Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 57/2015)

16 dec. 2015
Vizualizari: 1877

Despre

  • M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015
  • O.U.G. nr. 57/2015
  • Modificarea Noului Cod fiscal

Actul modificatActul modificatorSumar
Noul Cod fiscalO.U.G. nr. 57/2015
(M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)
modifică: art. 153 alin. (1) lit. m), art. 160 alin. (1), art. 168 alin. (9), art. 254

 

În M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

 

O.U.G. nr. 57/2015 conține prevederi cu privire la salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice, dar, în același timp, modifică mai multe acte normative, printre care și următoarele:

Noul Cod fiscal – cu privire la contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și impozitul pe veniturile nerezidenților.

Legea contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.).

O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.).

O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014), aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015.

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015).

O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” (M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Noului Cod fiscal prin O.U.G. nr. 57/2015:

 

Art. 153 alin. (1) lit. m) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 153 („Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate”) alin. (1) lit. m) prevedea faptul că următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:

(…)

m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 153 („Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate”) alin. (1) lit. m) prevede: „Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:

(…)

m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă organizate în subordinea acestei instituții, care nu au venituri, pentru străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii”.

 

Art. 160 alin. (1) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 160 („Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii și de cele care primesc indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale”) alin. (1) dispunea faptul că pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie, stabilit pentru anul fiscal respectiv.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 160 („Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii și de cele care primesc indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale”) alin. (1) dispune: „Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv”.

 

Art. 168 alin. (9) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 168 („Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate”) alin. (9) stabilea: Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care depășesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent în baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declarației privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 168 („Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate”) alin. (9) stabilește: „Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care depășesc, lunar, valoarea întregită la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent în baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declarației privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz”.

 

Art. 254 Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 254 („Data aplicării”) prevedea faptul că dispozițiile respectivului capitol transpun prevederile Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, cu amendamentele ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 254 („Data aplicării”) prevede: „(1) Dispozițiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 26 iunie 2003.

(2) Prevederile privind obligațiile agentului plătitor stabilit în România, prevăzute la art. 231 alin. (2) și în prezentul capitol, se aplică până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, respectiv până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relația cu Austria.

(3) Prevederile privind obligațiile autorității competente din România prevăzute în prezentul capitol se aplică până la 30 iunie 2016, respectiv până la 30 iunie 2017 în relația cu Austria.

(4) Sub rezerva alin. (2) și alin. (3), dispozițiile prezentului capitol care transpun prevederile Directivei 2003/48/CE se aplică în relația cu statele membre până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv și în relația cu Austria până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

(5) Alineatele (2)-(4) transpun prevederile Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Noul Cod fiscalO.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
O.U.G. nr. 50/2015 (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015)
O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)

 

Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 57/2015) was last modified: decembrie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.