementare

La art. I, după pct. 34 se introduce un nou punct, pct. 34^1, cu următorul cuprins:

„34^1. La articolul 232, după alineatul (34) se introduc două noi alineate, alin. (35) și (36), cu următorul cuprins:

«(35) Persoanele neasigurate beneficiază de aceleași servicii ca persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și/sau HIV, beneficiind ulterior de acces la terapiile specifice din cadrul programelor naționale de sănătate sau al programelor terapeutice derulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

(36) Fondurile necesare pentru plata acestor servicii medicale se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»”.

 

Art. I^1 și art. I^2

Noua reglementare

După articolul I se introduc două noi articole, art. I^1 și I^2, cu următorul cuprins:

„Art. I^1

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, personalul din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică se reîncadrează pe funcții, cu stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare fiecărei categorii de personal, respectiv familie ocupațională, potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe se abrogă punctele 44 și 45 ale notei de la subpunctul 1.3, punctul 1, capitolul I al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. I^2

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

«- În anexa nr. II capitolul I punctul 1, la nota de la subpunctul 1.3, punctele 41-43 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„41. Salariul de bază pentru funcția de director general din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.

42. Salariul de bază pentru funcția de director general adjunct din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 7,5%.

43. Salariul de bază pentru funcția de director centru național/director/șef centru din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%”»”.

O.G. nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Codului fiscal – modificări (Legea nr. 328/2022) was last modified: decembrie 5th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.