Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere – modificări (OMTI nr. 1.324/2022)

1 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 145

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii (OMTI) nr. 995/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați

(M. Of. nr. 923 din 27 decembrie 2011)

OMTI nr. 1.324/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați

(M. Of. nr. 761 din 29 iulie 2022)

Având în vedere:

– art. 6 alin. (2) lit. b) și f) și alin. (3) lit. e), art. 7 alin. (1) și  art. 14 alin. (4) din O.G. nr. 27/2011;

În temeiul:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– art. V alin. (1) din O.G. nr. 12/2022;

– art. 9 alin. (4) din H.G. nr. 370/2021.

– modifică: art. 7 alin. (2) și (4), art. 13, art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (1) lit. b)-e), anexa nr. 1e);

– introduce: secțiunea a 5^2-a: art. 38^9 – 38^13.

În M. Of. nr. 761 din 29 iulie 2022 s-a publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1.324/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin OMTI nr. 995/2011.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivelor norme.

Art. 7 alin. (2) și (4)

Vechea reglementare

(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze:

a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcție și echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

b) mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum și vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) și art. 19 lit. a), b), h), i), j) și k) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, referitor la respectarea reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate;

c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

(…)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din cel puțin 2 inspectori, în funcție de tematica și complexitatea controlului, dintre care cel puțin unul trebuie să fie atestat potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (6)”.

Noua reglementare

La articolul 7, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze vehiculele rutiere pentru care dețin atribuții de control conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

(…)

(4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din cel puțin 2 inspectori, în funcție de tematica și complexitatea controlului. În cadrul controalelor efectuate conform art. 29 alin. (5), cel puțin un membru al echipajului de control trebuie să fie atestat conform prevederilor RNTR 1”.

 

Art. 13

Vechea reglementare

„În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească:

a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcție și echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

b) mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum și pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) și art. 19 lit. a), b), h), i), j) și k) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate;

c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere”.

Noua reglementare

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul să oprească vehicule rutiere conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 23 alin. (1) lit. b)-e)

Vechea reglementare

„b) autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone – categoriile N_2 și N_3;

c) remorci și semiremorci concepute și construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și pentru cazarea persoanelor și cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone – categoriile O3 și O4;

d) tractoare cu roți cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h;

e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, formate din autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 3,5 tone – categoria N1 și o remorcă sau semiremorcă din categoria O”.

Noua reglementare

La articolul 23 alineatul (1), literele b)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone – categoriile N1, N2, și N3;

c) remorci și semiremorci concepute și construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și pentru cazarea persoanelor și cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone – categoriile O2, O3 și O4;

d) vehicule din categoriile T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b și T4.3b, utilizate în principal pe drumurile publice, în activități comerciale de transport rutier de marfă, cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h;

e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2,5 tone, formate din autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 2,5 tone – categoria N1 și o remorcă sau semiremorcă din categoria O”.

 

Anexa nr. 1e)

Noua reglementare

Anexa nr. 1e), care privește modelul raportului de control tehnic în trafic, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. II din OVM, OMTI nr. 1324/2022

„Pct. 3, pct. 4 lit. d) și pct. 6 ale art. I din prezentul ordin transpun Directiva delegată (UE) 2021/1.716 a Comisiei din 29 iunie 2021 de modificare a Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește modificările aduse desemnărilor categoriilor de vehicule rezultate din modificările aduse legislației privind omologarea de tip, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345/45 din 27 septembrie 2021”.

 

Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere – modificări (OMTI nr. 1.324/2022) was last modified: august 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.