Normele metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale – modificări (OMFP nr. 3207/2019)

3 oct. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 264

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificator

Sumar

Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.306/2009

(M. Of. nr.  566 din 14 august 2009)

   

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 3207/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.306/2009

(M. Of. nr. 796 din 1 oct 2019)

modifică:  art. 1;

introduce: art. 2 pct. 2.1^1, anexa;

abrogă: art. 2 pct. 2.2 penultimul paragraph.

 

În M. Of. nr. 796 din 1 oct 2019, s-a publicat OMFP nr. 3207/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, aprobate prin OMFP nr. 2.306/2009.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale.

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

 

Art. 1 din Normele metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale (modificat prin OMFP nr. 3207/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„Art. 1

Obiectul normelor metodologice

Prezentele norme metodologice reglementează modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. (EXIMBANK – S.A.), reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, precum și de verificare a plăților efectuate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) către EXIMBANK – S.A., în contextul prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, în scopul utilizării eficiente a fondurilor pentru obiectivele pentru care aceste sume sunt alocate de la bugetul de stat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Art. 1

Obiectul normelor metodologice

Prezentele norme metodologice reglementează modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., denumită în continuare EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, precum și de verificare a plăților efectuate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) către EXIMBANK – S.A., în contextul prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul utilizării eficiente a fondurilor pentru obiectivele pentru care aceste sume sunt alocate de la bugetul de stat, precum și modul de alocare și de raportare de către EXIMBANK – S.A. a fondurilor statului”.

 

Art. 2 pct. 2.1^1 din Normele metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale (introdus prin OMFP nr. 3207/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după pct. 2.1, se introduce un nou punct, pct. 2.1^1, cu următorul conținut:

„2.1^1. Art. 11 alin. (2^1)-(2^6) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), EXIMBANK – S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10 în limita sumelor și la termenele pentru care s-a stabilit prin convenție menținerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1).

(2^2) Fondurile puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) reprezintă plasament al EXIMBANK – S.A. la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10. Fondurile prevăzute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. potrivit alin. (2^1).

(2^3) Rambursarea finanțărilor se va face pe măsura ajungerii la scadență a plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EXIMBANK – S.A., în ordinea cronologică a scadenței acestora.

(2^4) În scopul calculului de dobândă datorată de EXIMBANK – S.A. pentru fondurile menținute pe perioade de timp determinate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2^1), din sumele plasate de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK – S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK – S.A. conform alin. (2^3).

(2^5) Aprobarea finanțărilor acordate de către EXIMBANK – S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

(2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii și a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK – S.A., conform alin. (2^1), precum și raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK – S.A., prin direcțiile de specialitate și Comitetul de direcție.

Norme metodologice:

2.1^1. Finanțările primite de la EXIMBANK – S.A. pentru suplimentarea fondurilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în limita sumelor și la termenele aferente depozitelor constituite pe o perioadă de timp determinată la EXIMBANK – S.A., rambursarea acestor finanțări efectuându-se în ordinea cronologică a scadenței plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EXIMBANK – S.A. Fondurile puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. reprezintă plasament al EXIMBANK – S.A. la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK – S.A. Finanțările acordate de către EXIMBANK – S.A. se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare.

EXIMBANK – S.A. va prezenta lunar MFP, în termen de maximum 15 zile de la expirarea fiecărei luni, contul de execuție pentru sumele primite, utilizate și angajamentele asumate în numele și în contul statului pentru fondurile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv finanțările acordate MFP de către EXIMBANK – S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Fondurile totale ale statului aflate în administrarea EXIMBANK – S.A. reprezintă sumele disponibile la sfârșitul perioadei de raportare, la care se adaugă soldul creditelor acordate în numele și contul statului. La calculul de dobândă datorată de EXIMBANK – S.A. pentru fondurile statului, din sumele plasate de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK – S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK – S.A.”.

 

Art. 2 pct. 2.2 penultimul paragraf din Normele metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale (modificat prin OMFP nr. 3207/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 pct. 2.2, penultimul paragraf prevedea:

„Totodată, EXIMBANK – S.A. va prezenta lunar MFP contul de execuție pentru sumele primite, utilizate și angajamentele asumate în numele și în contul statului pentru fondurile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 pct. 2.2, penultimul paragraf se abrogă.

 

Anexă din Normele metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale (introdus prin OMFP nr. 3207/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 2 se introduce o nouă anexă, anexa, cu următorul conținut:

Cont execuție – EXIMBANK – S.A.

Nr. crt.Denumirea indicatoruluiTotal fonduriFondul pentru garanții, art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareFondul pentru asigurări și reasigurări, art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareFondul pentru asigurare și reasigurare, art. 10 lit. d) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareFondul destinat stimulării, art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioareFondul destinat participării la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, art. 10 lit. f) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare
012=3+4+5+6+734567
1.Sold disponibil la începutul anului
2.Fond constituit în perioada de raportare-total, din care:
2.1.– fructificarea fondurilor temporar disponibile
2.2.– rambursări din credite acordate în numele și contul statului
2.3.– alte sume constituite (comisioane, prime de asigurare, sume recuperate, diferențe din stabilizarea ratei de dobândă, sume realocate etc.)
3.Alimentări de la bugetul de stat
4.Surse atrase de la EXIMBANK – S.A. în perioada de raportare
5.Plăți efectuate în perioada de raportare-total, din care:
5.1.– garanții executate
5.2.– comisioane
5.3.– daune plătite
5.4.– costul colectării și despăgubirii
5.5.– credite acordate în numele și contul statului
5.6.– alte plăți
5.7.– sume realocate conform hotărârii CIFGA
5.8.– participație la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări
6.Rambursări surse atrase de la EXIMBANK – S.A. în perioada de raportare
7.Disponibil la finele perioadei (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 – rd. 5 – rd. 6)
8.Credite acordate aflate în sold
9.Credite nerecuperabile
10.Activul statului român din participația la capitalul social al statului român la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări
11.FONDURI TOTALE ALE STATULUI ROMÂN AFLATE ÎN ADMINISTRAREA EXIMBANK – S.A. (rd. 7 + rd. 8)
12.Pasivele statului român din finanțări primite de la EXIMBANK – S.A. aflate in sold
13.Rezultatul în exercițiul financiar curent (rd. 2 – rd. 5 – rd. 9)”. 

 

Normele metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., reprezentând credite bugetare pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale – modificări (OMFP nr. 3207/2019) was last modified: octombrie 2nd, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter