„Nu am o rețetă a succesului; am doar o activitate zilnică prelungită, de minimum 12 ore!”. Interviu cu conf. univ. dr. Eugen Hurubă, director CNPPEJ, președinte CEJ Tg. Mureș, director RRES

7 sept. 2021
Vizualizari: 671

Legal Magazin: Sunteți o personalitate în materia Executării Silite: sunteți la al doilea mandat de director al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, președinte al Camerei Executorilor Judecătorești Tg. Mureș, director al Revistei Române de Executare Silită, dar și cadru didactic activ în cadrul Facultății de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu Mureș, la Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, dar și la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova. Cum reușiți să vă numărați pauzele de respirație, cum izbutiți să acoperiți atâtea și atâtea responsabilități?

Eugen Hurubă: Sunt la a doua „descălecare”, ca să folosesc o expresie istorică, după ce am condus CNPPEJ în perioada 2004-2009. Am preluat din nou funcția de director în anul 2016, în prezent fiind la al doilea mandat de trei ani, după revenire. Nu am o rețetă a succesului, am doar o activitate zilnică prelungită, de minimum 12 ore.

Legal Magazin: Ce vi se pare mai motivant și mai provocator: activitatea de cadru didactic universitar sau cea de executor judecătoresc, care se împletește cu munca administrativă și de management a CNPPEJ?

Eugen Hurubă: Este greu de răspuns la această întrebare. Sigur că prima iubire nu se uită, respectiv profesia de executor judecătoresc, profesie care m-a atras de la bun început și pe care nu am încercat niciodată să o înlocuiesc cu nimic altceva. Însă, am găsit la fel de incitantă și ideea de a cerceta materiile dreptului procesual civil și a dreptului execuțional civil, pe de o parte, dar și aceea de a împărtăși din experiența mea studenților sau colegilor executori judecătorești, pe de altă parte. Manageriatul CNPPEJ este plasat într-un alt registru, nu se aseamănă cu niciuna dintre activitățile sau preocupările amintite, ci mai degrabă, se aseamănă cu funcția de președinte al Colegiului director al Camerei Executorilor Judecătorești Tîrgu Mureș, pe care de asemenea o dețin din anul 2007.

Legal Magazin: Sunteți doctor în drept procesual civil al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu din 2011, cu distincția Magna Cum Laude, cu teza „Contestația la executare în materie civilă”, coordonată de prof. univ. dr. Ioan Leș. A existat și există o legătură directă între specializarea dvs. în materia dreptului civil și profesia de executor judecătoresc?

Eugen Hurubă: Sigur că da. Așa cum se știe, mai întâi am intrat în profesia de executor judecătoresc și doar ulterior am pornit pe drumul cercetării științifice juridice și a învățământului universitar. Tema mea de cercetare doctorală a pornit de la un proiect personal mai  vechi, de a realiza o culegere de jurisprudență în materia Contestației la executare. Dl. profesor Leș a contribuit decisiv la transformarea din mers a proiectului meu inițial în unul mult mai atractiv, cel de a realiza o teză de doctorat cu acest titlu.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Legal Magazin: Conduceți CNPPEJ, singurul organ din structura Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești care asigură pregătirea profesională a executorilor judecătorești din România, pe baza unei programe de cursuri stabilite de către Consiliul UNEJ, alături de o comisie științifică care funcționează în cadrul Centrului, în funcție de propunerile colegilor executori. Cum reuniți temele de interes, cu ce frecvență, în ce fel atestați participarea executorilor la astfel de cursuri?

Eugen Hurubă: Aș puncta faptul că între profesiile juridice liberale din România, CNPPEJ a fost prima structură de pregătire profesională, fiind înființat în anul 2004. După înființarea acestuia, profesia a solicitat și a obținut includerea în legea de organizare a obligației executorilor judecătorești de a participa, cel puțin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă.

Așa este, la nivelul CNPPEJ funcționează o comisie științifică care răspunde solicitărilor Consiliului UNEJ privind propuneri de modificări legislative, analize științifice, studii de specialitate etc. Totuși, principala activitate a CNPPEJ este de a organiza pregătirea și perfecționarea executorilor judecătorești,organizând în fiecare an cel puțin o serie de pregătire.

Legal Magazin: Ca membru al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești și a Ofițerilor de Justiție (UIHJ), ați reușit să identificați modele de urmat și de propus pentru replicare la nivel național din experiența UIHJ sau tot ceea se decide la nivelul UNEJ este de inspirație locală?

Eugen Hurubă: Sigur că inițial am cercetat cu atenție formele de pregătire profesională continuă a executorilor judecătorești din toate statele membre ale UIHJ. Unele dintre acestea ne-au servit drept model, de pildă, Școala Națională de Procedură din Franța. Însă după ce ne-am organizat și am început să realizăm cursuri și conferințe de specialitate, cred că și noi am devenit, la rândul nostru, reper pentru colegii noștri din alte state ale lumii.

În calitate de beneficiar al proiectului european de anvergură – „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită” – UNEJ  a organizat în toamna anului 2019, prin CNPPEJ, pentru executorii judecătorești din România, un număr de 13 workshop-uri în întreaga țară și două seminarii internaționale destinate îmbunătățirii competențelor profesionale în domeniul executării silite, având ca scop eficientizarea activității specifice, unificarea jurisprudenței, dar și creșterea nivelului de transparență și integritate a serviciului de interes public îndeplinit. Care a fost gradul de interes și participare? Ce concluzii s-au desprins de pe urmă acestor reuniuni?

Toate cursurile realizate prin acest proiect european au fost urmărite și inventariate de către CNPPEJ în cadrul programului anual de pregătire și perfecționare a executorilor judecătorești, executorilor judecătorești care le-au urmat fiindu-le recunoscută pregătirea profesională continuă obligatorie. Scopul principal al întâlnirilor a fost identificarea problemelor întâlnite în practică, încercarea de uniformizare a activității profesionale  și livrarea unui inventar al acestor discuții experților care au realizat în cadrul aceluiași proiect Ghidul de bune practici.

Legal Magazin: Cum interferează și influențează noile tehnologii profesia de executor judecătoresc? Sunt comunicate la această oră actele judiciare și extrajudiciare pe cale electronica în România?

Eugen Hurubă: Pare incredibilă ideea de a folosi noțiunea de „pandemie” pentru a defini progresul. Cu toate acestea, situația medicală cunoscută a ultimei perioade de timp ne-a făcut, pe toți, mult mai atenți și mai deschiși la oportunitățile oferite de digitalizare. Facem progrese în acest sens, utilizăm noi tehnologii informatice, dăm valoare semnăturii electronice,investim în DOTAREA informatică etc. De curând, suntem într-un dialog instituțional cu Ministerul Justiției pentru a identifica și a dezvolta mai multe funcționalități digitale în activitatea noastră, a profesiei de executor judecătoresc,  dar și pentru ușurarea comunicării și a transferului de informații dintre noi și instanțele judecătorești, pe de o parte, și a altor participanți la executarea silită, pe de altă parte.

Legal Magazin: Conduceți, în calitate de director, Revista Română de Executare Silită, editată de Universul Juridic. Cum reușiți să cuprindeți temele de actualitate, de maxim interes pentru profesie, în condițiile comunicării exclusive la distanță, impuse de pandemie? Cum mențineți viu interesul comunității pe baza sprijinului colegilor contributori?

Eugen Hurubă: Știința dreptului în general, dar și procedura civilă și executarea silită în particular, sunt dinamice. Dovadă sunt numeroasele modificări legislative în materie, multe dintre ele operându-se chiar înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, prin Legea de punere în aplicare a acestuia. Această dinamică ține activă activitatea editorială, Revista Română de Executare Silită urmărind prin redactorii săi toate influențele în materie. Sunt centralizate și cercetate toate modificările legislative, dar și jurisprudența relevantă, iar acolo unde se simte nevoia, se apelează la studii de specialitate. În paralel, orice autor preocupat de dreptul execuțional civil descoperă în Revista Română de Executare Silită un real forum de dezbatere.

Legal Magazin: Cum credeți că a evoluat profesia în România ultimilor 20 de ani? Ce așteptări personale aveți pentru anul acesta pe linie profesională?

Eugen Hurubă: Indiscutabil, evoluția profesiei este evidentă, atât din punct de vedere al organizării, cât și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor profesionale. Dacă ar fi să ne raportăm doar la numărul executorilor judecătorești în funcție, dar și la pregătirea acestora, am putea concluziona că suntem într-o evoluție continuă și demnă de urmat.

* Este extras din Revista LEGAL MAGAZIN nr. 33 – ediție specială dedicată aniversării a 20 ani de profesie de executor judecătoresc în România

Studii în Moldova, activitate în Ardeal

Eugen Hurubă s-a născut la data de 4 mai 1969 în comuna Tarcău (județul Neamț).
A urmat studii la Liceul „Ion Ionescu de la Brad” din Horea (județul Neamț), Liceul Industrial Bicaz (județul Neamț) și apoi la Facultatea de Drept a Universității „Dimitrie Cantemir” din Iași.

A absolvit cursurile masterale de „Dreptul Afacerilor” la Facultatea de Drept din cadrul Universității Româno-Americane din București.

În anul 2011 a obținut titlul de doctor în drept, în materia „drept procesual civil”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Leș.

A îndeplinit funcția de executor judecătoresc în cadrul Judecătoriei Luduș, județul Mureș (1999-2001). După liberalizarea profesiei de executor judecătoresc, a ocupat funcția de executor judecătoresc stagiar în cadrul B.E.J.A. Soos-Pop din Târgu Mureș (2001-2002), apoi, din anul 2002, a înregistrat Biroul Executorului Judecătoresc Hurubă Eugen.

În perioada 2005 – 2009, dar și în prezent, a ocupat și ocupă funcția de director al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din cadrul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Este președinte al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș începând cu anul 2007.

„Nu am o rețetă a succesului; am doar o activitate zilnică prelungită, de minimum 12 ore!”. Interviu cu conf. univ. dr. Eugen Hurubă, director CNPPEJ, președinte CEJ Tg. Mureș, director RRES was last modified: septembrie 7th, 2021 by Eugen Hurubă

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Eugen Hurubă

Eugen Hurubă

Este conf. univ. dr. la Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș și doctor în drept procesual civil al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu din 2011, cu distincţia Magna Cum Laude, cu teza „Contestația la executare în materie civilă”, coordonată de prof. univ. dr. Ioan Leș.
A mai scris: