Noul Statut al UNNPR

24 nov. 2014
2 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 5 (2 votes, average: 3,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2436

Noul Statut al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania a fost publicat în Monitorul Oficial, acesta intrând în vigoare pe data de 24 noiembrie 2014.

Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) a fost aprobat prin Hotărarea UNNPR nr. 10/2014 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 853 din 24 noiembrie 2014.

Potrivit prevederilor din Statut, UNNPR, denumită în continuare Uniunea, este unica organizație profesională a notarilor publici din România, înființată potrivit legii, cu personalitate juridică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, având sediul în București.

 Organele de conducere ale Uniunii sunt:
a) Congresul constituit din reprezentanții notarilor publici, aleși de adunarea generală a fiecărei Camere, la care se adaugă membrii Consiliului Uniunii, precum și vicepreședinții Colegiilor directoare ale Camerelor;
b) Consiliul Uniunii constituit din președinte, un prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți și din reprezentanții fiecărei Camere;
c) Biroul executiv al Consiliului Uniunii compus din președinte, prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți și 5 membri aleși de Consiliul Uniunii dintre membrii săi;
d) Președintele Uniunii.

În realizarea obiectivelor sale, Uniunea funcționează pe baza următoarelor principii:
a) egalitatea de tratament a tuturor notarilor publici;
b) apărarea intereselor profesionale și economice ale membrilor săi;
c) perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a notarilor publici;
d) stabilirea, în beneficiul membrilor Uniunii, a politicilor de reprezentare;
e) responsabilizarea notarilor aleși în organele de conducere ale Uniunii, Camerelor și ale organismelor profesionale interne și internaționale specifice profesiei de a reprezenta cu bună-credință și competență interesele profesiei;
f) colaborarea cu instituțiile statutului, pentru sprijinirea acestora în garantarea circuitului civil, a protecției cetățenilor și a statului de drept, prin încheierea de protocoale de colaborare cu aceste instituții;
g) neangajarea politică a Uniunii și a entităților sale;
h) colaborarea cu organizațiile celorlalte profesii liberale care funcționează la nivel intern și internațional;
i) autonomia funcțională și financiară.

Uniunea are următoarele atribuții:
a) elaborează și implementează strategia profesiei, cu consultarea membrilor săi;
b) apără și promovează interesele membrilor săi, precum și imaginea instituției, în scopul întăririi autorității și prestigiului profesiei de notar public;
c) elaborează regulamente și norme, cu caracter obligatoriu pentru membrii săi, pentru Camere, pentru ea însăși și pentru entitățile sale.
d) elaborează studii și puncte de vedere referitoare la activitatea profesională, în scopul unificării practicii notariale, acestea putând deveni uzanțe profesionale;
e) realizează programe și tehnologii necesare managementului activității notariale, asigurând implementarea acestora;
f) verifică respectarea de către Camere și entitățile Uniunii a intereselor notarilor publici, precum și respectarea de către acestea a scopului pentru care au fost înființate;
g) administrează și gestionează patrimoniul propriu în folosul tuturor notarilor publici și în scopul pentru care acesta a fost înființat;
h) sprijină material notarii publici, la cerere, în cazuri justificate, din fondul de solidaritate;
i) asigură membrilor săi și angajaților acestora instrumentele de formare profesională permanentă și continuă, inclusiv în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii în desfășurarea activității notariale;
î) sprijină participarea membrilor Uniunii la manifestări naționale și internaționale de interes notarial;
j) elaborează și editează publicații de interes profesional, pe care le transmite gratuit membrilor săi;
k) informează notarii publici, prin publicațiile de interes profesional, cu privire la practica notarială și judiciară, doctrina de specialitate, precum și legislația incidentă în activitatea notarială;
l) asigură condițiile necesare exprimării de către notarii publici, în publicațiile Uniunii, a opiniilor cu caracter profesional și statutar și sprijină exprimarea acestora în publicațiile Uniunii Internaționale a Notariatului (UIN), Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) și în alte publicații de specialitate;
m) organizează colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane și alte activități la nivel teritorial, național și internațional;
n) elaborează studii statistice și social-economice, pe baza datelor și informațiilor interne și internaționale, în scopul stabilirii dinamicii numărului de membri, a componentei economice a actului notarial, precum și a competențelor profesionale;
o) exercită controlul profesional-administrativ, în scopul aplicării corecte a prevederilor legii, a regulamentului de aplicare a acesteia, a regulamentelor proprii, a statutului și a Codului deontologic, atât la nivelul Camerelor și al notarilor publici, cât și la nivelul entităților Uniunii;
p) exercită controlul asupra activităților Institutului Notarial Român, denumit în continuare INR, în scopul asigurării pregătirii și perfecționării profesionale inițiale, permanente și continue a notarilor publici;
q) mediază conflictele dintre Camere, precum și conflictele dintre o Cameră si ceilalți membri ai Uniunii;
r) poate promova și susține programele altor instituții sau entități, dacă acestea sunt în concordanță cu obiectivele sale.

Notarii publici sunt organizați în Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere. Acestea funcționează în circumscripția fiecărei Curți de Apel, în structura prevăzută în anexa la Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege. Conform acesteia, fiecare Cameră are personalitate juridică și este alcătuită din totalitatea notarilor publici care funcționează în circumscripția acesteia.

Organele de conducere ale Camerei sunt:
a) Adunarea generală a Camerei;
b) Colegiul director al Camerei;
c) președintele Colegiului director al Camerei.
Alegerea în funcțiile de conducere se face numai prin vot secret, în condițiile prevăzute de statut.

Noul Statut al UNNPR was last modified: decembrie 11th, 2014 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter