Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 50/2015)

10 nov. 2015
Vizualizari: 6663

👍Vezi și: Modificarea Noului Cod fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală (O.U.G. nr. 50/2015)

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Codul fiscalO.U.G. nr. 51/2015
(M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015)
modifică: art. 15 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (2), art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 68 alin. (4) lit. k), art. 68 alin. (7) lit. d), art. 76 alin. (3) lit. g), art. 78 alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (7) teza I, art. 101 alin. (9), art. 125 alin. (1) lit. c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin. (4) lit. b), art. 151 alin. (6), art. 153 alin. (2), art. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 alin. (2), art. 187 alin. (1) lit. j), art. 187 alin. (2), art. 193 alin. (2), art. 195 alin. (2), art. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212 alin. (2), art. 224 alin. (4) lit. b), art. 470 alin. (7), art. 471 alin. (2) și (3), art. 474 alin. (7) lit. a), art. 475 alin. (3) și (5), art. 481 alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (1) lit. f), art. 494 alin. (6) și (12), art. 495 lit. a), b), c) și d)  
introduce: art. 51 alin. (5) și (6), art. 133 alin. (8), art. 141 lit. d), art. 291 alin. (2) lit. g), art. 493 alin. (41)
abrogă: art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9), art. 133 alin. (2)

 

 

În M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 51/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Noului Cod Fiscal:

 

Art. 15 alin. (1) lit. b) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că în cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

(…)

b) pentru instituțiile de învățământ particular superior acreditate, precum și cele autorizate, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) lit. b) prevede: „În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

(…)

b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele autorizate, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 Art. 43 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (2) dispunea faptul că impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (2) dispune: „Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul”.

 
Art. 43 alin. (6) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (6) stabilea faptul că începând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%.

Noua reglementare

Art. 43 alin. (6) – Abrogat.

 

Art. 47 lit. c) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 lit. c) prevedea faptul că în sensul respectivului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

(…)

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 65.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. c) prevede: „În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

(…)

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile”.

 

Art. 51 alin. (1) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (1) stabilea o cotă de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor de 3%.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (1) stabilește: „Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;

b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariați”.

 

Art. 51 alin. (5) și (6) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Noua reglementare

La art. 51, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (5) și (6) prevăd: „(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariați și care aplică cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariați, în situația în care numărul acestora se modifică, în scopul menținerii/modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noii salariați trebuie angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni”.

 

Art. 52 alin. (1) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 alin. (1) prevedea faptul că dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (1) prevede: „Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite”.

 

Art. 68 alin. (4) lit. k) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (4) lit. k) stabilea condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, printre care și:

(…)

k) să reprezinte prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz, pentru activele neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile deductibile fiind înregistrate la momentul înstrăinării acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (4) lit. k) stabilește: „Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:

(…)

k) în cazul activelor neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul înstrăinării și reprezintă prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz”.

 

Art. 68 alin. (7) lit. d) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (7) lit. d) prevedea faptul că nu sunt cheltuieli deductibile:

(…)

d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. g) și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii și asimilate salariilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (7) lit. d) prevede:

Nu sunt cheltuieli deductibile:

(…)

d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii și asimilate salariilor”.

 

Art. 76 alin. (3) lit. g) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 76 alin. (3) lit. g) dispunea faptul că avantajele, în bani sau în natură, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menționată la alin. (1) și (2) includ, însă nu sunt limitate la:

(…)

g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății primei respective, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (4) lit. ș).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 76 alin. (3) lit. g) dispune: „Avantajele, în bani sau în natură, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menționată la alin. (1) și (2) includ, însă nu sunt limitate la:

(…)

g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății primei respective, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (4) lit. t)”.

 

Art. 78 alin. (2) lit. b) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 78 alin. (2) lit. b) stabilea faptul că impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

(…)

b) pentru veniturile obținute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, precum și în statele cu care România are încheiate convenții/acorduri privind coordonarea sistemelor de securitate socială, pe fiecare loc de realizare a acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 78 alin. (2) lit. b) stabilește: „Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

(…)

b) pentru veniturile obținute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora”.

 

Art. 97 alin. (7) teza I Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 97 alin. (7) teza I prevedea faptul că veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 97 alin. (7) teza I prevede: „Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final”.

 

Art. 97 alin. (9) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 97 alin. (9) stabilea faptul că, începând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%.

Noua reglementare

Art. 97 alin. (9) – Abrogat.

 

Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 50/2015) was last modified: noiembrie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.