Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare – modificări (OMApN nr. M.68/2021)

7 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 56

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale (OMApN) nr. M.69/2015

(M. Of. nr. 596 din 7 august 2015)

 

Ordinul ministrului apărării naționale (OMApN) nr. M.68/2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin OMAPN nr. M.69/2015

(M. Of. nr. 350 din 6 aprilie 2021)

 

– modifică: art. 17 alin. (4) și (5), art. 19 alin. (1);

– introduce: art. 17 alin. (2^1) și (2^2).

 

În M. Of. nr. 350 din 6 aprilie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului apărării naționale (OMApN) nr. M.68/2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin OMApN nr. M.69/2015.

Redăm, în cele ce urmează, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 17 alin. (4) și (5)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (4) și (5) se prezentau sub următoarea formă:

„(4) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu suma mediilor acordate la evaluarea performanței profesionale din fișele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani.

(5) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea la 5 a sumei punctajelor acordate pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale din ultima fișă de apreciere de serviciu anuală.”

 

Noua reglementare

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (4) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu media aritmetică a mediilor acordate la evaluarea performanței profesionale din ultimele trei fișe de apreciere de serviciu anuală.

(5) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea la 15 a sumei punctajelor acordate pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale din ultimele trei fișe de apreciere de serviciu anuală.

 

 

Art. 19 alin. (1)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 19

(1) Punctajul individual al fiecărui candidat reprezintă media aritmetică a:

a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(8);

b) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea experienței profesionale cu cerințele funcției vacante;

c) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerințele funcției vacante.

(2) Toate mediile prevăzute la alin. (1) se calculează cu două zecimale.

(3) Candidații care au obținut o medie mai mică de 6 puncte la oricare dintre mediile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt declarați respinși de către comisia de selecție.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 19

(1) Punctajul individual – Pi – al fiecărui candidat se calculează după următoarea formulă:

Pi = [E:10 + (Pe + Pp):2]:2, unde:

a) Ereprezintă punctajul cumulat, acordat pentru experiența profesională conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(8);

b) Pereprezintă media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea experienței profesionale cu cerințele funcției vacante, criteriu specificat la lit. h) din secțiunea B a anexei nr. 11, respectiv a anexei nr. 111;

c) Ppreprezintă media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerințele funcției vacante, criteriu specificat la lit. i) din secțiunea B a anexei nr. 11, respectiv a anexei nr. 111.

 

 

Art. 17 alin. (2^1) și (2^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:

(2^1) Candidaților li se acordă:

a) pentru îndeplinirea atribuțiilor posturilor permanente în străinătate, pe o perioadă de minimum 3 ani, patru puncte pentru cele de execuție și cinci puncte pentru cele de conducere;

b) pentru îndeplinirea fiecărei funcții în structuri NATO dislocate pe teritoriul României, pe o perioadă de minimum 3 ani, patru puncte pentru cele de execuție și cinci puncte pentru cele de conducere.

(2^2) Candidaților li se acordă câte un punct pentru fiecare 3 luni de participare neîntreruptă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.

Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare – modificări (OMApN nr. M.68/2021) was last modified: aprilie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter