Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism – modificări (OMT nr. 1179/2018)

24 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1168

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Campania Back to  Law School
Actul modificator

Sumar

Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelorși brevetelor de turism, aprobate prin OPANT nr. 65/2013 

(M. Of. nr. 353 și 353 bis din 14 iunie 2013; cu modif. ult.)

OMT nr. 1179/2018

(M. Of. nr. 882 din 19 octombrie 2018)

 

modifică: art. 2 lit. a), lit. e), lit. f)-g), lit. i)-j), art. 31, art. 33 alin. (1) și alin. (4), art. 34, art. 35, art. 37 alin. (3), art. 39 alin. (2), art. 43, anexele nr. 6, nr. 8 și nr. 11.

 

În M. Of. nr. 882 din 19 octombrie 2018, s-a publicat  OMT nr. 1179/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin OPANT nr. 65/2013 (M. Of. nr. 353 și 353 bis din 14 iunie 2013; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante modificări aduse Normelor metodologice vizează faptul că persoana care asigură conducerea operativă a unei agenții de turism și a sediului/sediilor secundar/secundare al/ale agenției de turism trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidență a salariaților sau în baza unui contract de management și să dețină cel puțin unul dintre următoarele documente: certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcției sau dovada experienței în domeniul turismului de minimum 5 ani.  De asemenea, dacă încetează contractul de muncă/contractul de management încheiat între operatorul economic și persoana care asigură conducerea operativă a agenției de turism și a sediului secundar al agenției de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de maximum 90 de zile

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin OPANT nr. 65/2013.

 

Art. 2 lit. a), lit. e), lit. f)-g), lit. i)-j) din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, lit. a), lit. e), lit. f)-g), lit. i)-j) prevedeau:

„În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înțeles:

a) operator economic: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism, respectiv activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora.

(…)

e) agenție de turism – orice unitate specializată, persoană juridică, care organizează, oferă și vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice (cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, etc) și consumatorul final. În România agențiile de turism pot fi de două tipuri: touroperatoare sau detailiste;

f) agenție de turism touroperatoare – agenție de turism, având ca obiect de activitate organizarea și vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;

g) agenție de turism detailistă – agenție de turism care vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenții de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu agenția de turism touroperatoare

(…)

i) licență de turism – document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenței, de a comercializa servicii turistice în condiții de calitate și siguranță pentru turiști/consumatori finali;

j) anexa licenței de turism – document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenței, de a comercializa servicii turistice în condiții de calitate și siguranță pentru turiști/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. a), lit. e), lit. f)-g), lit. i)-j) se modifică și vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înțeles:

a) operator economic – persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora, respectiv societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism;

(…)

e) agenție de turism – unitate specializată a unui operator economic, deținător al unei licențe de turism valabile, emise în condițiile legii;

f) agenție de turism organizatoare – agenția de turism care desfășoară activitatea de organizare; prin activitate de organizare, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative; agenția de turism organizatoare poate desfășurași activitate de intermediere și poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate șisiguranță pentru călători/consumatori finali;

g) agenție de turism intermediară – agenția de turism care desfășoară activitatea de intermediere; prin activitate de intermediere, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția, alta decât agenția organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenție de turism organizatoare; agenția de turism intermediară poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;

(…)

i) licență de turism – document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea operatorului economic, titularul licenței, de a comercializa pachete de servicii de călătorie și/sau componente ale acestora, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;

j) anexa licenței de turism – document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea operatorului economic, titularul licenței, de a comercializa servicii și/sau pachete de servicii de călătorie în condiții de calitate șisiguranță pentru călători/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică;”.

 

Art. 31 din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea:

„(1) Criteriile minime obligatorii de funcționare pentru agenția de turism de tip touroperatoare sau detailistă sau pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

(2) Obligația prevăzută la art. 13 alin. (2), litera b) din hotărâre, cu privire la înscrierea numărului poliței de asigurare se considera îndeplinită, dacă operatorul economic specifică pe documentele emise și materialele de promovare următoarea sintagmă: “Polița valabilă de asigurare este afișată pe pagina web a agenției de turism (cu indicarea adresei web: http://www………)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Criteriile minime obligatorii de funcționare pentru agenția de turism de tip organizatoare sau intermediară sau pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. 

(2) Obligația prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. b) din hotărâre cu privire la înscrierea numărului și emitentului instrumentului de garantare se consideră îndeplinită dacă operatorul economic specifică pe documentele emise următoarea sintagmă: «Instrumentul de garantare valabil este afișat la vedere, în cadrul agenției de turism/pe pagina web a agenției de turism organizatoare (în cazul în care aceasta există………)”.

 

Art. 33 alin. (1) și alin. (4) din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 33, alin. (1) și alin. (4) prevedeau:

„(1) Pentru operatorul economic stabilit în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și autorizat să desfășoare activitatea specifică agențiilor de turism în statul membru de origine, obținerea licenței de turism nu este necesară în cazul prestării de servicii turistice specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier.

(…)

(4) Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului ține evidența operatorilor economici care prestează servicii turistice specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier într-un registru special”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33, alin. (1) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Pentru operatorul economic stabilit în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și autorizat să desfășoare activitatea specifică agențiilor de turism în statul membru de origine, obținerea licenței de turism nu este necesară în cazul prestării de servicii de călătorie specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier. 

(…)

(4) Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului țineevidența operatorilor economici care prestează servicii de călătorie specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier într-un registru special”.

 

Art. 34 din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 prevedea:

„(1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenții de turism trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidență a salariaților și să dețină cel puțin unul dintre următoarele documente: certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului sau brevet de turism specific funcției.

(2) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanței agenției de turism, este suficient ca persoana care asigură conducerea operativă a acesteia să fie numită responsabil împuternicit de către operatorul economic, printr-un document oficial (ordin intern/mandat/împuternicire/decizie/procură specială de reprezentare) și să fie calificată cel puțin ca agent de turism-ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau să dețină certificat de competențe profesionale pentru ocupația/calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare și certificare acreditat/autorizat.

(3) În situația în care încetează contractul de muncă încheiat între operatorul economic și persoana care asigură conducerea operativă a agenției de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanței agenției de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de maxim 30 de zile notificând instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra producerii modificării (substituirii)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenții de turism și a sediului/sediilor secundar/secundare al/ale agenției de turism trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidență a salariaților sau în baza unui contract de management și să dețină cel puțin unul dintre următoarele documente: certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcției sau dovada experienței în domeniul turismului de minimum 5 ani. 

(2) În cazul sediului secundar al agenției de turism trebuie să existe cel puțin o persoană calificată ca agent de turism – ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau să dețină certificat de competențe profesionale pentru ocupația/calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare și certificare acreditat/autorizat sau să aibă experiență în domeniul turismului de minimum 2 ani. 

(3) În situația în care încetează contractul de muncă/contractul de management încheiat între operatorul economic și persoana care asigură conducerea operativă a agenției de turism și a sediului secundar al agenției de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de maximum 90 de zile”.

 

Art. 35 din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 prevedea:

„Documentația necesară pentru eliberarea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism:

(1) Eliberare licență de turism – Operatorul economic solicită instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenței de turism înainte de începerea desfășurării activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcție de tipul agenției de turism) în baza unei documentații cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;

e) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant – persoană juridică, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenției de turism din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;

f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoțită de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

(2) Eliberare a anexei licenței de turism – În vederea eliberării anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanța/sediul secundar al acesteia, operatorul economic depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;

e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoțit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a filialei agenției de turism;

f) copia licenței de turism.

(3) Schimbare sediu al agenției de turism sau schimbare sediu pentru filiala/sucursala/reprezentanța/sediul secundar al acesteia: – În vederea eliberării licenței de turism sau a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării sediului, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) cerere de modificare a sediului agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei noului sediu sau punct de lucru;

b) licența de turism sau după caz, anexa licenței de turism – în original;

c) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la noul sediu sau punct de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;

e) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism.

(4) Schimbare denumire agenție de turism – În vederea eliberării licenței de turism și după caz a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării denumirii agenției de turism, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:

a) cerere de modificare a denumirii agenției de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;

b) licența de turism și după caz, anexa/anexele licenței de turism – în original;

c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism.

(5) Schimbare titular al licenței de turism – În cazul schimbării operatorului economic, titular al licenței de turism, care desfășoară activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcție de tipul agenției de turism), documentația va cuprinde:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenței de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. Declarația se completează și pentru fiecare filială/sucursală/sediu secundar/reprezentanță, în cazul în care acestea există;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism, emisă noului titular;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;

e) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant – persoană juridică, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenției de turism din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;

f) licența de turism și după caz, anexa/anexele licenței de turism – în original, emise anterior;

g) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoțit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

(6) Eliberare duplicat licență de turism/anexă a licenței de turism – În vederea eliberării unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:

a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism;

b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii licenței de turism/anexei licenței de turism, declarată nulă;

(7) Schimbare tip agenție de turism – În vederea eliberării licenței de turism și după caz a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării tipului agenției de turism, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:

a) cerere de modificare a tipului agenției de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;

b) licența de turism și după caz, anexa/anexele licenței de turism – în original;

c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 se modifică și va avea următorul conținut:

Documentația necesară pentru eliberarea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism: 

1. Eliberarea licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară – operatorul economic solicită instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenței de turism înainte de începerea desfășurării activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie în baza unei documentații cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;

c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 – numai în cazul agenției de turism organizatoare;

d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;

e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților [extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a)] sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

2. Eliberare a anexei licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară – în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar al acesteia, operatorul economic deținător al unei licențe de turism pentru o agenție de turism organizatoare/intermediară depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;

c) copia licenței de turism.

3. Schimbare de sediu al agenției de turism organizatoare/intermediară – în vederea eliberării licenței de turism, în situația schimbării sediului, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) cerere de modificare a sediului agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei noului sediu sau punctului de lucru;

b) licența de turism – în original;

c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.

4. Desființare sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediare sau înființare a unui nou sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediare – în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar, în situația desființării sau înființării unui sediu secundar, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) cerere de desființare/înființare a sediului secundar al agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei sediului desființat sau a noului sediu sau punct de lucru;

b) anexa licenței de turism – în original;

c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.

5. Schimbarea denumirii agenției de turism organizatoare/intermediare – în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru sediul secundar al acesteia, în situația schimbării denumirii agenției de turism organizatoare/intermediare, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:

a) cerere de modificare a denumirii agenției de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;

b) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism – în original.

6. Schimbarea titularului licenței de turism – pentru agenția de turism organizatoare/intermediare – în cazul schimbării operatorului economic, titular al licenței de turism, care desfășoară activități de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, documentația va cuprinde:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenței de turism, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;

c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 – numai în cazul agenției de turism organizatoare;

d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum șiasociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;

e) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism – în original, emise anterior;

f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților [extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a)] sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

7. Eliberare duplicat licență de turism/anexă a licenței de turism – în vederea eliberării unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism;

b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii licenței de turism/anexei licenței de turism, declarată nulă.

8. Schimbare tip agenție de turism – în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării tipului agenției de turism din organizatoare în intermediară și invers, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:

a) cerere de modificare a tipului agenției de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;

b) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism – în original;

c) dovada constituirii unui instrument de garantare în condițiile art. 18 alin. (1) din O.G. nr. 2/2018 – numai în cazul schimbării agenției de turism din intermediară în organizatoare”.

 

Art. 37 alin. (3) din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 37, alin. (3) prevedea:

 „(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Dacă în termen de 45 zile de la data emiterii primei notificări documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează”.

 

Art. 39 alin. (2) din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 39, alin. (2) prevedea:

 „(2) Pentru agenția de turism touroperatoare/detailistă care are vânzare directă la public și își desfășoară activitatea exclusiv prin intermediul rețelelor și instrumentelor electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea, pe licența de turism/anexa licenței de turism emise, se va inscripționa mențiunea «CU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE»”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Pentru agenția de turism organizatoare/intermediară care își desfășoară activitatea exclusiv prin intermediul rețelelorși instrumentelor electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea, pe licența de turism/anexa licenței de turism emise se va inscripționa mențiunea «CU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE»”.

 

Art. 43 din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 prevedea:

„Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcționare pentru agențiile de turism precum și respectarea tuturor celorlalte condiții și prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor și pachetelor de servicii turistice. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor din hotărâre sau a altor acte normative în vigoare și cu retragerea licenței de turism, după caz”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 se modifică și va avea următorul conținut:

Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcționare pentru agențiile de turism, precum și respectarea tuturor celorlalte condiții și prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor și pachetelor de servicii de călătorie. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor din hotărâre sau altor acte normative în vigoare și cu retragerea licenței de turism, după caz”.

 

Anexele nr. 6, nr. 8 și nr. 11 din Normelor metodologice (modificat prin OMT nr. 1179/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 6, nr. 8 și nr. 11 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, conținând:

– modelul pentru Declarația pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism în cazul eliberării licenței de turism/anexei licenței de turism;

Criteriile minime obligatorii de funcționare pentru agenția de turism de tip organizatoare sau intermediară și a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanței acesteia;

–   Macheta anexei licenței de turism.

 

Alte dispoziții ale OMT nr. 1179/2018

 

Potrivit art. III, în cadrul Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin OPANT nr. 65/2013, sintagma „agenție de turism touroperatoare” se înlocuiește cu „agenție de turism organizatoare”, iar sintagma „agenție de turism detailistă” se înlocuiește cu sintagma „agenție de turism intermediară”. 

Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism – modificări (OMT nr. 1179/2018) was last modified: octombrie 24th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter