Noul Cod de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015)

24 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3780

Noul Cod de procedură fiscală

Monitorul OficialActul normativSumar
M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015Noul Cod de procedură fiscală Titlul I („Dispoziții generale”)
Titlul II („Raportul juridic fiscal”)
Titlul III („Dispoziții procedurale generale”)
Titlul IV („Înregistrarea fiscală”)
Titlul V („Stabilirea creanțelor fiscale”)
Titlul VI („Controlul fiscal”)
Titlul VII („Colectarea creanțelor fiscale”)
Titlul VIII („Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”)
Titlul IX („Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”)
Titlul X („Aspecte internaționale”)
Titlul XI („Sancțiuni”)
Titlul XII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015, a fost publicat Noul Cod de procedură fiscală.

Menționăm faptul că Legea privind Codul de procedură fiscală a fost promulgată la 20 iulie 2015, devenind Legea nr. 207/2015.

 

Structură

Noul Cod de procedură fiscală are următoarea structură:

Titlul I („Dispoziții generale”)

Titlul II („Raportul juridic fiscal”)

Titlul III („Dispoziții procedurale generale”)

Titlul IV („Înregistrarea fiscală”)

Titlul V („Stabilirea creanțelor fiscale”)

Titlul VI („Controlul fiscal”)

Titlul VII („Colectarea creanțelor fiscale”)

Titlul VIII („Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”)

Titlul IX („Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”)

Titlul X („Aspecte internaționale”)

Titlul XI („Sancțiuni”)

Titlul XII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Aplicarea legii noi și ultraactivarea legii vechi

Potrivit art. 352, dispozițiile respectivului cod se aplică numai procedurilor de administrare începute după intrarea acestuia în vigoare.

Procedurile de administrare începute înainte de data intrării în vigoare a respectivului cod rămân supuse legii vechi.

Dispozițiile art. 181 sunt aplicabile creanțelor fiscale născute după data de 1 ianuarie 2016.

 

Intrarea în vigoare

 Conform art. 353, Noul Cod de procedură fiscală intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Abrogări

Art. 354 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului cod se abrogă următoarele acte normative:

a) O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rep. M. Of. nr. 513 din 31 iulie 2007; cu modif. și compl. ult.);

b) O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (M. Of. nr. 200 din 22 martie 2011; cu modif. ult.), aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare;

c) H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 651 din 20 iulie 2004);

d) H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans (M. Of. nr. 395 din 12 iunie 2007);

e) art. 1-5 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003; cu modif. și compl. ult.);

f) H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate (M. Of. nr. 191 din 18 martie 2011; cu modif. și compl. ult.).

Noul Cod de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015) was last modified: iulie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter