Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare – modificări (OMApN nr. M.231/2020)

11 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
122 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
OMApN nr. M.69/2015 de aprobare a Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare

 

(M. Of. nr. 596 din 7 august 2015)

 

OMApN nr. M.231/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015

 

(M. Of. nr. 23 din 8 ianuarie 2021)

 

– modifică: art. 9, art. 9 alin. (1) lit. a), art. 13, art. 14, art. 14 ind. 1 alin. (3), art. 17, art. 19 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (2), (3), art. 29 lit. c) și e), art. 33 alin. (1), art. 41 alin. (3), anexa 1, nr. 4, col. nr. 2, anexa 11,

– introduce: art. 9 alin. (2), anexa nr. 11 ind. 1

În M. Of. nr. 23 din 8 ianuarie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.231/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului ordin.

Art. 9

Vechea reglementare

„Procedura normală cuprinde următoarele activități: (…)”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Noua reglementare

La articolul 9, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Procedura normală cuprinde următoarele activități:(…)”.

 

Art. 9 alin. (1) lit. a)

Vechea reglementare

„Procedura normală cuprinde următoarele activități:

a) transmiterea tabelului cu funcțiile vacante, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, de către structurile centrale la Secretariatul general, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru a fi publicat în luna următoare în Buletinul Informativ al Armatei și postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general”.

Noua reglementare

La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Procedura normală cuprinde următoarele activități:a) transmiterea de către structurile centrale la Secretariatul general a tabelului cu funcțiile vacante, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până în ultima zi lucrătoare a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie pentru a fi publicat în Buletinul Informativ al Armatei în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie și postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general”.

 

Art. 9 alin. (2)

Noua reglementare

La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În situații temeinic justificate, funcțiile vacante pot fi publicate în Buletinul Informativ al Armatei și în alte luni față de cele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu avizul șefului Direcției generale management resurse umane”.

 

Art. 13

Vechea reglementare

„Cadrele militare care sunt analizate pentru a fi promovate în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deținute și au împlinit stagiul minim în grad sunt analizate și pentru înaintarea în gradul următor”.

Noua reglementare

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Comisiile de selecție analizează pentru înaintarea în gradul următor, la termen, doar cadre militare numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deținute și care au împlinit stagiul minim în grad sau împlinesc acest stagiu în cursul anului calendaristic respectiv”.

 

Art. 14

Vechea reglementare

(1) Cadrele militare numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deținute sunt analizate în comisiile de selecție, astfel încât înaintarea în gradul următor să se facă la împlinirea stagiului minim în grad.

(2) Activitățile desfășurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:

a) înaintarea, ierarhic, de către structurile de resurse umane a listei cu cadrele militare propuse a fi înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție, cu cel puțin 75 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;

b) analizarea cadrelor militare în ședințele comisiilor de selecție cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;

c) trimiterea de către secretariatele tehnice a hotărârilor comisiilor de selecție la comandanții/șefii care au competențe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței comisiei de selecție”.

Noua reglementare

Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

Activitățile desfășurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:

a) transmiterea, ierarhic, de către structurile de resurse umane, a tabelelor cu cadrele militare propuse să fie înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în grad;

b) analizarea cadrelor militare în ședințele comisiilor de selecție cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;

c) trimiterea, de către secretariatele tehnice, a hotărârilor comisiilor de selecție la comandanții/șefii care au competențe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței comisiei de selecție”.

 

Art. 14 ind. 1 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) În vederea avizării maiștrilor militari și subofițerilor pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate, președintele și membrii Comisiei de selecție nr. 17 analizează îndeplinirea cumulativă a criteriilor specifice de recrutare prevăzute la art. 14 alin. (3) din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

La articolul 141, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În vederea avizării maiștrilor militari și subofițerilor pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate, președintele și membrii Comisiei de selecție nr. 17 analizează îndeplinirea cumulativă a criteriilor specifice de recrutare a candidaților la cursurile de formare a ofițerilor în activitate”.

 

Art. 17

Vechea reglementare

„(1) În procesul de analiză, ierarhizare și selecție a candidaților, membrii comisiei studiază memoriile originale, fișele cu principalele date și fișele posturilor vacante, după care completează și semnează fișa de evaluare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.(2) Experiența profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică astfel:

a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 1, pe o perioadă de minimum 2 ani;

b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 2, pe o perioadă de minimum 2 ani;

c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 3, pe o perioadă de minimum 2 ani;

d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și cinci puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 4, pe o perioadă de minimum 2 ani;

e) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de instructor pe o perioadă de minimum 2 ani;f) un punct pentru fiecare 12 luni cumulate în care au fost îndeplinite atribuții de instructor asociat;

g) două puncte pentru fiecare post permanent în străinătate încadrat pe o perioadă de minimum 2 ani;

h) două puncte pentru fiecare funcție îndeplinită în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României pe o perioadă de minimum 2 ani;

i) un punct pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puțin 3 luni neîntrerupte, la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.

(3) Candidaților care au absolvit studii de formare profesională inițială în cadrul academiilor categoriilor de forțe/institutelor militare sau al școlilor militare li se acordă un punct dacă au obținut o medie de absolvire cuprinsă între 9,00 și 9,50, respectiv două puncte dacă această medie este mai mare.

(4) Candidaților li se acordă două puncte dacă au absolvit cursul de carieră în vederea înaintării în gradul corespunzător funcției vacante; pentru cursul de carieră necesar înaintării în gradul corespunzător funcției vacante absolvit în străinătate se acordă trei puncte.

(5) Abrogat.

(6) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu media acordată la evaluarea performanței profesionale în ultima fișă de apreciere de serviciu anuală.

(7) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea la 15 a sumei punctajelor acordate în fișele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale. În situația în care candidatul nu are întocmite fișe de apreciere de serviciu anuale pentru fiecare an din ultimii 3 ani calendaristici anteriori celui analizei în cadrul comisiei de selecție, se iau în calcul doar cele existente din acest interval.

(8) Fiecare criteriu specificat la lit. g) și h) din secțiunea B a anexei nr. 11 se evaluează prin acordarea unui număr de puncte de la 1 la 10.

(9) Pentru cuantificarea experienței profesionale, în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), perioadele în care cadrele militare au îndeplinit atribuțiile acelorași funcții în cadrul acelorași structuri se cumulează, indiferent dacă denumirile funcțiilor au fost modificate ca urmare a modificării statelor de organizare”.

Noua reglementare

Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În procesul de analiză, ierarhizare și selecție a candidaților, președintele și membrii comisiei studiază memoriile originale, fișele cu principalele date și fișele posturilor vacante, după care completează și semnează fișa de evaluare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau, după caz, fișa de evaluare pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 111.

(2) Experiența profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică prin acordarea de puncte pentru îndeplinirea funcțiilor de execuție/conducere, pentru o perioadă de minimum 2 ani, diferențiat pe niveluri ale structurilor, astfel:

a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 1;

b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 2;

c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și șase puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 3;

d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și opt puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 4;

e) patru puncte pentru încadrarea unui post permanent în străinătate încadrat pe o perioadă de minimum trei ani; punctajul se acordă pentru încadrarea unui singur post permanent;

f) patru puncte pentru fiecare funcție îndeplinită în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României pe o perioadă de minimum trei ani;

g) două puncte pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puțin 3 luni neîntrerupte la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.

(3) Ofițerilor care au absolvit masterul de conducere interarme/similar și care solicită analizarea în cadrul comisiilor de selecție în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare cu astfel de studii sau în funcții prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, cu excepția funcțiilor corespunzătoare serviciilor specializate, li se acordă 4 puncte, suplimentar, astfel:

a) absolvenților masterului de conducere interarme organizat la forma de învățământ cu frecvență și pentru locuri finanțate de la bugetul de stat;

b) absolvenților studiilor/cursurilor organizate în străinătate, asimilate masterului de conducere interarme;

c) absolvenților studiilor universitare de licență în specializările «Conducere interarme – forțe terestre», «Conducere interarme – forțe aeriene», «Conducere interarme – forțe navale», «Conducere logistică» sau «Management economico-financiar» la Universitatea Națională de Apărare «Carol I», promoțiile 2007, 2008, 2009 și 2011 și care, ulterior, au absolvit cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere structuri militare.

(4) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu suma mediilor acordate la evaluarea performanței profesionale din fișele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani.

(5) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea la 5 a sumei punctajelor acordate pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale din ultima fișă de apreciere de serviciu anuală.

(6) Candidaților li se scad trei puncte dacă au fost sancționați disciplinar în ultimele 12 luni.

(7) Candidaților li se scad cinci puncte dacă au fost judecați de consiliul de onoare și sancționați.

(8) Candidaților li se scad zece puncte dacă au fost condamnați penal.

(9) Fiecare criteriu specificat la lit. h) și i) din secțiunea B a anexei nr. 11 sau, respectiv, a anexei nr. 111, după caz, se evaluează prin acordarea unui număr de puncte de la 1 la 10.

(10) Pentru cuantificarea experienței profesionale, perioadele în care cadrele militare au îndeplinit atribuțiile acelorași funcții în cadrul acelorași structuri se cumulează, indiferent dacă denumirile funcțiilor au fost modificate.

(11) Pentru cuantificarea experienței profesionale nu se iau în calcul perioadele în care cadrelor militare în activitate le-au fost acordate calificativul «Corespunzător» sau calificative inferioare acestuia”.

 

Art. 19 alin. (1) lit. a)

Vechea reglementare

„(1) Punctajul individual al fiecărui candidat reprezintă media aritmetică a: a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(4), (6) și (7)”.

Noua reglementare

La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Punctajul individual al fiecărui candidat reprezintă media aritmetică a:a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(9)”.

 

Art. 19 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Candidații care nu au obținut cel puțin o medie de 6 puncte la oricare dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt declarați respinși de către comisia de selecție”.

Noua reglementare

La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Candidații care au obținut o medie mai mică de 6 puncte la oricare dintre mediile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt declarați respinși de către comisia de selecție”.

 

Art. 21 alin. (2), (3)

Vechea reglementare

„(2) În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul acordat pentru experiența profesională prevăzut la art. 17 alin. (2), calculat prin împărțirea sumei punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecție pentru criteriul respectiv la numărul membrilor comisiei de selecție prezenți.

(3) Dacă egalitatea se menține și după aplicarea prevederilor alin. (2), departajarea se realizează pe baza punctajului acordat pentru evaluarea adecvării experienței profesionale la cerințele funcției, prevăzut în anexa nr. 11 secțiunea B lit. g), calculat prin împărțirea sumei punctelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecție pentru criteriul respectiv la numărul membrilor comisiei de selecție prezenți”.

Noua reglementare

La articolul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Pentru funcțiile care nu prevăd în cadrul selecției probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, departajarea acestora se face pe baza unuia dintre următoarele criterii, în ordinea menționată:

a) punctele acordate conform prevederilor art. 17 alin. (2);

b) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b);

c) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c).

(3) Pentru funcțiile care prevăd în cadrul selecției probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul prevăzut la art. 36 alin. (7), iar dacă egalitatea se menține, pentru departajarea acestora se procedează conform prevederilor alin. (2)”.

 

Art. 29 lit. c) și e)

Vechea reglementare

„Secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție au următoarele responsabilități:

c) să analizeze documentele prevăzute la lit. a) și b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii specificate în anexa nr. 11 secțiunea A, precum și a condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecție; (…)

e) să întocmească pentru fiecare candidat fișa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, după caz”.

Noua reglementare

La articolul 29, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție au următoarele responsabilități: c) să analizeze documentele prevăzute la lit. a) și b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii prevăzute în secțiunea A a anexei nr. 11 sau a anexei nr. 111, după caz, precum și a condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecție; (…)

e) să întocmească pentru fiecare candidat fișa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau anexa nr. 111, după caz”.

 

Art. 33 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Interviul se organizează și se desfășoară în vederea încadrării funcțiilor vacante stabilite de comandanții/șefii structurilor în care acestea se regăsesc, cu excepția funcțiilor care se ocupă prin concurs/examen sau alegeri”.

Noua reglementare

„(1) Interviul se organizează și se desfășoară în vederea încadrării funcțiilor vacante de comandă/conducere și a altor funcții stabilite de comandanții/șefii structurilor în care acestea se regăsesc, cu excepția funcțiilor care se ocupă prin concurs/examen sau alegeri”.

 

Art. 41 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Prevederile art. 9 lit. b), ale art. 27 lit. a^1) și ale art. 32 nu se aplică în situația analizării încadrării funcțiilor prevăzute cu grade de generali/similari din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurilor subordonate acesteia”.

Noua reglementare

La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile art. 9 lit. b), art. 17 alin. (3), art. 27 lit. a1) și art. 32 nu se aplică în situația analizării încadrării funcțiilor prevăzute cu grade de generali/similari din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurilor subordonate acesteia”.

 

Anexa nr. 1: nr. 4, col. nr. 2

Vechea reglementare

„- președinte: locțiitorul șefului Direcției management resurse umane;

– membri:

– directorul adjunct al Direcției management resurse umane;

– șefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare și planificare, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică, Departamentul pentru armamente, Secretariatul general, Direcția financiar-contabilă, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern, Direcția medicală;

– șeful serviciului lucrări specifice resurselor umane ale Ministerului Apărării Naționale;

– secretar: șeful structurii de secretariat tehnic”.

Noua reglementare

La anexa nr. 1, la numărul curent 4, coloana 2 “Componența – Funcția” se modifică și va avea următorul cuprins:

– președinte: locțiitorul șefului Direcției generale management resurse umane;

– membri:

— directorul Direcției generale management resurse umane;

— șefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Direcția generală pentru armamente, Secretariatul general, Direcția generală financiar-contabilă, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern;

— șeful oficiului lucrări specifice resurselor umane din competența ministrului apărării naționale;

— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic”.

 

Anexa nr. 11

Noua reglementare

Anexa nr. 11 la norme se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

 

Anexa nr. 11 ind. 1

Noua reglementare

După anexa nr. 11 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 111, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

 

Art. II din OMAN nr. M.231/2020

„Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Art. III din OMAN nr. M.231/2020

„Analizarea, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective”.

 

Art. IV din OMAN nr. M.231/2020

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare – modificări (OMApN nr. M.231/2020) was last modified: ianuarie 11th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter