Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice – modificări (OMFP nr. 107/2017)

24 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2117

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OMFP nr. 720/2014
(M. Of. nr. 396 din 29 mai 2014; cu modif. ult.)
OMFP nr. 107/2017
(M. Of. nr. 60 din 20 ianuarie 2017)

– modifică: art. 56 alin. (5)

– introduce: art. 77 alin. (11); art. 832; art. 833

– abrogă: art. 22; art. 58

În M. Of. nr. 60 din 20 ianuarie 2017, a fost publicat OMFP nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OMFP nr. 720/2014 prin OMFP nr. 107/2017.

 

Art. 22 din OMFP nr. 720/2014 (modificat prin OMFP nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 prevedea faptul că:

(1) Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii pot solicita constituirea de depozite la Trezoreria Statului din excedentele anilor precedenți ale bugetelor de venituri și cheltuieli sau din disponibilitățile anului curent ale bugetelor respective. Depozitele din excedentele anilor precedenți se constituie în contul 44.01 „Depozite ale instituțiilor publice pe 1 lună” sau în contul 44.02 „Depozite ale instituțiilor publice pe 3 luni”, după caz, deschise la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea instituțiilor publice.

(2) Depozitele care se constituie din disponibilitățile anului curent se virează de către unitățile Trezoreriei Statului din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 „Disponibilități din venituri curente constituite în depozite“, în contul 44.03 „Depozite ale instituțiilor publice din disponibilitățile anului curent pe 1 lună“ sau în contul 44.04 „Depozite ale instituțiilor publice din disponibilitățile anului curent pe 3 luni“, după caz, deschise la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea instituțiilor publice.

(3) Depozitele din disponibilitățile anului curent se pot constitui pe 1 lună sau pe 3 luni, fără ca scadența acestora să depășească finele anului bugetar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 – se abrogă.

Conferintele lunii noiembrie
”

 

Art. 56 alin. (5) din OMFP nr. 720/2014 (modificat prin OMFP nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 alin. (5) prevedea faptul că plățile care se efectuează de către instituțiile publice se evidențiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora și potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Plățile care se efectuează de către instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii se evidențiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora și potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, codificate cu codul de identificare fiscală al instituțiilor publice respective”.

 

Art. 58 din OMFP nr. 720/2014 (modificat prin OMFP nr. 107/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 58 prevedea faptul că:

(1) Instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii pot constitui depozite la Trezoreria Statului din excedentele anilor precedenți ale bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților respective sau din disponibilitățile anului curent ale bugetelor respective. Depozitele din excedentele anilor precedenți se constituie în contul 44.01 „Depozite ale instituțiilor publice pe 1 lună” sau în contul 44.02 „Depozite ale instituțiilor publice pe 3 luni”, după caz, deschise la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea instituțiilor publice.

(2) Depozitele care se constituie din disponibilitățile anului curent se virează de către unitățile Trezoreriei Statului din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 „Disponibilități din venituri curente constituite în depozite” în contul 44.03 „Depozite ale instituțiilor publice din disponibilitățile anului curent pe 1 lună” sau în contul 44.04 „Depozite ale instituțiilor publice din disponibilitățile anului curent pe 3 luni”, după caz, deschise la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea instituțiilor publice.

(3) Depozitele din disponibilitățile anului curent se pot constitui pe o lună sau pe 3 luni, fără ca scadența acestora să depășească finele anului bugetar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 – se abrogă.

 

Art. 77 alin. (11) din OMFP nr. 720/2014 (modificat prin OMFP nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

La art. 77, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 77 alin. (11dispune următoarele:

(11) Conturile de disponibilități prevăzute la alin. (1) lit. a) se deschid pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA, iar conturile de venituri bugetare și de cheltuieli bugetare prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se deschid pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective”.

 

Art. 832 și 833 din OMFP nr. 720/2014 (modificat prin OMFP nr. 107/2017)

 

Noua reglementare

După art. 831, se introduc două noi articole, art. 832 și 833.

Potrivit noii reglementări, art. 832 și 833 dispun următoarele:

Art. 832

Conturile în care se constituie depozite la termen de către instituțiile și autoritățile publice care, potrivit prevederilor legale în vigoare, pot constitui la Trezoreria Statului astfel de depozite se stabilesc de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.

Art. 833

(1) Instituțiile publice din administrația publică centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali sau secundari de credite și care gestionează fonduri externe nerambursabile potrivit contractelor/acordurilor de finanțare încheiate prin bugetul fondurilor externe nerambursabile pot repartiza instituțiilor publice din subordine bugete de venituri și cheltuieli bugetare sau bugete de cheltuieli bugetare, după caz, în măsura în care legislația specifică sau contractele/acordurile încheiate prevăd realizarea de activități prin intermediul instituțiilor publice din subordine.

(2) În execuție, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli bugetare, ordonatorul de credite ierarhic superior, care a încasat sumele de la finanțatorul extern, virează sumele cuvenite instituțiilor publice din subordine din contul de venituri bugetare în care a fost încasat echivalentul în lei al acestora, aferent subcapitolului 41.04.00 «Sume aferente fondurilor externe nerambursabile», în contul de venituri bugetare aferent subcapitolului 41.04.00 «Sume aferente fondurilor externe nerambursabile» al instituțiilor publice subordonate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în vederea efectuării de către acestea de cheltuieli bugetare potrivit bugetului repartizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri și cheltuieli bugetare, ordonatorul de credite ierarhic superior, care a încasat sumele de la finanțatorul extern, virează sumele cuvenite instituțiilor publice din subordine din conturile de venituri bugetare în care a fost încasat echivalentul în lei al acestora în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice subordonate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în vederea efectuării de către acestea de cheltuieli bugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Instituțiile publice care procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3) aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la execuția bugetelor fondurilor externe nerambursabile din prezentele norme metodologice”.

 

Alte prevederi relevante din OMFP nr. 107/2017

Art. II

Depozitele care nu au ajuns la scadență la data intrării în vigoare a respectivului ordin rămân înregistrate în conturile respective până la scadența acestora.

Art. III

Respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice – modificări (OMFP nr. 107/2017) was last modified: ianuarie 23rd, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter