Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă – modificări (H.G. nr. 940/2017)

4 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7151
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 Art. 14^1 alin. (2^1) din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14^1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) În cazul instituțiilor publice, restituirea contravalorii voucherelor de vacanță pe suport hârtie prevăzute la alin. (1) sau a sumelor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea dispozițiilor art. 8 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 18 lit. a), b), d) și e) din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 lit. a), b), d) și e) prevedeau:

„Unitățile emitente sunt obligate:

a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la societăți bancare ori unități teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;

b) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la societăți bancare ori unități teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile afiliate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăți naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic se face între unitățile afiliate și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;

(…)

d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanță la angajator și a celor returnate de la unitățile afiliate;

e) să asigure elemente de securitate ale voucherului;”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, lit. a), b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal, pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la celelalte categorii de angajatori. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate. Aceste conturi sunt conturi cu funcționalitate specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 

b) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe suport hârtie, de la instituțiile publice, indiferent de modalitate de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe suport hârtie, de la celelalte categorii de angajatori; 

(…)

d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanță la angajator și a celor returnate de la unitățile afiliate, cu respectarea prevederilor legale în materie; 

e) să asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic;”. 

 

Art. 18 lit. b^1) din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

„b^1) prin conturile sau subconturile de plăți deschise potrivit lit. a), la rambursarea de sume către unitățile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective și la rambursarea de sume către unitățile afiliate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăți naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic se face între unitățile afiliate și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme. Închiderea conturilor sau subconturilor de plăți prevăzute la lit. a) se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic/hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;”.

 

Art. 24 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea:

„(1) Nerespectarea de către angajator a dispozițiilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Nerespectarea de către beneficiar a dispozițiilor art. 13 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3) Nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. (2) și (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(4) Nerespectarea dispozițiilor art. 25 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (4) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar cele prevăzute la alin. (2) și (3) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale pentru Turism.

(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu 3 până la 6 puncte-amendă: 

a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanță sau transferul de către unitățile emitente către beneficiari a valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale; 

b) distribuirea de către angajatori a voucherelor de vacanță pe suport hârtie, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie; 

c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic de către unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic; 

d) transferul de către angajatori către beneficiari a contravalorii nominale a voucherelor de vacanță, precum și a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie; 

e) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate, fără solicitarea în prealabil a licenței de turism, în cazul agențiilor de turism, și a certificatului de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice; 

f) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate care nu dețin licență de turism, în cazul agențiilor de turism, sau certificat de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului; 

g) nerealizarea de către unitățile emitente a evidenței tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. 

(2) Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu 2 până la 6 puncte-amendă. 

(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii. 

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) și g) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și alin. (2) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului. 

(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 27^1 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul cuprins:

„Prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajatori, unități emitente, entități procesatoare și alte organizații specializate se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Unele sintagme din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „tichete de vacanță”/„tichet de vacanță” se înlocuiesc cu sintagmele „vouchere de vacanță”/„voucher de vacanță”.

 

Alte prevederi din H.G. nr. 940/2017

 

Potrivit art. II din H. G. nr. 940/2017, H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (M. Of. nr. 145 din 9 martie 2009; cu modif. ult., inclusiv cu cele aduse prin respectiva hotărâre), se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Conform art. III din H. G. nr. 940/2017, respectiva hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță – modificări (H.G. nr. 940/2017) was last modified: ianuarie 4th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter