Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici – modificări (OMJ nr. 3926/2018)

25 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1727

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

ordonanta militara
Actul modificatorSumar
Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin OMJ nr. 46/C/2011

(M. Of. nr. 133 din 22 februarie 2011; cu modif. ult.)

 

OMJ nr. 3926/2018

(M. Of. nr. 895 din 24 octombrie 2018)

 

– modifică: art. 1, art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1) lit. f), art. 8, art. 9, art. 12 alin. (4), art. 13 alin. (2), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (3), art. XI din anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, denumirea pct. XII din anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, pct. XII lit. a) din anex nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”;

– introduce: art. 2 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (4), art. 8^1;

– abrogă: art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (6), art. 17, pct. 12, pct. 15 și pct. 27 din anexa nr. 1 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată”, pct. VIII din anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”.

 

În M. Of. nr. 895 din 24 octombrie 2018, s-a publicat OMJ nr. 3926/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin OMJ nr. 46/C/2011 (M. Of. nr. 133 din 22 februarie 2011; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivelor norme, este reprezentată de art. 8^1 potrivit căruia pentru categoriile de acte și proceduri notariale enumerate, onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant. Spre exemplu, în această categorie se înscriu procedurile de autentificare efectuate în următoarele situații ori acte: alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială, actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial, modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială, mandatul de incapacitate etc. De asemenea, onorariile vor fi stabilite în aceeași modalitate și în cazul unora dintre operațiunile pe care le presupune procedura succesorală.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

 

Art. 1 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„(1) Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici se stabilesc de către Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justiției.

(2) Onorariile notariale se calculează cu respectarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Ministrul justiției stabilește onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

(2) Onorariile notariale se stabilesc cu respectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. c) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (introdus prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), după lit. b), se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul conținut:

„(1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la:

(…)

c) onorarii stabilite liber între notarul public și solicitant pentru actele și procedurile notariale prevăzute la art. 8^1”.

 

Art. 4 alin. (2) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (abrogat prin OMJ nr. 3926/2018

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4,  alin. (2) se abrogă.

 

Art. 4 alin. (3) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (3) prevedea:

„(3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părți. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii din expertizele cu privire la valorile orientative întocmite în condițiile art. 77^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, onorariul se va stabili la această din urmă valoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părți. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici în condițiile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție, onorariul fiind calculat la valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici”.

 

Art. 4 alin. (4) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (introdus prin OMJ nr. 3926/2018

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Valoarea drepturilor reale imobiliare cuprinse în masa succesorală se stabilește după criteriile avute în vedere la calcularea valorii pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, prevăzute la alin. (3)”.

 

Art. 7 alin. (1) lit. f) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7 alin. (1), lit. f) prevedea:

„(1) În onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse activitățile și serviciile efectiv prestate, astfel:

(…)

f) alte servicii prestate părților care participă la încheierea actului notarial, cu respectarea dispozițiilor art. 48 din lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (1), lit. f) se modificăși va avea următorul conținut:

(1) În onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse activitățile și serviciile efectiv prestate, astfel:

(…)

f) alte servicii prestate părților care participă la încheierea actului notarial, cu respectarea dispozițiilor art. 83 din lege”.

 

Art. 8 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea:

„Nerespectarea de către notarii publici a dispozițiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea și încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform art. 39 și următoarele din lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

Nerespectarea de către notarii publici a dispozițiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea și încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform art. 74 lit. o) din lege”.

 

Art. 8^1 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (introdus prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 8, se introduce un nou articol, art. 8^1cu următorul conținut:

(1) Onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant pentru următoarele acte și proceduri notariale:

procedura autentificării:

a) alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;

b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;

c) modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;

d) mandatul de incapacitate;

e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieții;

f) renunțarea la dreptul de proprietate și la un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

g) contractul de logodnă;

h) contractul de fiducie;

i) contractul de administrare;

î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;

j) pactul de opțiune de vânzare;

k) pactul de opțiune de cumpărare;

l) contractul de vânzare având ca obiect o moștenire;

m) retractarea revocării testamentului;

n) încheierea de respingere;

o) contractul de comodat;

p) contractul de închiriere;

q) promisiunea de vânzare;

r) actele și procedurile care au ca obiect bunuri mobile;

procedura succesorală:

a) certificat de executor testamentar;

b) lichidarea pasivului succesoral;

c) intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței;

d) actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori;

e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;

f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;

g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia;

h) încheierea de respingere;

procedura divorțului:

a) acordul parental în procedura divorțului;

b) actul de lichidare între foștii soți;

c) încheierea de respingere la cererea de divorț;

darea de dată certă înscrisurilor;

consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

(2) La stabilirea onorariului pentru actele prevăzute la alin. (1) se au în vedere cheltuielile aferente activităților și serviciilor efectiv prestate, prevăzute la art. 7”.

 

Art. 9 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Actele și procedurile pentru care onorariile se exprimă în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modificăși va avea următorul conținut:

Actele și procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1”.

 

Art. 12 alin. (4) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, alin. (4) prevedea:

„(4) Pentru autentificarea actelor de constituire ori de renunțare la dezmembrămintele dreptului de proprietate, onorariul se va stabili la 20% din valoarea bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. I”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Pentru autentificarea actelor de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate imobiliară, onorariul se calculează la valoarea cea mai mare dintre valoarea declarată de părți sau 20% din valoarea imobilului stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 pct. I”.

 

Art. 12 alin. (6) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (abrogat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12,  alin. (6) se abrogă.

 

Art. 13 alin. (2) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (2) prevedea:

„(2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează, cu titlu oneros sau gratuit, drepturi litigioase sau drepturi succesorale, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. XI”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (2) se modificăși va avea următorul conținut:

(2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu oneros sau gratuit drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. XI”.

 

Art. 17 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (abrogat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se abrogă.

 

Art. 21 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea:

„În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secțiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, și anume: legalizarea de semnătură, darea de dată certă, certificarea etc., cu excepția actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiție ad validitatem, onorariile se vor calcula în sumă fixă, potrivit anexei nr. 1”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 se modifică și va avea următorul conținut:

În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secțiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, și anume: legalizarea de semnătură, certificarea etc., cu excepția actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiție ad validitatem, onorariile se calculează în sumă fixă, potrivit anexei nr. 1”.

 

Art. 22 alin. (1) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22, alin. (1) prevedea:

„(1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moștenitor se stabilesc pe certificat de moștenitor, indiferent de numărul moștenitorilor, ținând seama de tranșele valorice, de categoriile de servicii și proceduri, și au în vedere, prin calcul distinct, valoarea fiecărei mase succesorale, precum și gradul de rudenie al moștenitorilor cu defunctul”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moștenitor se stabilesc pe certificat de moștenitor, indiferent de numărul moștenitorilor, ținând seama de tranșele valorice, de categoriile de servicii și proceduri, și au în vedere gradul de rudenie al moștenitorilor cu defunctul”.

 

Art. 23 alin. (3) din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 23, alin. (3) prevedea:

„(3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se vor presta și alte servicii în condițiile art. 72-73 din lege, onorariul se poate majora până la 25%”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, alin. (3) se modificăși va avea următorul conținut:

(3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se prestează și alte servicii în condițiile art. 105 din lege, onorariul se poate majora până la 25%”.

 

Pct. 12, pct. 15 și pct. 27 – anexa nr. 1 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată” din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (abrogat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată”, pct. 12, pct. 15 și pct. 27 se abrogă.

 

Pct. VIII – anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”  din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (abrogat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, pct. VIII se abrogă.

 

Pct. XI – anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”  din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, pct. XI prevedea:

„XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi   litigioase și drepturi succesorale, onorariul se stabilește la 0,5%, calculat la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părți este mai mică decât valoarea din expertiza camerelor notarilor publici, onorariul se va calcula la valoarea din expertiză”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, pct. XI se modificăși va avea următorul conținut:

XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se stabilește la 0,5%, calculat la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, onorariul se calculează la valoarea din studiul de piață”.

 

Denumirea pct. XII – anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”  din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, denumirea pct. XII avea următorul conținut:

„XII. Pentru alte acte evaluabile în bani:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, denumirea pct. XII se modificăși va avea următorul conținut:

XII. «Pentru alte acte evaluabile în bani, cu excepția celor prevăzute la art. 8^1 din norme»”.

 

Pct. XII lit. a) – anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”  din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (modificat prin OMJ nr. 3926/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, pct. XII lit. a) prevedea:

„XII. Pentru alte acte evaluabile în bani:

a) – promisiuni bilaterale sau unilaterale de vânzare-cumpărare prin care se confirmă și primirea prețului în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabilește la 1% din valoarea achitată, dar nu mai puțin de 150 lei; │

– pentru fiecare exemplar în plus – 20 lei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 „Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale”, pct. XII lit. a) se modificăși va avea următorul conținut:

XII. Pentru alte acte evaluabile în bani: 

a) – promisiuni bilaterale sau unilaterale de cumpărare prin care se confirmă și primirea prețului în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabilește la 1% din valoarea achitată, dar nu mai puțin de 150 lei;

– pentru fiecare exemplar în plus – 20 lei”.

Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici – modificări (OMJ nr. 3926/2018) was last modified: octombrie 25th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter