O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor – modificări (O.U.G. nr. 84/2022)

22 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 64

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

(M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007 cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 601 din 20 iunie 2022)

– introduce: art. 4 alin. (4) și (5), art. 50 alin. (1) lit. g), art. 50 alin. (3), art. 58^1.

În M. Of. nr. 601 din 20 iunie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care modifică, printre alte acte normative, și O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm modificările aduse respectivului act normativ.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Art. 4 alin. (4) și (5)

Noua reglementare

La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) În perioadele de stare de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și stare de război, stare de asediu și stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ prin hotărâre a Guvernului, sunt interzise faptele unor întreprinderi față de consumatorul persoană fizică care constau în:

a) practicarea unor prețuri nejustificat de mari;

b) limitarea în mod nejustificat a producției sau a vânzărilor;

c) acumularea de mărfuri de pe piața externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piața românească și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod nejustificat.

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică atunci când faptele identificate sunt săvârșite în asemenea condiții încât să reprezinte practici anticoncurențiale prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau art. 101 sau 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene”.

 

Art. 50 alin. (1) lit. g)

Noua reglementare

La articolul 50 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„g) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (4), cu amendă contravențională de la 50.000 lei la 500.000 lei”.

 

Art. 50 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Individualizarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. g) se face ținând seama de gravitatea și durata faptei, cu respectarea principiului eficacității, proporționalității și al efectului disuasiv al sancțiunii aplicate. Prin instrucțiuni adoptate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se stabilește mecanismul de individualizare și aplicare, precum și celelalte elemente în funcție de care se face individualizarea sancțiunilor, precum:

a) veniturile totale anuale ale întreprinderii realizate pe teritoriul României, veniturile realizate la nivelul unui punct de lucru sau alte tipuri de venituri;

b) circumstanțele atenuante și agravante;

c) capacitatea întreprinderii de a plăti amenda;

d) majorarea specifică pe care o poate stabili Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în realizarea efectului disuasiv”.

 

Artr. 58^1

Noua reglementare

După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins:

„(1) În cazul săvârșirii contravenției prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. g), pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate propune următoarele măsuri:

a) revenirea la prețul de vânzare de pe site-ul comerciantului practicat anterior acțiunii speculative într-un termen de maximum 24 de ore sau oprirea de la comercializare;

b) revenirea la prețul de vânzare la punctul de lucru controlat, practicat anterior acțiunii speculative, în termen de 24 de ore de la comunicarea documentului de control sau oprirea de la comercializare.

(2) Contravenției prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. g) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 alin. (1) și art. 29.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru contravenția prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. g), termenul de prescripție a constatării și aplicării sancțiunii contravenționale este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

(4) Prevederile art. 51 alin. (7) și art. 56 se aplică în mod corespunzător, după caz”.

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor – modificări (O.U.G. nr. 84/2022) was last modified: iunie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter