O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică – modificări (Legea nr. 281/2021)

3 dec. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
387 views

Actul modifcat

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

(M. Of. nr. 833 din 31 august 2021)

Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

(M. Of. nr. 1149 din  2 decembrie 2021)

– modifică: titlul, art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. a) și b), art. 2 alin. (1) și (7), art. 2 alin. (9), art. 2 alin. (13) și (14), art. 3 alin. (2) și (6), art. 4, art. 7;

 

– introduce: art. 1 alin. (1^1), art. 2 alin. (7^1), art. 3 alin. (1^1)-(1^3), art. 3 alin. (9), art. 9.

Inteligența artificială în materie penală

În M. Of. nr. 1149 din  2 decembrie 2021 s-a publicat Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivei ordonanțe.

Titlul

Vechea reglementare

„Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare”.

Noua reglementare

Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică”.

 

Art. 1 alin. (1^1) și alin. (1^2)

Noua reglementare

La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(11) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări finanțate, integral sau parțial, din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și acordurilor-cadru definite la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect atribuirea contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări finanțate, integral sau parțial, din fondurile prevăzute la alin. (1) sau la alin. (11), după caz”.

 

Art. 2 alin. (7^1)

Noua reglementare

La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) În cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea costului materialelor este luna încheierii contractului pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna încheierii actului adițional pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială”.

 

Art. 2 alin. (9)

Vechea reglementare

„(9) Modificările contractelor de achiziții publice de lucrări și a contractelor sectoriale de lucrări, rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe, se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

La articolul 2, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Modificările contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 106 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 3 alin. (9)

Noua reglementare

La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă, a creanțelor bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii eventualelor corecții pentru neregulile constatate în aplicarea prezentei ordonanțe de către beneficiarii de fonduri europene, instituții publice centrale și locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 9

Noua reglementare

După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:

„Prevederile prezentei ordonanțe se aplică exclusiv materialelor de construcții, ajustarea prețului nu se aplică altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte și profitului”.

 

Art. II din Legea nr. 281/2021

„În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă vor proceda, după caz, la elaborarea unor reglementări/instrucțiuni pentru punerea în aplicare a prezentei legi, stabilind inclusiv termene procedurale, conform regulilor specifice programelor”.

Art. III din Legea nr. 281/2021

„(1) În situația în care părțile contractante nu au procedat la ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări care au ca obiect lucrări de întreținere și reparații curente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și pentru ajustarea prețului contractelor de concesiune de lucrări prevăzute la art. 1 alin. (1), acordurilor-cadru prevăzute la art. 1 alin. (12) și a contractelor de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, termenul pentru depunerea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea este de 30 de zile și începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurile-cadru de lucrări prevăzute la alin. (1), actele adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se încheie în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Pentru ajustarea prețului contractelor de concesiune și a acordurilor-cadru de lucrări aferente proiectelor finanțate din fonduri europene, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează formula polinomială prevăzută la subclauza 48.4 din anexa nr. 1 “Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de execuție de lucrări” la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu excepția contractelor încheiate în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile/entitățile contractante sunt obligate să introducă clauze de ajustare a prețului în toate documentațiile de atribuire inițiate ce au ca obiect contracte de concesiune/acorduri-cadru de lucrări în cadrul cărora durata de execuție efectivă a lucrărilor se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.

(5) Prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz”.

O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică – modificări (Legea nr. 281/2021) was last modified: decembrie 3rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter